Epaminondas (Epameinóndas)

 
Grækenland, ca. 420-362 f.Kr.
22.10.11
 

Thebansk hærfører. Dræbt i slaget ved Mantinea.

Statsmand og hærfører fra Theben, af fornem, emn fattig familie; efter at have fået en udmærket opdragelse deltog han i det offentlig liv og reddede i et slag Pelopidas (s.d.). Efter at aristokraterne, der støttede af spartanerne havde behersket Theben, var styrtede af Pelopidas og hans venner (den Epameinóndas deltagelse), trådte Epameinóndas i statens tjeneste som leder, feltherre og gesandt til fremmede magter. Ved sin udmærkede kampopstilling (»den skæve slagorden«) slog han 371 ved Leuktra spartanerne og gjorde derved Theben til Grækenlands første magt. For at sikre Thebens stilling gjorde han flere tog til Peloponnes og svækkede Sparta, navnlig ved at gøre Messenien uafhængigt. På et tog i Thessalien befriede han sin ven Pelopidas, der havde været krigsfange. 362 gjorde han sit sidste tog til Peloponnes, slog spartanerne ved Mantinea, men blev selv dødelig såret. hans landsmænd ormåede ikke at bevare den førerstilling, han havde skaffet Theben. — Personlig var Epameinóndas ikke blot fremragende som statsmand og kriger, men også en ædel og uegennyttig fædrelandets tjener. (HK3/1921)