Grækenland | Northrop F-5 Freedom Fighter

LUFTVÅBNET

F-5A kampfly fra det græske luftvåben

Enhed Eskadrille Base Type Noter
111 PM 341 Mira Arrow Nea Ankhialos F-5A/B (JA) omstillet til F-16C/D
349 MDB Phoenix Nea Ankhialos F-5A/B (JB) RF-5A 1970; opløst 5/9/97
337 Mira Fantasma Nea Ankhialos F-5A/B >F-4E i 1974
113 Pteriga Makhis 343 MAI Asteri Thessaloniki-Mikra NF/F-5A/B -

MAI = Mira Anakethisis Imeras (dagjagereskadrille)

EWAP/86 : 111 Pterix Mahis ved Nea Ankhialos har 341 Moira Arrow med Northrop F-5A/B dagjagerfly og 349 Moira Dioseos Bombardismoy Phoenix med F-5A/B jagerbombere. 113 Pterix Mahis ved Thessaloniki-Mikra har 343 Moira Dioseos Bombardismoy med jagerbombere.

WAPJ 8/92 : Det græske luftvåben råder over 3 eskadriller med F-5A Freedom Fighter kampfly, inkl. en enhed med RF-5A rekognosceringsfly. Vil muligvis blive suppleret med yderligere NF-5A fly fra det hollandske luftvåben. Andre fly har tidligere været i tjeneste ved det iranske og jordanske luftvåben. Næsten 100 fly er blevet modtaget, men mange af disse er oplagret. Fly fra 341 Assos Mira bruges til luftforsvar, bevæbnet med Sidewinder luft-til-luft missiler. Typetræning blev indledningsvis varetaget af 10 nybyggede F-5B fly fra USA, senere suppleret med 6 brugte eksemplarer fra Jordan. Sidstnævnte blev leveret i 2 partier hhv. 1983 og 1989. Northrop RF-5A rekognosceringsfly, som er forsynet med 4 KS-92 kameraer i næsen, opereres af 349 Kronos Mira under 110 Pterix, Thessaloniki. Typen har desuden en sekundær angrebsopgave, hvor kameraudstyr erstattes med kanoner. Efter levering af RF-4E Phantom II rekognosceringsfly i slutningen af 1970'erne blev nogle af de oprindelige RF-5A fly ombygget til F-5A standard.

WAPJ 19/94 : Luftvåbnet modtog oprindeligt 52 F-5A, 16 RF-5A og 9 F-5B Freedom Fighter kampfly som militærhjælp fra USA. Blev senere suppleret med brugte fly fra andre lande. Disse omfattede 10 F-5A og 2 RF-5A fra Iran, 29 F-5A og 6 F-5B fra Jordan og 9 F-5A fra Norge. 11 F-5A og 1 NF-5B blev overført fra Holland april 1991. Mange fly er siden blevet oplagret.

WAPJ 25/96 : Som del af et moderniseringsprogram for det græske luftvåben leverede USA et stort antal F-104 og F-5 kampfly til Grækenland mellem 1960 og 1965. Omfattede 52 F-5A fly bevæbnet med Sidewinder luft-til-luft missiler, som blev leveret fra juni 1965 i stedet for konkurrenten G91 som del af det amerikanske MAP-program (Mutual Assistance Program). Blev suppleret med 16 RF-5A rekognosceringsfly samt 9 F-5B kamptrænere. Ti år senere blev yderligere fly – 10 F-5A og 2 F-5B varianter – anskaffet fra de iranske overskudslagre. Jordan leverede 13 F-5A og 6 F-5B fly i nov. 1983, mens Norge overførte 9 F-5A maj/aug. 1986 Yderligere F-5 fly fulgte fra Jordan i 1989 i form af 16 F-5A og 4 F-5B varianter. Et hollandsk tilbud for 11 fly blev afvist i 1987, men accepteret april 1991, da yderligere 11 NF-5A og 1 NF-5B modeller sluttede sig til den blandede græske flåde af F5 fly.

AFM 1/98 : 349 Mira Anahaitisis Imeras (MAI) Kronos blev opløst 5/9/1997 efter 30 års tjeneste. Enheden har senest opereret en blanding af F/RF-5A/B fly, men blev oprindeligt dannet nov. 1966 som 349 Mira Dioxeos-Vomvardismou (jagerbombereskadrille) ved 110 CW, Larissa med Republic F-84F Thunderstreaks. Flyttede 11 år senere til 111 CW, Nea Anchialos og fik RF-5A som 349 Mira Taktikis Anagnoriseous (taktisk rekognosceringseskadrille). Vendte tilbage til Larissa i begyndelsen af 80'erne og fik sin sidste betegnelse.

AFM 10/00 : Ønsker at købe et antal opgraderede F-5A/B til brug som avancerede træningsfly. Skal afløse de sidste F-5 ved 343 Mira ved Thessaloniki. Skal være i tjeneste fra 2002. Muligheder er ex-canadiske CF-5A/D eller fly opgraderet af IAI eller Northrop.

AFM 5/01 : Den 29/3/2001 blev F-5A/B Freedom Fighter udfaset fra luftvåbnet efter mere end 35 års tjeneste. En håndfuld fly var i tjeneste ved 113 Pteriga Mahis, Mikra AB.

AFM 6/01 : Grækenland var det første land i Europa, som modtog Northrop F-5A/B Freedom Fighter kampfly. De første 52 ankom pr. skib til Piræus 5/65. Tilgik 111 Pteriga Mahis ved Nea Anchialos. Den første eskadrille var 341 Mira Assoi, som officielt accepterede typen 17/6/1965. 337 Mira Fantasma ved samme base og 343 Mira Asteri under 113 Pteriga Mahis ved Mikra fulgte efter. Den sidste enhed var 349 Mira Kronos, som modtog 16 RF-5A i nov. 1970. Modtog yderligere 10 F-5A og 2 F-5B i 1975, alle ex-iranske, og i nov. 1983 leverede Jordan 13 F-5A og 6 F-5B. Yderligere 9 F-5A blev overført fra Norge i maj-aug. 1986, efterfulgt af 16 F-5A og 4 F-5B fra Jordan i 1989. Den sidste levering bestod af 11 ex-hollandske NF-5A og 1 NF-5B i 1991. Over 150 fly leveres i alt.

AFM 7/17 : Det græske luftvåben modtog 16 RF-5A Freedom Fighter rekognosceringsfly i 1970, som tilgik 349 MTA (Taktikis Anagnoriseos/ Tactical Reconnaissance Squadron). Men fra 1975 blev typen primært brugt som dagjagerfly.