Tyskland/F-4F

F-4F Phantom II fra det tyske luftvåben

Antal/type Kontrakt Levering Noter
10 F-4E - - -
175 F-4F - 1973>4/76 -
88 RF-4F - 1971> udfaset 1993
Enhed Eskadrille Base Type Noter
AkG 51 Immelmann 511 Staffel Bremgarten RF-4E REK; >Tornado IDS
512 Staffel Bremgarten RF-4E REK; >Tornado IDS
AkG 52 521 Staffel Leck RF-4E REK; opløst 1993
522 Staffel Leck RF-4E REK; opløst 1993
JG 71 Richthofen 711 Staffel Wittmundhaven F-4F JA
712 Staffel Wittmundhaven F-4F JA
JG 72 Westfalen 721 Staffel Hopsten F-4F JA; ex JBG 36;
722 Staffel Hopsten F-4F JA; ex JBG 36
JG 73 Steinhoff 732 Staffel Laage F-4F JA; ex JBG 35/JG 35
JG 74 Mölders 741 Staffel Neuburg F-4F JA>Eurofighter fra 06
742 Staffel Neuburg F-4F JA>Eurofighter fra 06
Fluglehrzentrum F-4F - Hopsten F-4F OCU; opløses ult. 05
WTD 61 - Manching/Ingolstadt F-4F (4) test
TAK Luftwaffe USA Ausbildungsstaffel Holloman AFB, NM F-4F OCU (24 fly)
49th FW (HO) 9th FS Holloman AFB, NM F-4E/F OCU; ex 35th TFW

AkG = Aufklärungsgeschwader (rekognosceringsregiment)
JG = Jagdgeschwader (jagerregiment)
TAK = Taktische Ausbildungskommando
WTD =Wehrtechnische Dienststelle (teknisk enhed)

EWAP/86 : Luftvåbnets taktiske rekognoscering varetages af Aufklärungsgeschwader 51 (AkG-51) ved Bremgarten og AkG-52 ved Leck. Opererer McDonnell-Douglas RF-4E Phantom II, hvoraf 2 er ved Est-61 samt 1 vedligeholdelsesskrog, og 79 er fordelt mellem AkG-51 og AkG-52.
   Det andet Phantom-køb bestod af 175 F-4F Phantom II til jagerbomber- og luftforsvarsopgaver. De to jagerbomberenheder er JbG-35 ved Pferdsfeld og JbG-36 ved Rheine-Hopsten. De to luftforsvarsenheder er Jagdgeschwader 71 (JG-71) ved Wittmundhaven og JG-74 ved Neuberg. I alt 13 F-4F fly er gået tabt ved ulykker.
   Har desuden 10 F-4E Phantom II fly ved 3 Ausbgp ved George AFB, USA, til træningsopgaver.

AFM 7/90 : F-4F Phantom II kampfly [37+57] fra JbG 36 var involveret i landingsulykke ved Twenthe, Holland 19/4/1990. Flyet vil måske ikke blive repareret.

AFM 1/92 : Et RF-4E Phantom II rekognosceringsfly styrtede ned i Baden Württemberg 24/9/1991.

WAPJ 14/93 : Tyskland har udskudt sine planer om at overføre nogle af luftvåbnets F-4F/ICE Phantom kampfly til det tidligere Østtyskland, måske på ubestemt tid. JG 72 ved Hopsten skulle have været overflyttet til Laage som JG 75, mens JG 35 ved Pferdsfeld skulle flyttes til Falkenberg som JG 73 (skulle desuden have en eskadrille med MiG-29 kampfly).

WAPJ 15/93 : Det tyske luftvåben har opgivet sine planer om at flytte en række enheder til det tidligere Østtyskland primo 1993. Som del af planerne skulle JBG 35 og JBG 36 overflyttes som hhv. JG 73 ved Holzdorf og JG 75 (midlertidigt JG 72) ved Laage, samtidig med at enhedernes roller skulle skifte fra angreb til luftforsvar. Destinationen Holzdorf blev senere ændret til Falkenberg (nogle få kilometer derfra, men fortsat i den sydøstlige del). Men omkostningerne i forbindelse med opgradering af basen viste sig at være prohibitiv. JG 35 vil i stedet udskifte en af sine 2 eskadriller med F-4F Phantom fly med hele styrken af MiG-29 kampfly og flytte til Laage, syd for Rostock i den nordøstlige del af landet. Vil få ansvaret for luftforsvar af hele det østlige Tyskland. De andre afdelinger forbliver i den vestlige del af Tyskland som JG 71 ved Wittmundhafen, JG 72 ved Hopsten og JG 74 ved Neuburg.

WAPJ 15/93 : Det tyske luftvåbens anden og sidste afdeling med RF-4E Phantom rekognosceringsfly, AG 52 ved Leck, vil blive opløst 26/8/1993. Afdelingen, som har trænet personel fra det tyrkiske luftvåben på sine fly (inkl. eksemplarer fra den opløste AG 51), vil indlede deaktiveringen sept. 1993. Enhedens status som en NATO tiger-eskadrille vil blive overført til AG 51 ved Schleswig/Jagel. Sidstnævnte blev gendannet 1/4/1993 og begyndte at modtage Tornado kampfly overført fra MFG 1 afdelingen på samme base, som vil blive opløst primo 1994. Selvom AG 51 vil få tildelt 40 Tornado fly fra flåden, vil afdelingen kun have 9 kamerapods (inkl. 6 fra Italien) til løsning af rekognosceringsopgaver. Et nyt rekognosceringssystem vil blive anskaffet i slutningen af 1990'erne.

AFM 7/93 : Et RF-4E Phantom rekognosceringsfly fra AG.52 styrtede ned på landingsbanen ved CFB Goose Bay, Canada 22/4/1993. De 2 besætningsmedlemmer blev dræbt.

AFM 2/97 : Det tyske luftvåben Luftwaffe vil overføre 24 F-4F kampfly (inkl. 8 ICE) til Holloman AFB, New Mexico til afløsning af F-4E ved Ausbildungsstaffel F-4. Enheden er del af 20th Fighter Squadron underlagt Taktische Ausbildungskommando USA. De første 10 fly forlader Hopsten i Tyskland 14/1/1997. 110 af luftvåbnets Phantom kampfly er blevet opgraderet til ICE-standard, mens 18 andre fly kun har modtaget nyt navigationssystem.

AFM 9/97 : Jagdgeschwader 73/732 Staffel med F-4F Phantom jagerfly forlod Pferdsfeld 3/7/1997 for at flytte til Laage i det tidligere Østtyskland. Bliver del af en blandet enhed sammen med MiG-29 Fulcrum fly.

AFM 1/98 : Jagdgeschwader 73 Steinhoff blev erklæret for operationel ved Laage 18/9/1997. Enheden består bl.a. af 2. Staffel (732 Squadron) med F-4F Phantom kampfly, som ankom til basen sommeren 1997 efter lukningen af Pferdfeld og opløsningen af Jagdbombergeschwader 35 i 1994. JG 73 bliver Luftwaffes første enhed med Eurofighter fly.

AFM 4/01 : Jagdgeschwader 72 (JG 72) ved Hopsten med F-4F ICE jagerfly vil blive opløst og basen lukkes.

AFM 7/01 : Luftvåbnet vil skrotte sit første F-4F kampfly ved Jever luftbasen 4/01. Basen huser Luftwaffenwerft 62, som har vedligeholdt alle Phantom fly hvert 6. år. F-4F # 37+37 er en LA-version (Luftangriff = luftangreb) og har været i tjeneste i 26 år og har samlet 5.189 flyvetimer ved JbG 35, JG 73, JG 71 og JG 72. Har i alt 40 F-4F LA tilbage inkl. 15 ved Holloman AFB, New Mexico. Alle forventes skrottet frem til 2006.

AFM 10/06 : JagdGeschwader 74 ved Neuburg har opereret F-4F Phantom jagerfly i de sidste 32 år. Enheden er nu begyndt at modtage Eurofighter kampfly fra 7/06.

AFM 6/08 : Luftwaffe modtog sit sidste Phantom kampfly april 1976. F-4F er en 1.500 kg lettere udgave af F-4E uden mulighed for optankning i luften. Typen kunne ikke medføre mellemdistance luft-til-luft missiler og var forsynet med en AN/APQ-120 radar i stedet for den kraftigere AN/APQ-72. Men i begyndelsen af 1990'erne blev flyene opgraderet til lufttankning og til at medføre AIM-9L Sidewinder luft-til-luft missiler og AGM-65 Maverick lut-til-jord missiler. Et årti senere indledtes ICE-programmet (Improved Combat Effektiveness), hvor flyene fik AN/APG-65 radar og AIM-120 AMRAAM kapacitet. F-4F tilgik oprindeligt 2 jagerregimenter (JG71 Richthofen ved Wittmund og JG74 ved Neuburg) og 2 jagerbomberregimenter (JaBoG35 ved Pferdsfeld og JaBoG36 ved Hopsten). Da luftvåbnets Tornado IDS kampfly kom i tjeneste i 1990, blev F-4F trukket tilbage i angrebsrollen og jagerbomberenhederne fik de nye betegnelser JG72 (Hopsten) og JG73 (flyttede fra Pferdsfeld til Laage). Sidstnævnte enhed blev efterfølgende det første regiment med Eurofighter kampfly. JG72 blev omdøbt til Fluglehrzentrum F-4F (flyvetræningscenter) men blev opløst i 2005. For nylig blev alle F-4F fly ved JG74 overført til JG71, selv om nogle fly fortsat opererer fra Neuburg. Desuden er 4 fly i tjeneste ved testenheden Wehrtechnisch Dienstelle 61 (WTD 61) ved Ingolstadt-Manching.

AFM 8/08 : Jagdgeschwader 74 (JG74) ved Neuburg udfasede officielt sine F-4F Phantom II kampfly 3/6/08. Typen havde været i tjeneste ved denne enhed i 34 år efter at det første fly ankom 26/9/1974.

AFM 5/12 : 4 F-4F Phantom jagerfly [38+48, 38+50, 38+53 og 38+64] fra Jagdgeschwader 71 Richthofen ved Wittmund fløj til Keflavik, Island 6/3/2012. Flyene har ansvaret for det islandske luftforsvar i 4 uger. Opgaven går på skift mellem forskellige NATO-lande. JG 71 har tidligere varetaget denne opgave 1.-25/6/2010.

AFM 9/12 : JG 71 ved Wittmund vil udfase sine F-4F jagerfly frem til 30/6/2013. Enheden råder over 20 fly af denne type, men dette antal vil være reduceret til 14 ved udgangen af 2012. Afløses af nye Eurofighter kampfly fra ultimo 2012.

AFM 2/13 : Det tyske luftvåben vil efter planen udfase sine F-4F Phantom II kampfly 29/6/2013. Typen er i tjeneste ved JG 71, Wittmund.

FG 26/6/13 : Det tyske luftvåben vil udfase sine sine McDonnell Douglas F-4F Phantom II jagerfly 29/6/2013 efter næsten 40 års tjeneste. De sidste fly opereres af JG 71 Richthofen ved Wittmund AB, hvor de har været i tjeneste siden marts 1974. Det første F-4F jagerfly [37+01] tilgik Luftwaffe i 1973. I alt leveredes 263 Phantom fly inkl. 88 RF-4E rekognosceringsfly fra 1971. Typen bliver afløst af Eurofighter fly.

AFM 3/16 : Det tyske luftvåben dannede 1 Deutsche Luftwaffenausbildungsstaffel (DtLwAusbStff) ved Holloman AFB, New Mexico i 1992. Enheden var fuldt integreret i USAF's struktur som 20th Fighter Squadron, som tidligere var stationeret ved George AFB, Californien. De sidste 7 F-4E Phantom II kampfly blev afløst af 24 F-4F fly i 1997. Efter at træningen af besætninger til Tornado IDS kampfly også blev overflyttet til Holloman i form af Ausbildungsstaffel Tornado (AusbStff TOR), blev Taktische Ausbildungskommando der Luftwaffe (TaktAusbKdoLw)/German Air Force Tactical Training Command (GAFTTC) dannet 1/5/1996. Fra juli 1999 blev GAFTTC reorganiseret som German Air Force Flying Training Center (GAFFTC), som officielt blev dannet 31/3/2000. Træningen på Phantom II fly sluttede 20/12/2004, da typen blev afløst af nye Eurofighter kampfly.