Argentina/Orion

Enhed Eskadrille Base Type Noter
6° Escuadra Aeronaval EA6E Trelew P-3B Orion MP

EA6E = Escuadrilla Aeronaval de Exploración

AFM 2/98 : De 2 første af i alt 8 brugte P-3B Orion maritime patruljefly [6-P-101/152746 og 6-P-102/152763] blev leveret til den argentinske flåde frem til 17/12/1997. Yderligere 4 fly leveres til Escuadrilla Aeronaval de Exploracion/Escuadra Aeronaval 6 (EA6E) ved Base Aeronaval Almirante Zar (nær Trelew) inden årets slutning. 2 af flyene vil sandsynligvis blive brugt til reservedele. 4 piloter gennemgår træning ved US Navy's VP-30, NAS Jacksonville.

AFM 4/99 : Flåden modtog sit 3. ex-USN P-3B Orion patruljefly 17/9/1998 [# 0870/6-P-54; ex 152761]. Leveret til 6° Escuadra Aeronaval ved Trelew. De 2 første fly ankom dec. 1997 og yderligere 3 fly leveres efter planen i første halvdel af 1999.

AFM 10/17 : En delegation af teknikere fra den argentinske flådes luftkommando (Comando de Aviación Naval Argentina/COAN) er rejst til NAS Whidbey Island, Oak Harbor i Washington for at evaluere 2 operationelle P-3C Orion maritime patruljefly fra US Navy. Basen huser Patrol Squadron (VP) 1 Screaming Eagles, VP-40 Fighting Marlins og VP-69 Fighting Totems, som alle opererer P-3C fly. Argentina modtog et parti på 6 ex-US Navy P-3B fly 1997-99, mens 2 andre fly blev brugt som reservedele. Marts 2014 var kun 4 af disse fly i tjeneste, da yderligere 2 fly er blevet brugt som reservedele. Pga. mangel på trænede besætninger menes kun et fly at være operationelt.

AFM 12/19 : Argentina vil anskaffe 4 udfasede P-3C Orion maritime patruljefly fra US Navy gennem den amerikanske regering. Det argentinske forsvarsministerium meddelte 27/9/2019, at der var blevet indgået en købsaftale for flyene, som skal afløse den nuværende styrke på 6 P-8B ved Comando de Aviación Naval (COAN/Argentine Naval Aviation Command)). Samtlige af disse fly er ikke længere operationelle. De nuværende Orion fly krævede en omfattende opgradering og en større strukturel renovering, inkl. en udskiftning af vingebjælker. Det blev fastslået, at en anskaffelse af nyere, brugte P-3C fly, som først for nyligt er blevet udfaset af US Navy, ville være billigere. Forhandlingerne med US Navy om anskaffelsen havde stået på lige siden 2016. COAN havde ligeledes overvejet at anskaffe 2 nye Airbus C295MPA fly, men forskellige faktorer talte for anskaffelsen af P-3C. Disse omfattede nemmere omskolingstræning samt P-3C modellens længere flyvetid og større våbenlast. Ifølge aftalen må de 4 P-3C fly allokeret til COAN kun have været ude af aktiv tjeneste ved US Navy i 2 år forud for leveringen. De første leverancer forventes at finde sted i 2020, mens kontrakten omfatter yderligere 4 fly til brug som reservedele samt yderligere reservedele og teknisk udstyr. P-3C flyene vil blive opereret af COAN's tidligere P-3B enhed – Escuadrilla Aeronaval de Exploración ved Base Aeronaval Almirante Zar, Trelew.

AFM 2/20 : Det amerikanske udenrigsministerium har godkendt et muligt FMS-salg (Foriegn Military Sales) til Argentina af udstyr, støtte og ydelser for landets anskaffelse af 4 P-3C maritime patruljefly. Omfatter 4 T56 turboprop motorer til hvert fly (plus 4 ekstra motorer), sammen med radar-og IR/EO-udstyr (infrared/eletro-optical). Argentina har anskaffet 4 P-3C fly som Excess Defense Articles til afløsning af sine ældre P-3A modeller.