Alexej Brussilof

Aleksei Brusilov
Rusland, 1853-19xx 31.03.12

Russisk officer, deltog i krigen mod Tyrkiet 1877. Ved Første Verdenskrigs udbrud 1914 blev han chef for 8. armé i Karpatherne, deltog med stor dygtighed i operationerne i krigens første år og ledede tilbagetoget 1915 med sikkerhed. April 1916 efterfulgte han Ivanof som øverstbefalende på Sydfronten og rettede i juni-juli et vel forberedt og med stor kraft ført offensivstød mod de tysk-østrigske linjer; angrebet væltede på en bred front de østrigske tropper over ende og truede med at blive skæbnesvangert for Østrig, indtil tyskerne genoprettede situationen. Efter revolutione var Brussilof juni-august 1917 russisk overgeneral, og 1920 så ham atter i første række som overgeneral for de røde hære. (HK2/1920)