Tjekkiet | Mil Mi-24 Hind

LUFTVÅBNET

Enhed Eskadrille Base Type Noter
33 ZVrL 331 LBvR Prerov-Bochor Mi-24D/DU/V -
332 LBvR Prerov-Bochor Mi-24D/DU/V -
51st Helicopter Regiment 1st letka Prostejov Mi-24 Hind-D opløst 10/1994
22.zL 221.vrlt Náměšt nad Oslavou Mi-24V/Mi-35 (1/7) -

LBV = Letka Bitevnich Vrtulnik (kamphelikoptereskadrille)
vrlt = vrtulniková letka (Helicopter Squadron)

AFM 7/94 : 51st Helicopter Regiment ved Prostejov med Mi-24 Hind-D kamphelikoptere vil blive opløst okt. 1994. Enheden blev oprindeligt dannet 24/9/1974. Alle helikoptere, inkl. # 401 fra 1st Letka, vil blive overført til Prerov eller udfases.

WAPJ 25/96 : Det tjekkoslovakiske luftvåben modtog de første Mil Mi-24 Hind kamphelikoptere aug. 1978. Supplerede tidligere leverede Mi-1 Hare, Mi-4 Hound og Mi-8 Hip helikoptere til en række af transport- og angrebsopgaver. Træning af tjekkoslovakiske piloter, våbensystemoperatører og vedligeholdelsespersonel begyndte ved Frunze juni 1978, mens de første 4 Mi-24D Hind-D helikoptere ankom til Prostejov 24/871978. Mi-24D var en tidlig version af Hind bevæbnet med 9M17P Falanga (AT-2 Swatter) panserværnsmissiler, som styres af Raduga F sender under den forreste del af skroget. Anden bevæbning omfattede 4-løbet roterende 9-A-642 12,7 mm maskingevær i USPU-24 kanontårn på hagen. Omkring 28 Mi-24D samt 2 Mi-24DU træningshelikoptere med dobbelte styresystemer men uden kanonbevæbning blev leveret til 51 Helicopter Regiment (51 Vrtulnikovy Pulk/VrP) ved Prostejov. Blev efterfulgt af 28 stk. af den nyere Mi-24V Hind-E version, som er forsynet med opgraderet Klimov/Isotov TV3-117V motorer. Moderniseret bevæbning omfatter 9M114 Shturm (AT-6 Spiral) panserværnsmissiler med en rækkevidde på op til 5 km. Kan desuden bruges til at nedskyde fjendtlige helikoptere. Denne version er primært blevet opereret af 11 Helicopter Regiment (11 VrP) ved Plzen-Line.

WAPJ 37/99 : Som del af moderniseringen af det tjekkoslovakiske luftvåben i 1970'erne bestilte Tjekkoslovakiet Hind kamphelikoptere i 1978. Piloter udvalgt til at flyve de nye helikoptere modtog træning på Mi-8 ved Prostejov. 10 piloter og 5 flyingeniører blev efterfølgende sendt på et typeomskolingskursus ved Lugovaya, nær Frunze, i det tidligere USSR. Der tilbgrate de 3 måneder, fra maj til aug. 1978. De første 4 Mi-24D helikoptere til Tjekkoslovakiet [4009-4012] landede ved 51.vrtulnikovy pluk (51.vrp) luftbasen, Prostejov 24/8/1978. Den første flyvning med tjekkiske piloter fandt sted, med sovjetiske instruktører, 22/11/1978. De næste Hind modeller [0100-0103] ankom 14/7/1980. Dee første testaffyringer af skarpe 9M17P Falanga (AT-2 Swatter) missiler fandt sted mellem 2 og 4/10/1979 ved et øvelsesområde nær Malacky i Slovakiet. Efterhånden som doktrinen for operationer med angrebshelikoptere blev udviklet af Warszawapagten i midten af 1980'erne, blev Plzen-Bory luftbasen udviklet som en Mi-24 base pga. placeringen tæt på grænsen med NATO. En ny eskadrille, 4.letka, blev etableret ved Prostejov. Denne enhed fik tildelt nogle af de eksisterende Mi-24D varianterog flyttede til Plzen sept. 1982 med 12 helikoptere. Yderligere 4 Mi-24D helikoptere blev overført til Plzen aug. 1983 da 4.letka blev reorganiseret som 11.vrtulnikova letka (11th Helicopter Squadron).Efterfølgende blev 11.vrtulnikovy pluk (11th Helicopter Regiment) dannet ved Plzen 1574/1985. På samme tid bestilte Tjokkoslovakiet flere Hind helikoptere i form af den avancerede Mi-24V version. Disse udrustede det nye regiment, hvilket gjorde det muligt for Mi-24D at vende tilbage til Prostejov. For at lette træningen af nye piloter modtog regimentet ved Plzen 2 nye Mi-24DU træningsmodeller [6040 og 6050] 8/10/1985. 10 fabriksnye Mi-24V Hind-E modeller ankom til Plzen 21/1271985 [0701-0710]. En Mi-24DU model [6050] blev overført til Prostejov medio 1986. Flere Mi-24V helikoptere [0786-0790] ankom juni 1987, hvorefter 5 Mi-24D varianter blev returneret til Prostejov [4009, 4010, 0100, 0101 og 0102]. 5 Mi-24V modeller [0812-0816] ankom til Plzen dec. 1987, efterfuglt af yderligere 8 stk. i 1988. Ved udgangen af 1988 var samtlige Mi-24D helikoptere (med undtagelse af 4011, som var under renovering) returneret til Prostejov. De sidste 3 Mi-24V modeller ankom til Plzen marts 1989 [0926-0929] Tjekkoslovakiet anskaffede i alt 31 Mi-24V helikoptere. I marts 1989 (justeret for tab) havde det tjekkiske luftvåben 24 Mi-24D samt 1 Mi-24DU helikopter ved 2 eskadriller under 51.vrp ved Prostejov samt 30 Mi-24V samt 1 Mi-24DU ved 2 eskadriller under 11.vrp ved Plzen-Bory. 11.vrp blev aug./sept. 1991 overflyttet fra Plzen-Bory til Plzen-Line Air Base.

WAPJ 42/00 : Modtog 7 Mil Mi-24V angrebshelikoptere fra Rusland i 1999. Supplerer 19 lignende Hind-E og16 Mi-24D Hind-D kamphelikoptere samt 2 Mi-24DU træningshelikoptere, opereret af 331 Helikoptereskadrille (VrLT) ved Prerov og Plzen-Line. Mi-24V har opgraderet Klimov/Isotov TV3-117V turboshaft motor og 9M114 Shturm (AT-6 Spiral) panserværnsmissiler med en rækkevidde på op til 5 km. Kan også bruges mod helikoptere.

AFM 12/01 : Forsvarsministeren meddelte 19/10/2001 købet af 6 Mil Mi-35 Hind kamphelikoptere fra Rusland. Indgår som afbetaling på gæld.

JDW 17/02 : Tjekkiet vil modtage 7 Mil Mi-24 Hind kampstøttehelikoptere fra Rusland som afbetaling på gæld. Aftale blev indgået 16/4/2002 og helikopterne vil komme fra russisk overskudslager. Bliver leveret omkring 2005-06. Tjekkiet har allerede 24 Mi-24 som måske skal opgraderes.

AFM 3/03 : Det tjekkiske luftvåben modtog 3 nye Mi-24V kamphelikoptere 27/1/2003. Bliver stationeret ved Prerov. Blev leveret fra Rostvertols fabrik ved Rostov-on-Don pr. Il-76 fly. De sidste 4 helikoptere på bestilling leveres juli 2003.

AFM 9/03 : Luftvåbnet modtog yderligere 4 Mi-24V Hind kamphelikoptere juli 2003, efter 3 stk. modtaget maj 2003. Tilgik 331.Letka Bitevnich Vrtulnik (LBV = kamphelikoptereskadrille) ved Prerov.

AFM 7/05 : Luftvåbnet har modtaget 3 Mi-35 Hind kamphelikoptere 13/5/2005 fra Rusland som betaling af gæld. Omfatter # 3361, 3362 og 7360. 231 Vrtulníková Letka (helikoptereskadrille) ved Prerov har allerede 14 Mi-24V (7 leveret som betaling af gæld), 6 andre Mi-35 og 1 Mi-24DU. Yderligere 7 Mi-35 leveres frem til foråret 2006 for at afløse de ældre Mi-24 modeller.

AFM 3/06 : Alle 10 Mi-35 angrebshelikoptere er nu blevet leveret. De sidste 3 [3369, 3370 og 3371] ankom 17/1/06 ombord på An-124 transportfly.

AFM 6/07 : Den tjekkiske regering vil donere 6 Mi-24V kamphelikoptere [0703, 0812, 0816, 0834, 0836 og 0838] til den afghanske regering. Mange af disse har været oplagret ved Prerov siden de blev udfaset fra det tjekkiske luftvåben. Helikopterne vil blive opgraderet inden levering til ANA AF omkring 9/07>2008.

AFM 3/17 : Tjekkiet er sammen med Bulgarien og Polen de sidste NATO-lande, som opererer Mi-24/35 Hind kamphelikoptere. De første 4 Mi-24D helikoptere ankom til Tjekkoslovakiet 24/8/1978, efterfulgt af 24 mere frem til 1982. Blev senere suppleret med yderligere 31 mere moderne Mi-24V modeller mellem 1985 og 1989 samt et par Mi-24DU træningsvarianter i 1985. Da Tjekkoslovakiet blev delt mellem Tjekkiet og Slovakiet 1/1/1993, blev 8 Mi-24D, 1 Mi-24DU samt 10 Mi-24V overført til Slovakiet. Samtlige helikoptere er siden blevet udfaset i begge lande. I dag råder det tjekkiske luftvåben over 17 Hind helikoptere, inkl. 7 Mi-24V leveret i 2003 samt 10 Mi-35 fra 2005 til 2006.

AFM 9/21 : Efter at have gennemgået en ombygning på 20 måneder ved LOM Praha, gik en Mi-35 Hind kamphelikopter [3362 (c/n 203362)] fra det tjekkiske luftvåben i luften igen ved Kbely Air Base 29/7/2021. Helikopterne skal normalt gennemføre 3 testflyvninger, inden de vender tilbage til operationel tjeneste ved 221 Helicopter Attack Squadron, Namest nad Oslavou. Af de 17 tjekkiske Mi-24V/35 helikoptere i tjeneste, var 7 stk. blevet leveret i 2003, mens de 10 nyere modeller betegnet Mi-35 ankom mellem maj 2005 og jan. 2006. Adskillige modeller fra det seneste parti [7360 samt 3361-3371]] har gennemgået deres anden 8-årige/2.000 timers PDM-proces (periodic depot maintenance/periodiske depotvedligeholdelse) ved de statsejede LOM Praha-faciliteter siden ultimo 2019. Mi-24V/35 helikopterne vil efter planen blive afløst af 4 AH-1Z Viper kamp- og 8 UH-1Y Venom støttehelikoptere i 2023. Men det er endnu uvist, om LOM Praha vil modtage arbejde i forbindelse med denne anskaffelse, idet den amerikanske FMS-kontrakt (Foreign Military sales) indgået i dec. 2019 ikke nævner nogen modkøbsaftaler. LOM Praha har foreløbig returneret 3 Mi-24V helikoptere til det tjekkiske luftvåben i 2021 [3362, 3066 (april) og 3369 (marts)]. Det vides ikke, om yderligere Mi-24/35 modeller vil blive overført til renoveringsfaciliteterne, idet typen kun har omkring 2-3 års tjenestetid tilbage.

AFM 6/22 : Den sidste Mi-24/35 kamphelikopter, som er blevet renoveret af LOM Praha i Tjekkiet, gennemførte testflyvning fra faciliteten 26/4/2022. Dette markerede afslutningen på næsten 40 år, hvor det tjekkiske luftvåbens kamphelikoptere er blevet renoveret ved selskabets faciliteter i Kbely. Det sidste eksemplar [Mi-35 Hind-E 3365 (c/n 203365)] var blevet leveret til det tjekkiske luftvåben i 2005 og har nu gennemgået sin anden renovering, som sandsynligvis vil gøre helikopteren i stand til at flyve i yderligere 8 år. LOM Praha vil fremadrettet koncentrere sig om vedligeholdelsesreparationer på Mi-17 transporthelikoptere, men det er usikkert hvor længe dette kan fortsætte, på grund af de sanktioner, der er blevet pålagt Rusland. dette vil gøre en ende på leveringen af reservedele. Mi-24/35 helikopterne forventes at blive udfaset fra det tjekkiske luftvåben i 2023, hvor de bliver afløst af 8 UH-1Y Venom og 4 AH-1Z Viper helikoptere. Ifølge LOM Praha kunne Mi-24 helikoptere flyve i op til 40 år og Mi-17Sh i yderligere 35 år med den nødvendige vedligeholdelse og godkendelse fra Mil Helicopters i Moskva. Det ville betyde, at de ældste Mi-17 modeller, som var blevet anskaffet i 1994/95, kunne fortsætte i tjeneste frem til 2030, mens Mi-24V helikopterne kunne flyve frem til 2045. Samtlige Mi-24/35 Hind modeller opereres af No 221 Helicopter Squadron fra 22nd Helicopter Airbase ved Namest nad Oslavou i den østlige del af landet.

SCW 25/5/22 : Det amerikanske forsvarsministerium annoncerede 23/5/2022, at Tjekkiet havde doneret bl.a. kamphelikoptere, kampvogne og raketsystemer til Ukraine. Selvom helikoptertypen eller antallet ikke blev nævnt, er der sandsynligvis tale om Mi-24V Hind kamphelikoptere, som allerede er i tjeneste i Ukraine. Overførslen til Ukraine vil muligvis ligeledes omfatte Mi-35 kamphelikoptere. Tjekkiet er begyndt at erstatte sine angrebshelikoptere med Bell Helicopter AH-1Z Viper modeller, hvoraf 4 stk. er blevet bestilt. Bell Textron Inc, ved Fort Worth i Texas indledte produktionen af AH-1Z Viper helikoptere til det tjekkiske luftvåben 23/2/2022. Donationen af Mi-24 helikoptere vil muligvis resultere i flere ordrer for Viper modeller. Det tjekkiske luftvåben menes at have omkring 16 Mi-24V/Mi-35 Hind helikoptere i aktiv tjeneste ved 221. vrtulnikovou letka (221.vrlt) ved Námest [Mi-24V: 0981, 7353, 7354, 7355, 7356, 7357 og 7358; Mi-35: 3362, 3365, 3366, 3367, 3368, 3369, 3370, 3371 og 7360].

AFM 7/22 : I forbindelse med at det tjekkiske luftvåben forventes at trække sin flåde af Mi-24/35 kamphelikoptere tilbage fra tjeneste ultimo 2023, er det blevet afsløret, at helikopterne vil blive doneret til Ukraine. Den amerikanske forsvarsminister takkede Tjekkiet for deres betragtelige hjælp, inkl. en donation af angrebshelikoptere, kampvogne og raketsystemer, under pressekonference 23/5/2022. Selvom den tjekkiske regering ikke har udtalt sig om leveringen, bliver 2 Mi-35 helikoptere [3362 og 3370] klargjort for levering til den ukrainske hærs flyvetjeneste. Begge helikoptere er for nylig blevet renoveret ved LOM Praha Helicopters i Kbely, hvoraf et eksemplar [3362] blev returneret til 221st Helicopter Squadron ved Namest nad Oslavou aug. 2021. Samtlige Mi-35 modeller, som blev anskaffet fra Rusland mellem maj 2005 og jan. 2006, har gennemgået 2 periodiske depotvedligeholdelsesforløb med 8 års mellemrum, hvilket gør dem i stand til at gennemføre yderligere 2.000 flyvetimer inden behovet for et tredje eftersyn. I teorien kan typen gennemgå 4 eftersyn inden skrogets levetid udløber i 2040. Omkring 50 Mi-24/35 helikoptere menes at have været i tjeneste ved 3 enheder/baser under den ukrainske hær flyvetjeneste inden den russiske invasion, men det er usikkert, hvor mange der har overlevet. En af baserne, Kherson, er nu under russisk kontrol. Den tjekkiske flåde af Mi-24/35 helikoptere bliver afløst af 8 Bell UH-1Y Venom og 4 AH-1Z Viper modeller, som blev bestilt gennem en FMS-aftale (Foreign Military Sales) med USA dec. 2019. Leveringer forventes at begynde i 2023, mens Mi-24/35 modellerne udfases frem til udgangen af 2023. Men EU's sanktioner mod Rusland betyder, at det er umuligt at anskaffe autoriserede reservedele til både Mi-24/35 og Mi-17 helikopterne. Da reservedele forud for sanktionerne var dyre i anskaffelse og længe om at blive leveret, valgte det tjekkiske luftvåben at udskifte helikopterne. I modsætning til mange firmaer, som renoverer Mi-24/35 og Mi-17 modeller, er LOM Praha Helicopters en autoriseret agent for Mil Helicopters, hvilket betyder, at reservedele bliver anskaffet fra Rusland. Helikopternes TV3-117M motorer bliver serviceret af selskabets faciliteter ved Malesovice. Tjekkiets 221st Helicopter Squadron råder for nuværende over 8 Mi-24/35 kamphelikoptere: en enkelt Mi-24V model [0981] uden NVG-kapacitet (night vision goggle) samt 7 Mi-35 varianter [7360, 3365, 3366, 3367, 3368, 3369 og 3371]. Den sidste Mi-35 model, som forlod LOM Helicopters' faciliteter, var 3365, som blev observeret under testflyvning 26/4/2022.

AFM 8/23 : Det tjekkiske luftvåbens (CzAF) af Mil Mi-24/35 Hind-E kamphelikoptere har gennemført deres sidste skarpskydningsøvelse ved det militære træningsområde Boletice, forud for at typen bliver afløst af 10 amerikansk-byggede AH-1Z Viper angrebshelikoptere samt 10 UH-1Y Venom støttehelikoptere senere i 2023. Øvelsen, som blev afsluttet 6/6/2023, omfattede angreb på flere mål samtidigt i samarbejde med JTACs (Joint Terminal Attack Controller). Deltagerne omfattede 2 Hind-F modeller [3366 og 3369] fra 221st Helicopter Squadron ved Námest nad Oslavou, som var bevæbnet med hhv. 2 GS-23 dobbeltløbede maskinkanoner og S-8 raketpods samt 4-løbede 12,7 mm maskingeværspods. Hind modellen var kommet i tjeneste ved det daværende tjekkoslovakiske luftvåben aug. 1978 (for 45 år siden), men CzAF er nu et af det faldende antal operatører i Europa af disse kamphelikoptere fra sovjettiden. Nogle tjekkiske eksemplarer er allerede blevet doneret til Ukraine, mens landet fortsat forsvarer sig selv mod de invaderende russiske styrker. De resterende Hind helikoptere forventes ligeledes at blive overdraget til Ukraine.

SCW 22/3/24 : De 2 sidste tjekkiske Mi-35 Hind kamphelikoptere [3365 (c/n 203365) og 3366 (c/n 203366)], som vil tilgå Ukraine, forlod deres hjemland 21/3/2024. Helikopterne, som blev leveret til Ukraine via Polen, vil tilslutte sig kampen mod de russiske invasionsstyrker. Disse eksemplarer var blevet trukket tilbage fra tjeneste ved 221.vrl nov. 2023. Tjekkiet har sendt i alt 8 af sine Mi-24V/Mi-35 Hind-E helikoptere til Ukraine. Den sidste tilbageværende Hind model [3369 (c/n 203369] vil tilgå museum.

AFM 6/24 : Det tjekkiske luftvåben tog afsked med sine sidste Mi-24/35 Hind angrebshelikoptere 21/3/2024, hvor de to tilbageværende Mi-35 Hind-E modeller bestemt for de ukrainske væbnede styrker forlod Náměšt nad Oslavou Air Base for at flyve til Ukraine. De to Mi-35 modeller [3365 og 3366] fløj fra Tjekkiet til en ukendt lokalitet i Polen, inden de fortsatte videre til Ukraine, hvor de efterfølgende er blevet overdraget til de ukrainske væbnede styrker. Hind-E helikopterne vil nu blive anvendt til at hjælpe med at forsvare Ukraine mod invaderende russiske styrker. De to kamphelikoptere blev tidligere opereret af det tjekkiske luftvåbens 221st Attack Helicopter Squadron ved Náměšt nad Oslavou. Begge eksemplarer var blevet trukket tilbage fra tjekkisk service nov. 2023. Tjekkiet har doneret i alt 8 Mi-24V og Mi-35 Hind-E helikoptere til Ukraine. Luftvåbnets eneste tilbageværende Mi-35 model [3369] vil blive bevaret ved Kbely Aviation Museum, Praha-Kbely lufthavnen i Prag.