Grækenland/Orion

LUFTVÅBNET

Enhed Eskadrille Base Type Noter
112 Pteriga Makhis 353 MNAS Triena Elefsis P-3B Orion (6) MP

AFM 9/95 : Det første P-3A Orion maritime patruljefly [152181] er ankommet til Grækenland. Flyet var tidligere oplagret ved AMARC, Davis-Monthan AFB, Arizona. Vil blive brugt til reservedele, mens et andet brugt P-3A fly vil fungere som teknisk træningsfly på jorden. Det første af 4 bestilte P-3B fly leveres ultimo 1995, efterfulgt af resten frem til medio 1996. Typen skal afløse HU-16 Albatross, som kun har et års tjenestetid tilbage.

WAPJ 25/96 : Grækenland modtog 2 ex-USN P-3A og det første af 4 P-3B Orion maritime patruljefly i slutningen af 1995.

AFM 6/96 : Det er nu blevet bekræftet, at Grækenland vil modtage 6 brugte P-3B Orion maritime patruljefly fra US Navy, som nu er oplagret ved AMARC, Davis Monthan AFB. Flyene bliver renoveret af Chrysler technologies, Waco, Texas inden levering. Arbejdet på det første eksmeplar blev indledt okt. 1995. Grækenland har tidligere anskaffet 4 P-3A fly til reservedele og træning på jorden, hvoraf 3 stk blev leveret 1995.

WAPJ 29/97 : Det græske luftvåben modtog det første af 4 P-3A Orion maritime patruljefly 1995. Skulle bruges til træning på jorden og som reservedele, mens den faktiske flyvning ville blive varetaget af 4 P-3B fly. Denne ordre blev senere ændret til 6 P-3B fly. Det første P-3B fly blev officielt overdraget til den græske flåde 31/5/1996 og ankom til Efesis juni 1996. Typen opereres af det græske luftvåben på vegne af flåden. Græske Orion piloter bliver trænet af af tidligere US Navy personel, som nu arbejder for et civilt firma. Ultimo 1996 var 4 P-3B fly blevet leveret til 112 PM/353 MNAS, men eskadrillen forventes at nå fuld styrke på 6 fly primo 1997.

AI 2/02 : 1122th FW, Elefsis AFB (20 km SV for Athen) består bl.a. af 353rd Maritime Patrol Squadron. Råder over 4 P-3A (til træning) og 6 P-3B Orion fly, hvoraf de første blev leveret 5/5/1995.

NF 6/02 : Det græske luftvåben overvejer at erhverve 3 brugte P-3C Orion fly fra Holland.

AFM 4/16 : Lockheed Martin skal opgradere det græske luftvåbens flåde af P-3B Orion maritime patruljefly for at forlænge typens tjenestetid med 15.000 flyvetimer. Kontrakten blev indgået gennem US Naval Air Warfare Center Aircraft Division ved Lakehurst, New Jersey 11/2/2016. Aftalen omfatter reaktivering af et P-3B fly samt anskaffelse af hardware til opgradering/modernisering af 4 eksisterende fly, som vil gennemgå en strukturel midtlivsforlængelse. Størstedelen af arbejdet vil blive udført ved Lockheed Martin's faciliteter ved Marietta, Georgia frem til juli 2019. Det græske luftvåben opgav planer om at anskaffe nye maritime patruljefly for nogle år siden pga. manglende finansiering og besluttede i stedet at reaktivere sin flåde af P-3B fly. US Defense Security Co-operation Agency (DSCA) underrettede den amerikanske kongres om den planlagte opgradering 6/10/2014. Den oprindelige plan ville have omfattet ombygning og reaktivering af 2 græske P-3B fly samt opgradering af 5 andre. Arbejdet vil gøre det muligt for luftvåbnet at genoptage sine P-3B operationer til landbaseret maritim patruljering, rekognoscering, overvågning samt beskyttelse af områder af national interesse. Flyene har været opereret af 353 Maritime Surveillance Squadron ved Elefsis, men blev gradvist trukket tilbage fra tjeneste mellem ultimo 2009 og okt. 2012. Har siden været oplagret ved enten Elefsis eller Hellenic Aerospace Industries i Tanagra.

FG 25/7/16 : Grækenland har indledt et moderniseringsprogram af sine Lockheed Martin P-3B Orion anti-ubådsfly. To eksemplarer, som opereres af den græske flåde, er blevet overført fra Elefsis luftbasen til Tangara nær Athen 13/7/2016, hvor arbejdet skal udføres. Kontrakten blev indgået med Hellenic Aerospace Industry (HAI) feb. 2016, der fungerer som underleverandør til hovedleverandøren Lockheed Martin. Aftalen omfatter desuden reaktivering af et af flådens P-3B fly samt anskaffelse af software og hardware til i alt 4 fly. Midtlivsopgraderingen vil forlænge typens tjenestetid med 15,000 flyvetimer, samtidig med installation af lokalt udviklede mission management-systemer. Græske firmaer vil stå for ca. 30% af kontrakten. Grækenland råder over en flåde på 6 oplagrede P-3B fly, som har en gennemsnitsalder på 19,8 år.

FG 17/5/19 : Grækenland har modtaget det første renoverede Lockheed Martin P-3B Orion maritime patruljefly som del af en fornyelse af landets maritime patruljekapacitet. Efter modernisering ved Hellenic Aerospace Industries (HAI) blev det første fly overdraget til den græske flåde 17/5/2019. Yderligere 4 Orion fly vil blive moderniseret som del af programmet, som omfatter en midtlivsopgradering for at forlænge typens tjenestetid med 15.000 flyvetimer samt installation af nyt missionsudstyr. Grækenland anskaffede 6 ex-US Navy P-3B fly tilbage i 1996, men flyene blev oplagret i 2009 som del af økonomiske besparelser. Moderniseringskontrakt blev indgået med Lockheed Martin feb. 2016.

AFM 7/19 : Den græske flåde (Elliniko Polemiko Naftiko) modtog det første renoverede P-3B Orion maritime patruljefly, da fly # 152744 [c/n 5184, 152744] blev overdraget ved Hellenic Aerospace Industry's faciliteter ved Tanagra 17/5/2019. Flyet er vendt tilbage til tjeneste i den såkaldte »interim solution« som det første trin i midtlivsopgraderings- og moderniseringsprogrammet for den græske flådes styrke af P-3B fly. Forventes at være det første af i alt 5 fly bragt op til den fulde P-3HN standard. Det første fly blev reaktiveret som del af en aftale mellem den græske og amerikanske regering annonceret 2015. Kontrakten omfatter desuden modernisering af yderligere 4 P-3B fly fra den græske flåde gennem MLU-programmet (Mid-Life Upgrade). Moderniseringen begyndte officielt juli 2016 og fly # 152744 kom i luften igen efter depotvedligeholdese ved Tanagra 8/5/2019. Den græske regering håber, at opgraderingen vil give flåden mindst yderligere 20 års tjenestetid. Det nyligt renoverede fly vil tjene ved Mira Aeroporias Naftikou (MAN/Naval Aircraft Squadron), del af Diikissi Aeroporias Naftikou (DAN/Naval Air Command), som var blevet etableret ved Elefsis 23/1/2018.