Edwin af Northumbria

England, 585-633 03.11.11

 

Konge af Northumbria.

Edvin (Eadwine)(585-633), konge af Northumberland 617-633, anlagde Edinburgh (Eadwinesburh), erobrede Man og Anglesey og anerkendtes som Bretwalda. Ægtede 625 Ethelberg, en kristen kongedatter fra Kent, lod sig omvende og døde 627. I kampen mod kong Penda af Mercia faldt Edvin i slaget ved Hatfield i Yorkshire. (HK3/1921)