Danmark | Lockheed Martin F-16 Fighting Falcon

LUFTVÅBNET

F-16A kampfly fra det danske luftvåben

Antal/type Kontrakt Levering Noter
46 F-16A 6/75 1/80>85 SABCA
12 F-16B 6/75 1/80>85 SABCA
8 F-16A 6/84 1988>89 Fokker
4 F-16B 6/84 1988>89 Fokker
3 F-16A 6/94 6/94 ex-USAF
4 F-16A/B (3/1) 3/97 3/97 ex-USAF
Enhed Eskadrile Base Type Noter
- Eskadrille 723 Flyvestation Ålborg F-16A/B Får MLU-fly; opløst 1/01
- Eskadrille 726 Flyvestation Ålborg F-16A/B JA/JB/REK; opløst 31/12/05
Fighter Wing Eskadrille 727 Craven Flyvestation Skrydstrup F-16AM/BM opr. 4/81
Eskadrille 730 Birdsong Flyvestation Skrydstrup F-16AM/BM opr. 8/82

EWAP/86 : Flyvertaktisk Kommando omfatter 3 eskadriller med General Dynamics F-16 Fighting Falcon kampfly. Esk-723 ved Ålborg samt Esk-727 og Esk-730 ved Skrydstrup råder over i alt 44 F-16A og 10 F-16B fly fra SABCA produktionslinjen i Belgien. Yderligere 12 F-16C/D fly forventes leveret fra 1986 til afløsning af de sidste Starfighter kampfly ved Esk-726.

WAPJ 11/92 : Det danske forsvar har planer om at reducere luftvåbnets personel fra 9.000 til 8.000 mand for at frigive midler til anskaffelsen af yderligere 24 Fighting Falcon kampfly i perioden 1993-95. Flyene — 18 F-16A og 6 F-16B — vil gøre det muligt at udfase de sidste Draken kampfly, som nu kun er i tjeneste ved 729 Squadron. Derefter vil der kun være F-16 fly i frontlinjetjeneste. Danmark har tidligere anskaffet 70 Fighting Falcon fly til 4 eskadriller.

WAPJ 31/97 : Havarier blandt de oprindeligt leverede danske kampfly har gjort det nødvendigt at anskaffe 4 ex-US Air Force F-16 kampfly fra lager ved AMARC. Flyene blev sendt til Danmark feb. 1997 for at opretholde det danske luftvåbens deltagelse med 61 F-1 fly til det europæisk/amerikanske MLU-program, som nu er gået i gang. Luftvåbnet forventes at aftage yderligere mindst 3 udfasede fly fra USA.

AFM 2/97 : Et F-16B kampfly [ET-205] fra Eskadrille 730 styrtede ned 13 km fra RAF Marham, Norfolk 11/12/1996. Begge besætningsmedlemmer skød sig ud med katapultsæde. Flammer blev observeret under take-off for at flyve tilbage til Skrydstrup.

WAPJ 34/98 : Luftvåbnet bestilte de første 58 F-16 fly 6/75 (46 F-16A og 12 F-16B), som blev samlet af SABCA i Belgien 1980-85. Typen afløste North American F-100 Super Sabre jagerbombere ved Eskadrille 727 og 730 ved Flyvestation Skrydstrup. Det første F-16 fly (F-16B # ET204) landede i Danmark 18/1/80. Eskadrille 727 blev operationel 4/81, efterfulgt af Eskadrille 730 i 8/82.
    I juni 1984 blev yderligere 12 fly (8 F-16A og 4 F-16B) bestilt til afløsning af Lockheed F-104 Starfighter ved Eskadrille 723 og 726 ved Flyvestation Ålborg. Disse fly blev leveret i 1988-89 af Fokker i Holland. Eskadrillerne blev operationelle i hhv. jan. 1984 og maj 1986. De 4 eskadriller blev reduceret til hver 16 fly, med 6 fly i reserve. I 1987 var denne reserve opbrugt pga. ulykker, hvorfor luftvåbnet begyndte at lede efter brugte fly. I 6/94 ankom 3 F-16A fly fra 170th FS, Illinois ANG i USA. Blev efterfulgt af 3 F-16A og 1 F-16B marts 1997 fra lager ved AMARC, Davis-Monthan AFB i USA.
    Bevæbning omfatter AIM-9L/N Sidewinder og AIM-120 AMRAAM luft-til-luft missiler, AGM-65F Maverick luft-til-jord missiler, CRV-7 raketter (LAU 5003A pods á 19 raketter), Mk 82 (500 lb), Mk 83 (1.000 lb), Mk 84 (2.000 lb) bomber og Mk 20 klyngebomber. I 1996 modtog luftvåbnet desuden Texas Instruments Paveway II og III laserstyringssystemer. 
    I alt 61 F-16 fly (48 F-16A og 13 F-16B) vil blive MLU-opgraderet. Eskadrille 730 er overdraget til NATOs Immediate Reaction Force.

WAPJ 38/99 : 61 F-16A/B fra det danske luftvåben er under MLU-opgradering ved Flyvestation Aalborg. Har desuden bestilt et ukendt antal LANTIRN fra Lockheed Martin Electronics & Missiles til PGM. Omfatter Pathfinder navigations- og Sharpshooter målsøgningspod.

WAF/99 : 61 F-16 fly (48 F-16A og 13 F-16B) skal MLU-opgraderes. Testflyet (F-16B ET-204) foretog sin første flyvning efter ombygning 12/12/1997. For desuden det første MLU F-16, der affyrede et AMRAAM luft-til-luft missil. Flyene kan i krigstid operere fra 8 civile lufthavne.

AFM 2/01 : Eskadrille 723 ved Flyvestation Ålborg blev opløst 8/1/2001. F-16 flyene fordeles til de 3 andre eskadriller.

Flynyt 4/03 : Antallet af operationelle F-16 fly skal reduceres fra 68 til 62 stk. 6 F-16 fly udfases og skal bruges til reservedele. Omfatter F-16AM # E-174/177/177/181, F-16A # E-183 samt F-16B # ET-626.

AFM 12/03 : Danmark bestilte de første 58 F-16 Fighting Falcon kampfly [inkl. 46 F-16A og 12 F-16B) juni 1975 til afløsning af luftvåbnets North American F-100 Super Sabre jagerbombere. Blev samlet af SABCA, Belgien 1980-1985 til Eskadrille 727 og 730 ved Flyvestation Skrydstrup. Hver eskadrille modtog 20 operationelle fly samt 9 reservefly med en forventet tjenestetid på 20 år. Det første F-16 fly ankom til Danmark 18/1/1980, da F-16B ET-204 landede i Skrydstrup. Eskadrille 727 Craven opnåede operationel stattus april 1981, efterfulgt af Eskadrille 730 Birdsong aug. 1982. Yderligere 12 Fightning Falcon fly (inkl. 8 F-16A og 4 F-16B samlet af Fokker, Holland) blev bestilt juni 1984 til afløsning af Lockheed F-104 Starfighter jagerfly ved Eskadrille 723 Horntail og 726 Phantom ved Flyvestation Ålborg. Disse enheder, som modtog træning på de tidligere leverede fly, omstillede til F-16 hhv. jan. 1984 og maj 1986. Dermed var i alt 70 F-16 kampfly i tjeneste, men dette var ikke nok til 20 stk. pr. enhed. Derfor blev eskadrillerne reduceret til hver 16 fly samt en samlet reserve på 6 fly. I 1987 anskaffede luftvåbnet 7 brugte F-16 fly (6 F-16A og 1 F-16B) fra USAF til afløsning af mistede eksemplarer. Disse blev leveret i 2 partier på hhv. 3 og 4 fly juni 1994 og marts 1997. Flyene blev oprindeligt leveret som Block 1, 5, 10 og 15 standard, men i 1981>82 blev alle Block 1 og 5 fly opgraderet til Block 10 standard under Pacer Loft-programmet. Efterfølgende deltog Danmark i F-16 MLU-programmet (Mid-Life Update) med i alt 16 fly (48 F-16A og 13 F-16B). Eskadrille 723 ved Ålborg blev opløst 31/12/2000 og enhedens fly fordelt mellem de andre enheder. Senere blev flåden reduceret fra 68 til 62 aktive fly, mens 9 fly er gået tabt ved havarier. De 3 tilbageværende eskadriller fungerer som multi-rolle jager- og jagerbomberenheder, mens 726 også udfører rekognosceringsopgaver og Eskadrille 727 fungerer som omskolingsenhed. Eskadrille 730 er tildelt NATO's Immediate Reaction Force. Typens bevæbning omfatter varmesøgende AIM-9L/N Sidewinder og radarstyrede AIM-120B AMRAAM luft-til-luft missiler samt AGM-65F Maverick luft-til-jord missiler, CRV-7 raketter (19-hul LAU-5003A pods), Mk.82 227kg, Mk.83 454kg og Mk.84 907kg bomber.Mk.20 klyngebomber blev for nylig fjernet fra tjeneste. +++

Ritzau 5/4/04 : Danske F-16 er i topklasse. Et dansk F-16 fly ramte i sidste uge meget præcist under en øvelsesskydning i Norge, og dermed er Danmark trådt ind i den eksklusive klub af lande, der kan kunsten at ramme præcist med satellitstyrede bomber. Danmark er som det første europæiske F-16 trådt ind i den eksklusive klub af lande, hvis kampfly har kapacitet til at aflevere præcisionsbomber på lang afstand og under alle vejrforhold døgnet rundt. Det skete, da et dansk F-16 fly i sidste uge kastede to store 2000 punds satellitstyrede bomber mod et mål på et øvelsesterræn i Norge. Bomberne blev kastet, mens flyet befandt sig i fem kilometers højde og 12 kilometer fra målet. De ramte et par meter fra målet, et kryds på jorden, og med 35 centimeters afstand fra hinanden. Mere præcise kan satellitstyrede bomber ikke blive, skriver Berlingske Tidende mandag. Bomberne blev kastet under operative forhold, det vil sige under virkelighedstro betingelser og med en "almindelig" pilot, Claus C. Rasmussen med pilotnavn MIR, bag joysticken i flyets cockpit. Udviklingen af de danske flys evne til at præcisionsbombe med satellitstyrede bomber er blevet bremset af bureaukrati i det amerikanske udenrigsministerium, som har nægtet at udlevere de koder, som gør det muligt for flyet at overføre positionsoplysninger til bombernes styreenheder.

DR 27/10/15 : Et F-16A kampfly fra Fighter Wing Skrydstrup styrtede i dag ned i Nordsøen ca. 30 km vest for Romø. Forinden havde piloten foretaget en kontrolleret udskydning med katapultsæde pga. problemer med landingstellet. Blev efterfølgende samlet op af redningshelikopter.

AFM 12/15 : Danmark har afsluttet sine kampoperationer til støtte for den amerikansk-ledede Operation Inherent Resolve mod ISIL i Irak. De 7 F-16AM kampfly og 140 personel, som havde været indsat ved Ahmed Al Jaber AB, Kuwait i 12 måneder, vendte tilbage til Flyvestation Skrydstrup 7/10/2015. Den sidste mission var blevet gennemført 30/9/2015. Kampstyrken har bestået af 4 operationelle fly samt 3 reservefly og foretog den første flyvning over Irak 16/10/2014. I alt 547 missioner er blevet gennemført, fordelt over 5.700 flyvetimer, hvorunder 503 præcisionsvåben er blevet kastet mod ISIL-mål. Den danske regering forventer igen at udsende F-16 kampfly senest i sommeren 2016 og vil muligvis forøge indsatsen til også at omfatte mål i Syrien.