Taiwan/S-70C

LUFTVÅBNET

Enhed Eskadrille Base Type Noter
4th TFW (455 TFW) SAR Squadron Seagull Chia Yi S-70C-2 (12) SAR
Sungshan ABC SAR det. Seagull Sungshan-Taipei S-70C-2 (2) SAR

AFM 7/91 : En luftredningseskadrille er stationeret ved Chiayi AB med Sikorsky S-70C Bluehawk helikoptere. 14 blev leveret i 1986 for at afløse de sidste Grumman HU-16B Albatross amfibiefly frem til aug. 1987.

EWAF/99 : Luftvåbnet bruger Sikorsky S-70C-1A Blue Hawk helikoptere til SAR-opgaver. Er en UH-60A model med redningshoist. I alt 14 blev leveret, hvoraf 2 er stationeret ved Sungshan.

AFM 5/18 : Luftvåbnet i Taiwan modtog de 2 første UH-60M Black Hawk helikoptere ultimo dec. 2017. Helikopterne [931 og 932] var tidligere i tjeneste ved hæren i Taiwan. Ultimo 2016 besluttede forsvarsministeriet i Taiwan at overføre 15 UH-60M helikoptere til luftvåbnets Air Rescue Group til afløsning af 13 S-70C-1/1A helikoptere ved Chiai AB. Resten følger mellem juni og dec. 2018. Air Rescue Group modtog 4 S-70C-1 og 10 S-70C-1A Blue Hawk helikoptere [7001-7014] i 1986, hvoraf en S-70C-1 [7002] gik tabt nov. 1995. Samtlige er forsynet med kommercielle General Electric CT7-2D motorer. Bestilte 4 S-70C-6 Super Blue Hawk helikoptere [7015-7018] 12 år senere, som kunne operere under alle vejrforhold. Sidstnævnte type er desuden forsynet med militære T700-GE-701 motorer, FLITR, projektør, flare/chaff-system. En S-70C-6 helikopter [7017] gik tabt ved ulykke marts 2012. De 13 S-70C-1/1A trænger nu til afløsning efter at have foretaget mere end 7.000 flyvetimer. Desuden kan en række reservedele ikke længere skaffes fra kommercielle kilder.

AFM 10/18 : Luftvåbnets Air Rescue Group blev dannet i 1954 til SAR-missioner, katastrofehjælp, ambulanceflyvninger og transportopgaver. Enheden, som er stationeret ved Chiayi, råder over 16 S -70C helikoptere. Opretholder detachementer ved Songshan, Taipei i den nordlige ende af øen samt ved Taitung mod syd. Typen opretholder et 15 minutters beredskab i dagtimerne, mens natberedskabet varierer mellem 20 og 45 minutter afhængig af lokaliteten. Air Rescue Group modtog 14 S-70C Bluehawk helikoptere juni 1986 til afløsning af UH-1H Huey. Omfatter 4 S-70C-1 til VIP-transport samt 10 S-70C-1A til SAR-missioner. 4 S-70C-6 Super Bluehawk varianter ankom april 1998, som er forsynet med HIRSS (Hover Infrared Suppression System), vejrradar, AN/AAQ20 FLIR-sensor samt projektør. Typen bliver suppleret med 15 UH-60M Black Helikoptere, som oprindeligt var blevet bestilt til hæren. De 2 første eksemplarer blev overført til luftvåbnet dec. 2017, mens de næste 6 stk. ankom til Chiayi 20/7/2018. De sidste 7 eksemplarer forventes leveret dec. 2018.

AFM 7/19 : Luftvåbnet i Taiwan har udfaset sin flåde af S-70C-1 Bluehawk og S-70C-6 Super Bluehawk helikoptere [inkl. 7016 (c/n 70-24045)] frem til 9/5/2019. Helikopterne, som blev brugt til redningsopgaver (SAR), vil blive afløst af UH-60M modellen. Taiwan anskaffede oprindeligt 10 S-70C-1A helikoptere samt 4 C-1 modeller til afløsning af Bell UH-1H helikoptere fra 1970'erne i SAR-rollen. Helikopterne blev leveret fra juni 1986. De 4 S-70C-1 var ikke udrustet til SAR-missioner, men blev brugt som transporthelikoptere. S-70C-1A modellen var forsynet med Sikorsky Stores Support System, som gjorde dem i stand til at medføre 4 eksterne brændstoftanke. Bluehawk helikopterne blev desuden forsynet med redningshoist foruden elektronisk lokalitetsfinder, antenne til taktisk luftnavigation (TACAN) samt avancerede kommunikationssystemer. Yderligere 4 S-70C-6 redningshelikoptere, som kunne operere under alle vejrforhold, blev anskaffet fra april 1988 (hvoraf 2 stk. blev brugt som transporthelikoptere med lædersæder i hovedkabinen. De 18 Bluehawk helikoptere var alle stationeret ved Chiayi Air Base i den centrale del af det vestlige Taiwan som del af Rescue Squadron (også kendt som Seagull Ambulance Team). I løbet af deres tjeneste gik et eksemplar af hver variant tabt ved ulykker hhv. 6/11/1995 og 26/3/2012. Fra dec. 2017 modtog luftvåbnet i Taiwan 15 UH-60M modeller, som oprindeligt var tiltænkt hæren. De sidste eksemplar skulle være leveret dec. 2018.


HÆREN

AFM 4/10 : En længe ventet kontrakt for 60 Sikorsky UH-60M Black Hawk helikoptere til Taiwan blev formelt forelagt den amerikanske kongres 29/1/2010. Vil blive bevæbnet med hver 2 GAU-19/A 12,7mm maskingeværer. Typen forventes at tilgå hæren for at løse transport-, nærstøtte- og evakueringsopgaver.

AFM 9/11 : Sikorsky Aircraft Corporation modtog kontrakt via US Army 30/6/2011 for 4 Black Hawk helikoptere til Taiwan. Vil blive leveret frem til 30/5/2013. Taiwan har tidligere anmodet USA om 60 Black Hawk helikoptere, men der er endnu ikke indgået kontrakt for disse.

AFM 7/12 : Sikorsky har modtaget en kontrakt via US Army Contracting Command for ombygning af 4 UH-60M Black Hawk helikoptere til Taiwans specifikationer. Følger den oprindelige kontrakt fra 30/6/2011 for 4 standard helikoptere til Taiwans hær. De ombyggede helikoptere leveres frem til 31/10/2014. Taiwan fremsendte anmodning for i alt 60 UH-60M til den amerikanske kongres 29/1/2010.

AFM 1/15 : Det først første parti af Sikorsky UH-60M Black Hawk helikoptere er blevet leveret til Taiwan. Helikopterne ankom til Kaohsiung ombord på skib 3/12/2014, og overføres til Tainan efter samling. Kontrakt for i alt 60 helikoptere til hæren blev indgået 22/11/2014. Det første parti menes at omfatte 4 stk.

AFM 7/15 : Taiwan har modtaget det andet parti på 4 UH-60M Black Hawk transporthelikoptere. Ankom til Kaohsiung ombord på skib 24/5/2015, hvorefter de blev overført til China Army Aviation Special Forces ved Guiren, Tainan 28/5/2015. I alt 60 helikoptere blev bestilt 22/11/2012, hvoraf de første 4 stk. blev leveret dec. 2014.

AFM 2/16 : Taiwan har modtaget det tredje parti på 4 Sikorsky UH-60M Black Hawk transporthelikoptere [inkl. 911]. Helikopterne ankom med skib til Kaohsiung 17/12/2015. De første 4 helikoptere [901>904] var blevet leveret til Army Aviation and Special Forces Command 3/12/2014, efterfulgt af det andet parti [905>908] 24/5/2015. I alt 60 UH-60M helikoptere blev bestilt 22/11/2012, hvoraf de sidste leveres i 2019.

AFM 11/19 : Army Aviation Command i Taiwan har bekræftet, at UH-60M helikopterne snart vil opnå fuld operationel status (FOC/full operational capability). Vil blive markeret under ceremoni ved Hsinshe luftbasen 30/10/2019. Black Hawk helikopterne er i tjeneste ved 602nd Air Cavalry Brigade. Samtidig forventes hærens UH-1H helikoptere at blive udfaset efter næsten 50 års tjeneste. De første Huey helikoptere kom i tjeneste 14/12/1970, men helikoptere af denne type ses nu kun sjældent. Men indtil for nylig var 80 stk. (inkl. 397/65-2097] fortsat i tjeneste ved 1st og 2nd Air Assault Battalions under Army Aviation Training Centre (AATC), Gueiren/Kueijen luftbasen foruden 601st og 602nd Airborne Brigades (601st og 602nd Air Assault Battalions) ved hhv. Lungtan og Hsinshe.

AFM 12/19 : Hæren i Taiwan har erklæret sine UH-60M helikoptere for fuldt operationelle (FOC/full operational capability), samtidig med afholdelsen af en udfasningsceremoni for hærens UH-1H helikoptere. Begivenheden fandt sted ved Army Aviation Taichung Xinshe Longxiang Camp 30/9/2019. Flåden af UH-1H modeller bliver afløst af 30 nye Black Hawk helikoptere, mens de overskydende Huey helikoptere stilles til rådighed for overførsler til andre nationer som donationer. Aerospace Industrial Development Corporation (AIDC) indgik en aftale med Bell for samling af 118 UH-1H modeller til hæren i Taiwan 13/8/1969. Arbejdet omfattede medproduktion af 80 Avco Lycoming T53-L-13B motorer til helikopterne. Den første UH-1H blev rullet ud 14/12/1970, mens det sidste eksemplar blev færdigbygget i 1976. Hæren begyndte at modtage UH-60M i 2014 og forsvarsministeriet havde godkendt typen til foreløbig operationel status dec. 2017.