Pakistan/F-16

LUFTVÅBNET

Antal Kontrakt Levering Program Noter
6 (2 F-16A/4 F-16B) 12/81 1983>87 Peace Gate I Block 15
34 (26 F-16A/8 F-16B) 12/81 1983>87 Peace Gate II Block 15
11 (6 F-16A/5 F-16B) 12/88 Embargo>AMARC>US Peace Gate III Block 15OCU
60 F-16A/B (7/10 bygget) 9/89 Embargo>AMARC>US Peace Gate IV Block 15OCU
18(+18>8) F-16C/D (12+2/6+6) 9/06 2009>12/2010(12)+2016 Peace Drive I Block 52M
24 F-16A/B - - Peace Drive II ex-USAF??
Enhed Eskadrille Base Type Noter
Central Air Command
38 (Multi Role) Wing 9 Squadron Griffins Sargodha/Mushaf F-16A/B MLU -
11 (OCU) Sqn Arrows Sargodha/Mushaf F-16A/B omskoling
19 Squadron Sherdils PAF Base Mushaf F-16A/B ADF dannet 4/2014
ACE 29 Squadron PAF Base Mushaf F-16A/B aggessor-enhed
39 Wing 5 Squadron Falcons Shahbaz F-16C/D Block 52 dannet 2010

EWAP 86 : Pakistan har modtaget alle 32 F-16A og 8 F-16B kampfly bestilt i 1981. Har afløst kinesisk byggede Shenyang F-6 ved 3 eskadriller.

WAPJ 13/93 : Det pakistanske luftvåben modtog 40 General Dynamics F-16 kampfly mellem 1983 og 1986, inkl. 12 tosædede F-16B kamptrænere. For at fremskynde leveringen kom de første 6 eksemplarer fra eksisterende ordrer til NATO-allierede. Efter den sovjetiske invasion af Afghanistan dec. 1979 har de pakistanske F-16 fly skudt mindst 7 fly ned (3 Su-22, 1 Su-25, 2 MiG-23 og 1 An-26). Men ved en fejl nedskød et pakistansk fly sin wingman under luftkamp mod 6 afghanske fly april 1987. Yderligere 11 F-16 fly blev leveret i 1988 til en tredje eskadriller, men Pakistan havde ønsket i alt 5 F-16 eskadriller. Leveringen af yderligere 60 F-16A og 11 F-16B fly med PW-220 motorer, som var blevet bestilt 1989, er tvivlsom. Flyene bruges primært til luftforsvar, men kan også medføre laserstyrede bomber og franske AS30L luft-til-jord missiler styret af ATLIS laserpod.

AFM 11/94 : USA har stoppet leveringen af F-16 kampfly til det pakistanske luftvåben pga. landets atomprøvesprængninger. Pakistan har tidligere modtaget 40 F-16A/B Block 15 fly, men ingen fra det planlagte parti på 71 F-16A/B Block 15OCU vil komme i tjeneste. De færdigbyggede fly overføres direkte til lager ved Davis-Monthan AFB, Arizona.

AFM 4/96 : Ni af de 28 F-16 kampfly oprindeligt bestemt for det pakistanske luftvåben og nu oplagret ved Davis-Monthan AFB, Arizona pga. våbenembargo forventes nu at blive solgt til Indonesien. Pakistan kunne bruge midlerne til at hjælpe med finansieringen af et ukendt antal nye Mirage 2000-5 kampfly fra Dassault. Der foreliggerendnu ingen tidsplan for denne anskaffelse.

JDW 41/02 : Pakistan råder over 22 F-16A og 10 F-16B kampfly. Men typen lider under mangel på reservedele.

FI 17/6/03 : 28 F-16 fly, som har været tilbageholdt i USA pga. våbenembargo, vil blive fordelt mellem USAF og USN. De 14 fly til flåden blev leveret til NAS Fallon, Nevada, hvor de opereres af NSAWC.

AFM 5/05 : Pakistan forhandler om købet af nye F-16 fly. Ønsker i første omgang op mod 24 fly, men har planer om 70 stk. Omfatter F-16C/D Block 50/52 versionen. Luftvåbnet modtog oprindeligt 4 F-16A/B Block 15 fly, mens et parti på 54 F-16A og 17 F-16B blev ramt af embargo i 1990. Af disse blev hhv. 13 og 15 bygget men aldrig leveret. Er blevet overført til USAF og USN over de sidste 2-3 år.

AFM 10/05 : Den amerikanske regering har godkendt leveringen af de 2 første F-16 kampfly til Pakistan. Vil komme fra luftvåbnets beholdninger. Forventes leveret primo okt. 2005. Forhandler om leveringen af yderligere 25-75 fly på længere sigt, med levering om 2½ til 3 år fra nu. Har tidligere modtaget 32 F-16A og 12 F-16B inden våbenembargo i 1990.

AI 10/05 : Luftvåbnet ønsker at erhverve 75 nye F-16C/D kampfly. Kan leveres 2½ år efter kontraktindgåelse. Har tidligere modtaget 32 F-16A og 12 F-16B.

AFM 12/05 : Pakistans planer om at erhverve yderligere 75 F-16 kampfly er blevet udsat pga. det store jordskælv 8/10/2005.

AFM 1/06 : Erhvervelsen af yderligere 75 F-16 kampfly fra USA er blevet udsat til mindst 4/06, idet midlerne skal bruges til nødhjælp i forbindelse me jordskælv. Vil dog modtage 26 brugte F-16 kampfly fra Belgien og Holland i løbet af få måneder. Disse fly indgår også i de samlede planer. Den amerikanske kongres har desuden godkendt overførslen af 2 F-16 fly 11/05. Det sidste parti på 50 nye F-16C/D fly følger senere når Pakistan er klar til modtagelse.

AFM 6/06 : Regeringen har godkendt planer om at erhverve 62 F-16 kampfly fra USA. Vil omfatte 26 brugte F-16A/B fly (enten fra USAF eller anden operatør) samt 18 nye F-16C/D Block 50/52 fly. Har desuden option på yderligere 18 nybyggede fly. Bevæbning vil omfatte 500 langtrækkende luft-til-luft missiler samt 500 JDAM bomber.

AFM 9/06 : Kontrakt for nye kampfly vil omfatte 36 nye F-16C/D Block 50/52 fly (18 på fast kontrakt og 18 på option) med APG-68(V)9 radar, konforme brændstoftanke mv. Leveres fra 2009. Våbenpakke omfatter 500 AIM-120C AMRAAM missiler, 240 LAU-129/A launchere, 200 AIM-9M-8/9 Sidewinder missiler, 500 JDAM plus GBU-31/38 styrede bomber, 1.600 Enhanced GBU-12/24, 800 Mk 82 227 kg og Mk 84 907 kg bomber og 700 BLU-109 907 kg bomber. Ønsker også 60 F-16A/B midlivs opgraderingsæt til eksisterende fly. Vil også modtage 26 bruge F-16A/B kampfly (13 F-16A og 15 F-16B), som tidligere var omfattet af våbenembargo fra 1998. Har tidligere været oplagret ved AMARC, Davis Monthan AFB, men blev overført til USAF og USN i 2002>03. Af disse fly blev 2 F-16A overført dec. 2006.

AFM 12/06 : Pakistan indgik kontrakt for 18 F-16C/D kampfly 30/9/2006, med yderligere 18 fly på option. Kontrakten omfatter også 60 MLU-opgraderingssæt til eksisterende fly og 26 F-16A/B kampfly frigivet af USA efter embargo.

AFM 7/07 : Pakistan har bestilt 18 Sniper Advanced Targeting Pods (ATP) fra Lockheed Martin. Vil blive anvendt på de kommende 18 F-16C/D Block 52 kampfly (med option på yderligere 18). Er således blevet den 8. internationale kunde som erhverve Sniper.

AFM 9/07 : Pakistan modtog yderligere 2 F-16A/B kampfly til Sargodha/Mushaf luftbasen 10/7/2007. Stammer fra et parti på 28 fly (13 F-16A og 15 F-16B) som blev produceret til Pakistan i 1990'erne men aldrig leveret pga. embargo. Efter mange års oplagring ved AMARC kom flyene senere i tjeneste ved USAF og USN. De 2 første F-16A fly fra dette parti blev leveret til Pakistan 12/05, mens der blev forhandlet om en samlet aftale. Den 30/9/06 blev der indgået en endelig aftale på 36 nyproducerede F-16C/D fly, levering af de sidste 26 F-16A/B fly samt opgradering af 60 eksisterende F-16A/B fly. De første fly som leveres er 12 stk. fra USAF (11 F-16B og 1 F-16A), hvoraf de sidste 10 ankommer i partier frem til medio 2008. Der forhandles fortsat med USN vedr. frigivelse af deres 10 F-16A og 4 F-16B fly.

AFM 7/08 : De 2 første F-16 fly [F-16A 84713/81-0911 og F-16B 82603/81-0933] som skal MLU-opgraderes ankom til Hill AFB, Utah i USA medio maj 2008. De 2 fly vil fungere som prototyper for resten af programmet.

AFM 8/08 : Yderligere 4 F-16 kampfly [F-16B # 90614, 90615, 90617 og 92621] blev leveret til luftvåbnet 28/6/08 og vil blive efterfulgt af yderligere 4 i 7/08 og 2 mere kort tid herefter. Er del af parti på 28 F16A/B fly bygget i 1990'erne men ramt af embargo. De 2 første F-16A fly blev leveret 13/12/07 efter at embargo var blevet hævet. Resten af de 28 fly vil også blive leveret inden længe.

AFM 1/09 : Det første af 18 nye F-16C/D Bock 52 kampfly vil blive præsenteret ved Fort Worth, Texas jan. 2009.

AFM 8/09 : 42 af luftvåbnets F-16 kampfly skal opgraderes af Tusas Aerospace Industries (TAI) i Tyrkiet ifølge aftale indgået 29/6/2009. Arbejdet vil blive gennemført i løbet af 46 måneder fra 10/2010.

AFM 12/09 : Lockheed Martin afslørede det første af 18 nye F-16C/D Block 52 kampfly til det pakistanske luftvåben 13/10/2009. Var det første tosædede F-16D fly [10801; c/n JF-1, 07-0013], som havde foretaget sin første flyvning ved Fort Worth, Texas 29/9/09. Luftvåbnet bestilte 12 F-16C [JE-1>JE-2; 07-001>07-0012] og 6 F-16D [JF-1>JF-6; 07-0013>07-0018] 30/9/2006 under Peace Drive I-kontrakten. Vil tilgå en ny eskadrille ved den nyligt moderniserede base ved Shahbaz nær Jacobadad i Balochistan. Kontrakten omfatter også ombygning af 26 F-16A/B fly tidligere ramt af embargo samt 34 MLU-opgraderingssæt til den eksisterende flåde af F-16A/B fly. De første 4 fly er ved at blive opgraderet ved Fort Worth, mens resten af arbejdet vil blive udført af Turkish Aerospace Company (TUSAS) ved Ankara-Murted. Pakistan modtog de første F-16A/B Block 15 fly i 1982 og den nye kontrakt bringer antallet op på i alt 54 (84?) stk. De første af de ny fly vil blive leveret 12/09, hvor de 18 fly vil ankomme til Pakistan 6/2010>12/2010.

AFM 7/10 : De første 4 nye F-16C/D Block 52 kampfly vil efter planen blive leveret til det pakistanske luftvåben 26/6/2010. De første 8 piloter graduerede fra US ANG's 162nd Fighter Wing ved Tucson IAP, Arizona 4/5/10. I alt 12 ensædede F-16C og 6 tosædede F-16D Block 52M fly blev bestilt fra Lockheed Martin 31/12/07 under Peace Drive I-programmet. Heraf foretog det første fly [F-16D # 10801; c/n JF-1; 07-0013] sin første flyvning ved Fort Worth, Texas 29/9/09. Typen vil tilgå en ny eskadrille ved Shahbaz AB nær Jacobabad i Balochistan.

AFM 9/10 : De 3 første af i alt 18 F-16C/D Block 52 kampfly [F-16C # 10902 (c/n JE-2; 07-0002) og F-16D # 10804 (JF-4; 07-0016) og 10805 (JF-5; 07-0017)] fra Peace Drive I-programmet ankom til PAF Base Shahbaz (Jacobabad) 26/6/2010. De nye fly vil tilgå 5 Squadron, som tidligere opererede Mirage III/V kampfly ved Rafiqui.

AFM 1/11 : Yderligere 9 Lockheed Martin F-16C/D Block 52+ kampfly er blevet leveret til det pakistanske fly. Heraf ankom 3 ensædede F-16C fly [10903, 10904 og 10906] til Shahbaz, Jacobadad 30/10/10. Herefter ankom 6 fly [F-16D # 10803 samt F-16C # 10904, 10907, 10908, 10909 og 10910] 20/11/10. I alt 18 fly, inkl. 12 F-16C og 6 F-16D, blev bestilt 31/12/07 under Peace Drive 1-programmet. De første 3 fly (F-16C # 10902 og F-16D # 10804 og 10805] ankom til basen 26/6/10. Men voldsomme oversvømmelser i området i august havde forsinket leveringen af de resterende fly. De sidste fly forventes inden årets udgang.

AFM 2/11 : De sidste 5 F-16C/D Block 52 kampfly [F-16C # 10901 (JE-1; 07-0001), 10903 (JE-3; 07-0003), 10911 (JE-11; 07-0011), 10912 (JE-12; 07-0012) og F-16D # 10802 (JF-2; 07-0014)] blev leveret til det pakistanske luftvåben ved Shahbaz AB, Jacobabad 13/12/2010. Af de i alt 18 fly bruges et F-16D [10801] fortsat til testopgaver ved Edwards AFB, Californien. Peace Drive I-programmet omfatter 12 F-16C og 6 F-16D fly.

AFM 5/11 : To måneder efter at de sidste F-16C/D Block 52 kampfly blev leveret til det pakistanske luftvåben, kom typen i operationel tjeneste ved 5 Squadron, Shahbaz AB 10/2/2011. Peace Drive I-kontrakten fra 31/12/2007 omfatter i alt 12 F-16C og 6 F-16D fly.

AFM 10/11 : Pakistan har bestilt yderligere 10 Enhanced Modernisation Program opgraderingssæt til luftvåbnets F-16A/B Block 15 kampfly 29/7/2011. Har tidligere bestilt 35 F-16A/B Block 15 MLU-opgraderingssæt fra Lockheed Martin 21/5/2010. Inden dette indgk man aftale med TAI (Turkish Aerospace Industries) for opgradering af 41 fly.

AFM 1/12 : Lockheed Martin modtog kontrakt for 35 MLU-opgraderingssæt til det pakistanske luftvåbens flåde af ældre F-16A/B Block 15 kampfly 21/5/2010. Har tidligere bestilt 10 opgrader af endnu ikke leverede fly 29/7/2011. Størstedelen af arbejdet vil blive udført af Turkish Aerospace Industries ved Ankara, men det indledende udviklingsarbejde udføres af Lockheed Marin selv.

AFM 4/12 : Det pakistanske luftvåben modtog formelt 3 F-16 kampfly ved Shahbaz AB 6/2/2012. Omfattede det sidste af i alt 18 F-16 Block 52 fly [F-16D 10801] samt 2 MLU-opgraderede F-16A/B fly [F-16A 84713 og F-16B 82603] retur fra USA.

AFM 4/12 : Den tyrkiske flyfabrik TAI leverede det første MLU-opgraderede F-16A/B kampfly [F-16B 90617 fra 11 Squadron ved Mushaf AB] tilbage til det pakistanske luftvåben ved Ankara 8/2/2012. I alt 41 fly skal moderniseres af TAI som del af Peace Drive II-programmet indgået juni 2009. Arbejdet udføres okt. 2010>sep. 2014 med dele leveret fra USA. De 2 første fly blev opgraderet i USA og leveredes 5/1/2012.

AFM 4/14 : Det pakistanske luftvåben vil modtage en eskadrille brugte F-16 kampfly fra Jordan. Aftalen omfatter 12 F-16A og 1 F-16B Block 15 fly. Pakistan råder allerede over 63 F-16A/B/C/D fly.

F-16.net 28/4/14 : Det pakistanske luftvåben modtog de første 5 af i alt 13 ex-jordanske F-16 ADF kampfly ved PAF Base Mushaf 27/4/2014. Når alle 13 fly (12 F-16A og 1 F-16B) er leveret, vil luftvåbnet råder over i alt 76 stk. Aftalen blev indgået og godkendt af USA i 2013. De nye fly tilgår 19 Squadron Sherdils, som er blevet gendannet som en F-16 enhed ved Mushaf. Enheden har tidligere været en OCU-enhed med F-7P/FT-7P kampfly ved PAF Base M M Alam, tidligere Mianwali. Alle fly er i god stand og forventes opdateret til MLU-standard og forventes at være i tjeneste i endnu 20 år, svarende til 3.000 flyvetimer.

AFM 6/14 : De første 5 af i alt 13 ex-jordanske luftvåben kampfly ankom til PAF Base Mushaf-Sargodha 27/4/2014. Da aftalen først blev fremlagt feb. 2014 omfattede den 12 F-16A og 1 F-16B, men den første levering omfatter 2 F-16B. Det pakistanske luftvåben råder allerede over ældre F-16A/B Block 15 og nye F-16C/D Block 52M kampfly. De nyankomne fly vil tilgå 19 Squadron Sherdils, som blev dannet ved Mushaf 27/4/2014.

AFM 8/14 : De sidste 8 af i alt 13 brugte F-16A/B kampfly (11 A og 2 B) fra det jordanske luftvåben blev overført til PAF Base Mushaf-Sargodha i Pakistan 21/5/2014. De første 5 fly var blevet leveret til det pakistanske luftvåben 27/4/2014. Flyene er tilgået 19 Squadron Sherdils, som blev gendannet ved Mushaf samme dag.

FG 8/9/14 : Turkish Aerospace Industries (TAI) har leveret de sidste 4 Lockheed Martin F-16A/B kampfly tilbage til det pakistanske luftvåben efter opgradering. Peace Drive 2-programmet indgået i 2009 har omfattet i alt 41 fly, som får fået moderniseret instrumenter mv. ved Kazan/Ankara fra 2010. Mere end 1.300 flydele er blevet udskiftet og hvert fly har krævet omkring 6 måneders arbejde. Aftalen omfatter desuden træning af personel fra det pakistanske luftvåben. TAI har tidligere opgraderte fly fra det tyrkiske og jordanske luftvåben.

AFM 10/14 : Turkish Aerospace Industries (TAI) har leveret de sidste 4 opgraderede F-16B kampfly [inkl. 92619 fra 9 Squadron Griffins ved Shahbaz] til det pakistanske luftvåben. Blev markeret under ceremoni ved fabrikken i Ankara, Tyrkiet 2/9/2014. MLU-kontrakten (Mid-Life Upgrade), som blev indgået 29/6/2009 som del af luftvåbnets Peace Drive II-program, omfattede oprindeligt alle 42 F-16A/B fly. En en fatal ulykke med et F-16A fly 16/7/2009 reducerede antallet til 41 stk.

AFM 9/15 : Lockheed Martin har modtaget supplerende kontrakt for produktion og opgradering af Sniper Advanced Targeting pods (ATP) til det pakistanske luftvåbens F-16 Fightning Falcon kampfly 14/7/2015. Omfatter levering af 15 nye Sniper ATP samt opgradering af luftvåbnets 22 eksisterende pods. Pga. Pakistans operationelle behov vil leveringen allerede finde sted fra ultimo 2015. Sniper ATP, som bruges til måludpegning, kontrol af laser-og GPS-styrede våben, overvågning samt rekognoscering, har været i tjeneste ved luftvåbnet siden 2010. Er i brug ved mere end 16 internationale kunder på flytyper som F-15, F-16, F-18, B-1, B-52 og A-10.

FG 14/2/16 : Det amerikanske udenrigsministerium har godkendt et potentielt salg af yderligere 8 Lockheed Martin F-16C/D Block 52 kampfly til Pakistan, men aftalen er endnu ikke blevet vedtaget i Kongressen. Anmodningen fra 12/2/2016 omfatter 2 ensædede F-16C samt 6 tosædede F-16D fly med Pratt & Whitney F100-229 motorer og Northrop Grumman APG-68(V)9 radar. Flyene skal bruges til bekæmpelse af oprørs- og terrorgrupper. Salget af 12 F-16C og 6 F-16D Block 52 fly samt hundredvis af præcisionsstyrede bomber til Pakistan er tidligere blevet godkendt. Disse fly blev leveret i 2009>2012. Hvis det nye salg går igennem, kan produktionen af F-16 fly opretholdes frem til efter 2017. Produktionen er faldet med 35 % fra 17 fly i 2014 til 11 stk. i 2015. Det pakistanske luftvåben menes at råde over 46 ensædede F-16A/B samt 31 tosædede F-16B/D kampfly.

AFM 4/16 : Et kontroversielt salg af 8 F-16 Block 52 kampfly til det pakistanske luftvåben er blevet godkendt af det amerikanske udenrigsministerium og Kongressen. US Defense Security Co-operation Agency (DSCA) oplyste Kongressen om det foreslåede salg 11/2/2016 og meddelte dagen efter, at udenrigsministeriet allerede havde godkendt salget. Efterfølgende godkendte Kongressen formelt salget 4/3/2016, hvilket var den sidste forhindring. Ordren omfatter2 F-16C Block 52 og 6 F-16D Block 52 kampfly med F100-PW-223 motorer og AN/APG-68(V)9 radarer samt udstyr, træning og logistikstøtte. Pakistan har tidligere modtaget 12 F-16C Block 52 og 6 F-16D Block 52 kampfly foruden ældre F-16A/B modeller. De tilbageværende F-16A/B fly gennemgik MLU-opgradering ved Turkish Aerospace Industries (TAI) 2011>2015.

AFM 7/16 : Pakistans planlagte anskaffelse af yderligere 8 F-16 Block 52 kampfly vil sandsynligvis ikke blive gennemført, efter at USA har trukket sin del af finansieringen tilbage. Dette betyder, at den pakistanske regering skal skaffe midler til hele ordren. Det amerikanske udenrigsministerium oplyste 2/6/2016, at det fremsendte tilbud var udløbet 24/5/2016. Det pakistanske luftvåben råder allerede over 18 F-16C/D Block 52 kampfly. US Defense Security Cooperation Agency (DSCA) meddelte 12/2/2016, at udenrigsministeriet havde godkendt det foreslåede salg af 2 F-16C og 6 F-16D Block 52 fly og tilhørende udstyr. Siden da har nøglepersoner i den amerikanske kongres protesteret mod amerikansk medfinansiering. Pakistansk utilfredshed hermed har medført, at luftvåbnet har bestilt nye AW139 SAR-helikoptere i stedet for de planlagte UH-60 helikoptere fra USA. Desuden vil Pakistan sandsynligvis finde anden leverandør af nye kampfly.

AFM 7/19 : En femte F-16 eskadrille ved det pakistanske luftvåben blev dannet ved PAF Base Mushaf, Sargodha tidligere i år. 29 Squadron er en aggressor-eskadrille under Airpower Centre of Excellence (ACE) med F-16A fly [inkl. 84718]. Men enheden har ligeledes en kamprolle og menes at have spillet en stor rolle i Operation Swift Retort, hvor det pakistanske luftvåben svarede igen på et angreb fra det indiske luftvåben 27/2/2019.

AFM 5/20 : Et F-16A MLU kampfly [92730] fra 9 Squadron Griffins styrtede ned nær Shakarparian, Islamabad 11/3/2020. Piloten blev dræbt. Ulykken skete under træning til en luftparade.