Danmark/Lynx

Enhed Eskadrille Base Type Noter
Søværnets Helikoptertjeneste - Karup Lynx Mk.80/90 ex Værløse
Flyvevåbnet Eskadrille 723 Karup Lynx Mk.90 overført 1/2011; ud 12/2017

EWAP/86 : 8 Westland Lynx HAS.80 helikoptere leveret i 1980-81 afløste de ældre Aérospatiale Alouette III. Opererer fra 5 inspektionsskibe.

AFM 8/97 : En Lynx Mk 80 helikopter [S-170] forulykkede under Góraszka International Airshow nær Warszawa 14/6/1997. Helikoptere ramte jorden og væltede om på siden. Kun en af de 3 besætningsmedlemmer kom til skade.

WAPJ 40/00 : Danmark erhvervede 10 Lynx helikopter (8 Mk 80 og 2 Mk 90) til fiskeriinspektion ved Søværnets Flyvetjeneste. Den første helikoptere, S-134, foretog sin første flyvning 3/2/80. To helikoptere er gået tabt (hhv. 1985 og 1987) og blev afløst af 2 Mk 90 helikoptere i 1987/88. Købte desuden Argentinas sidste Lynx Mk 23 helikopter nov. 1987, som bruges som simulator.

AFM 7/01 : Søværnets Flyvetjeneste skal flytte fra Værløse til Karup inden 2003 med 8 Super Lynx helikoptere. Får den nye betegnelse Eskadrille 728.

AI 2/04 : Søværnets Lynx helikoptere blev overført fra Værløse til Karup januar 2004. Tjenesten blev samtidigt omdøbt til Søværnets Helikoptertjeneste.

AFM 3/11 : Den operationelle kontrol med den danske flådes Lynx helikoptere overgik fra Søværnet til Flyvevåbnet ved Flyvestation Karup 7/1/2011. Samtidig blev de 8 Westland Super Lynx Mk 90B helikoptere overført fra Søværnets Helikoptertjeneste til den nydannede Eskadrille 723. Typen skal afløses af 12 nye helikoptere med Sikorsky MH-60R Seahawk som den nuværende favorit.

BeTi 12/9/09 : Forsvaret skal købe helikoptere for milliarder
Danmark skal igen købe nye helikoptere for milliarder. Men efter hård kritik fra Rigsrevisionen for dårligt købmandskab ved det forrige indkøb holder forsvaret tæt om køb af helikoptere til Søværnet. Danmark er igen på vej med en større kontrakt på køb af flyvemaskiner. Indne for de nærmeste ti år skal Søværnet bruge omkring 12 nye, større maritime helikoptere til at afløse de 30 år gamle Lynx-helikoptere, der i dag flyver fra Søværnets inspektionsskibe i Nordatlanten og i fremtiden fra de nye store støtteskibe "Absaon" og "Esbern Snare" og de tre nye fregatter af Iver Huitfeldt-klassen.
    Med priser, der ifølge branchens tidsskrifter ligger mellem et par hundrede millioner og 300-400 millioner kroner stykket, bliver der tale om en kontrakt, der nemt kan løbe op på mellem tre og seks milliarder kroner.
   Anskaffelsen af de nye helikoptere haster. Ifølge eksperterne i Forsvarets Materieltjeneste er de gamle Lynx-helikoptere stadig vansekligere at holde flyvende, blandt andet fordi flyenes instrumentering er ved at blive så gammelt, at det efter reglerne skal udskiftes. Men reservedele er ikke til at få. "Vi kan ikke forvente at vedligeholde instrumenteringen mere end ti år frem," siger major Bjørn Boesen, der er ansvarlig for vedligeholdelsen af forsvarets helikoptere.
   Ti år er netop den tid, som de seneste års anskaffelser af helikoptere har krævet såvel i Danmark som i en række andre lande, inden en nyanskaffet helikopter er indfaset og besætninger og vedligeholdelsesfolk omskolet og på plads. Nogle anskaffelser som det store europæiske hlkopterprojekt NH-90 kræver endnu større tålmodighed. Et af de hurtige anskaffelsesprojekter er faktisk Danmarks køb af de nye redningshelikopter EH 101, der blev bestilt i 2001, og som efter forsinkelser ventes at overtage hele redningstjenesten i 2010. Men den samme helikopter i transportudgave bliver først klar flere år senere – ifølge Flyvevåbnet i 2011.
Projektet udskudt
Allerede ved forsvarsforliget for fem år siden afsatte politikere 1,6 milliarder kroner til fire maritime helikoptere som supplement til de otte aldrende Lynx-helikoptere. Men pengene blev i stedet brugt til drift af Forsvaret, der som bekendt viste sig at koste betydeligt mere end orudsat i forliget. Derfor er der nu ikke mere tid at give af.
   Den socialdemokratiske forsvarsordfører, John Dyrby Paulsen, forsikrer, at helikopterprojektet ikke bliver udskudt én gang til. "Med de missioner, der kommer, er maritime helikoptere en absolut nødvendighed", siger han. Dyrby tør ikke sætte et præcis antal år på de gamle Lynx-helikopteres levetid, men selv om forsvarets motorværksted på Flådestationer Korsør udretter mirakler på de gamle motorer, forældes helikopternes sensor. og informationsystemer ubønhørligt.
Hemmeligt
Forløbet af indkøbet bliver i modsætning til tidligere holdt tæt til kroppen. Chefen for Kapacitet Luft i Forsvarets materielkommando, oberst Henrik Lundstein, begrunder lukketheden med Rigsrevisionens kritik af helikopterkøbet i 2001, da politikere og forsvar på forhånd fortalte, hvad der var afsat til køb af nye redningshelikoptere, og hvem man ville købe hos. Samtidig har forsvaret besluttet, at den maritime helikopter skal være en "hyldevare" med et absolut minimum af særlige danske krav. Men uanset tavsheden er det muligt at få øje på en favorit: Kombineret med kravet om at købe sikkert med et andet krav om at købe i et stort NATO-land med en relativ hurtig levering, er det svært at komme uden om den amerikanske flådes nye Sikorsky MH-60R, der tilmed synes billigst.
   Men Forsvarets Materiltjeneste vil ikke ind i nogen form for vurdering af kandidaterne (Sikorsky MH-60R, NH90, AW159 Wildcat, EH101 og Sikorsky H-92), som man foreløbig kun har indhentet informationer om. Heller ikke tidsplanen vil forsvaret tale højt om. Den afventer foreløbig, at planen for næste forsvarsforlig bliver fastlagt.
   Helikoptere anses for uundværlige på moderne, større flådefartøjer. De bruges til en lang række opgaver som luftbåren og langtrækkende overvågning til transport mellem skibe og land og som våbenplatform mod skibe som ubåde. Velhavende flåder som den amerikanske har ofte to helikoptere om bord. Søværnets nye store skibe kan alle have en stor helikopter i hangaren på agterdækket, hvorimod de 20 år gamle inspektionsskibe i Nordatlanten skal ombygges i større eller mindre omfang for at få plads til noget, der er større end de nuværende Lynx-helikoptere.

AFM 2/18 : Det danske luftvåben har udfaset sine Westland Lynx helikoptere efter 37 års tjeneste. De sidste 3 Super Lynx Mk90B helikoptere blev trukket tilbage 15/12/2017 efter en sidste formationsflyvning. Typen er blevet afløst af nye MH-60R Seahawk helikoptere. 8 Lynx Mk80 helikoptere blev oprindeligt leveret til Danmark fra juni 1980, hvoraf 2 stk. senere gik tabt ved havarier hhv. 14/9/1985 og 20/2/1987. Blev suppleret med 2 Lynx Mk90 helikoptere fra nov. 1987. En efterfølgende omfattende ombygning (inkl. installation af nyt udstyr i nye flyskrog) opgraderede de 6 overlevende Mk80 og 2 Mk90 helikoptere til Super Lynx Mk90B standard [inkl. S-175 (c/n 439)]. En af disse blev beskadiget under nødlanding på havet 22/8/2011 og kunne ikke repareres, men de sidste 7 eksemplarer fortsatte i tjeneste til det sidste.

 

Nye helikoptere til kvart pris

Modernisering: Det danske forsvar er som det første i verden klar med en så godt som ny helikopter, der skal gøre i tjeneste i verdens hårdeste klima. Men de teknikere, der skal vedligeholde helikopterne, forlader forsvaret i noget, der ligner en masseflugt.

________________
Af Christian Brøndum

Man tager en 20 år gammel helikopter, der har fløjet næsten 7.000 timer i verdens hårdeste klima omkring Grønland og Færøerne.
    Derefter piller man motorer, instrumenter, gearkasser og andet kostbart udstyr ud. selve kroppen og de gamle rotorblade smider man væk.
    Til sidst tager man et nyt og forstærket helikopterskrog, og propper motorer og udstyr ind i det. Øverst skruer man en nyudviklet rotor fast. Så har man en helikopter, som kan flyve i yderligere 15-20 år og tilmed med mere last, større fart og større rækkevidde end den gamle.