Joseph Alvinczy

Østrig, 1735-1810 10.06.13

Østrigsk friherre von Barberek og feltherre, vandt sine første laurbær i den Preussiske Syvårskrig, deltog siden i den Bayerske Arvefølgekrig og 1792 med hæder i krigen mod Frankrig. Da han 1796 skulle undsætte Montova, blev han af Bonaparte slået 15.-17. november ved Arcole og 14.-16. januar 1797 ved Rivoli. 1808 blev han feltmarskal. (HK1/1920)