Antiochus IV

 
Syrien, 1xx-xx f.Kr. 01.08.12

Konge af Syrien. Erobrede Jerusalem men blev fordrevet.

Antiochos IV Epifanes (den Glimrende), syrisk konge, søn af Antiochus III d. Store, fik sit tilnavn pga. sin pragtsyge. Spottende kaldtes han også Epimanes, dvs. den gale. Antiochos regerede 175-163, og hans regering var opfyldt af krige. Da han havde gjort erobringer i Ægypten, standsede romerne ham og tvang ham til at opgive alt det erobrede. På hjemvejen lod han sin harme gå ud over jøderne og plyndrede templet i Jerusalem. Følgen var, at jøderne under anførsel af makkabæerne gjorde opstand. (HK1/1920)