Victor François

Frankrig, 1718-1804 31.03.12
Victor Francois

Duc de Broglie. Marskal i den franske hær.

  • Bergen, 1759

Victor François, hertug af Broglie. Fransk adelsmand af piemontesisk oprindelse (oprindelig Broglio eller Broglia), søn af François Marie. Deltog allerede 1734 i den Polske Tronfølgekrig og senere i den Østrigske Arvefølgekrig og den Preussiske Syvårskrig. 1759 efter sejren ved Bergen af den tyske kejser udnævnt til tysk krigsfyrste; samme år marskal af Frankrig. Ved den franske revolutions udbrud blev han af Ludvig XVI udnævnt til krigsminister, men kunne pga. parisertroppernes frafald intet udrette. Emigrerede, trådte 1794 i engelsk, 1797 i russisk tjeneste. (HK2/1920)