Leonardo (Alenia Aermacchi) M-345 Italien

Alenia Aermacchi M-345 HET prototype
© Leonardo-Finmeccanica.

LANDE
Italien 5+13 bestilt; 45 planlagt

FG 11/9/2013 : Frankrig menes at have startet en proces for at finde en afløser til luftvåbnets 86 aldrende Dassault-Breguet/Dornier Alpha Jet jettrænere. Repræsentanter fra det franske forsvarsanskaffelsesagentur DGA og luftvåbnet vil besøge Alenia Aermacchis fabrik i Venegono, Italien senere i denne måned for at evaluere M-345. Luftvåbnet ønsker i alt 35 nye jettrænere, samme antal som det italienske luftvåben. Belgien, Spanien og Østrig har også vist interesse for typen.

AFM 9/16 : Italien har indgået aftale om levering af det første parti på 5 M-345 HET (High Efficiency Trainer) jettrænere fra Leonardo-Finmeccanica 10/7/2016. Flyene forventes at komme i tjeneste til det italienske luftvåben 2018. En endelig kontrakt forventes indgået inden årets udgang, efter at det italienske parlament har godkendt finansieringen. En M-345 HET prototype forsynet med Williams International FJ44-4M motor vil efter planen foretage sin første flyvning i år.

FG 3/1/17: Leonardo gennemførte den første flyvning med sin Aermacchi M-345 jettræner ved Venegono Superiore, Italien 29/12/2016. Flyet, som også kan bruges som let angrebsfly, er forsynet med Williams International FJ44-4M-34 motor. Er forsynet med moderne flyelektronik med henblik på træning af piloter til den seneste generation af kampfly. Test af M-345 vil fortsætte resten af året.

FG 16/1/17 : Det italienske luftvåben har bestilt 5 Aermacchi M-345 jettrænere fra Leonardo som del af modernisering af sin flåde af basistræningsfly. Kontrakten blev indgået mellem det italienske forsvarsministeriums National Armaments Directorate og producenten 13/1/2017. Den første M-345 prototype foretog sin første flyvning ved Venegono dec. 2016. Typen er forsynet med en enkelt Williams International FJ44-4M-34 turbofan motor på 3.450 pund stødkraft. Ifølge de foreliggende planer vil luftvåbnet modtage i alt 45 nye M-345 fly for at begynde erstatningen af sine MB-339 fly. Flyene som får den militære betegnelse T-345, vil blive brugt til basistræning, inden piloteleverne overgår til tomotorede T-346A jettrænere. Italien råder over 6 T-346A fly, mens yderligere 12 stk. er på bestilling. T-345 flyene leveres fra 2019.

AFM 3/17 : Det italienske AEMAERO (National Armaments Directorate) har indgået en aftale med Leonarod om levering af de første 5 M-345 HET-jettrænere [High Efficiency Trainer) til det italienske luftvåben. I alt 45 eksemplarer forventes anskaffet på sigt. Typen, som får den militære betegnelse T-345A, skal afløse de nuværende T-339A (MB-339A) træningsfly og supplere de nye T-346A jettrænere. De første 5 fly vil blive leveret fra 2019. M-345 HET prototype foretog sin første flyvning ved Venegono Superiore lufthavnen, Varese 29/12/2016. Testforløbet forventes afsluttet inden udgangen af 2017.

AFM 11/18: Leonardo og Paramount har indgået en hensigtserklæring om i fællesskab at evaluere og udvikle en bevæbnet version af førstnævntes M-345 jettræner for det afrikanske luftvåben. Aftalen blev indgået under Africa Aerospace and Defence (AAD) udstillingen i Pretoria sept. 2018. Leonardo mener, at M-345 programmet har et betydeligt potentiale på det afrikanske marked samt at det strategiske partnerskab kunne hjælpe til med at opnå et fodfæste i regionen. Paramout har planer om at introducere sit Smart Weapons Integration on Fast-Jet Trainers (SWIFT) våbensystem på M-345 modellen.

AFM 1/19 : Leonardo's M-345 HET (High Efficiency Trainer) testfly [CPX619] blev observeret under landing ved fabrikkens lufthavn i Venegono 28/9/2018 under en af flyets sidste testflyvninger. Den sidste flyvning blev gennemført 5/10/2018, efter at indsamlingen af data om typens ydelse var blevet afsluttet. Prototypen var blevet forsynet med ny Williams FJ44-4M turbofanmotor og foretog den første flyvning i denne konfiguration 29/12/2016. Det første T-345A fly produceret for det italienske luftvåben vil efter planen foretage sin første flyvning inden udgangen af 2018. Leveringen af det første parti på 5 T-345A fly skulle efter planen begynde inden udgangen af i år. Flyene forventes i første omgang at blive leveret til 311° Gruppo/Reparto Sperimentale di Volo (RSV) — testflyvningseskadrillen ved Pratica di Mare — for at gennemgå omfattende testflyvninger som del af godkendelsesprocessen. T-345 produktionsfly vil få et lidt større cockpit og canopy med plads til 2 Martin-Baker MkIT16D katapultsæder, identisk med dem installeret i M-346 fly. Vil desuden blive forsynet med redesignet understel. Det italienske luftvåben har et behov for op til 45 fly af denne type.

AFM 2/19 : Leonardo's første M-345 HET (High Efficiency Trainer) jettræner bygget til produktionsstandard foretog sin første flyvning ved Venegono Superiore lufthavnen i Varese, Italien 21/12/2018. Det italienske luftvåben, som er typens første kunde, har et behov for op til 45 eksemplarer af dette basis/avancerede træningsfly. Luftvåbnet har bestilt de første 5 eksemplarer, som har fået den lokale betegnelse T-345A. Leveres fra primo 2020 for gradvist at afløse luftvåbnets 137 MB-339 jettrænere.

FG 13/6/19 : Italien har indgået en kontrakt for yderligere 13 Leonardo M-345 jettrænere, hvilket bringer den samlede anskaffelse af nye træningsfly op på 18 stk. De første fly, som forsynes med Willians International FJ44-4M-34 jetmotorer, forventes leveret til Galatina luftbasen nær Lecce i 2020. Vil slutte sig til 18 M-346 jettrænere allerede i tjeneste ved det italienske luftvåben til avancerede træningsopgaver og er del af en plan om at danne et internationalt træningsakademi for militære piloter. Den nye kontrakt omfatter desuden landbaserede træningssystemer samt en 5-årig logistisk støttepakke. Det italienske luftvåben har et behov for i alt 45 M-345 fly til afløsning af flåden på 137 aldrende Alenia Aermacchi MB-339 jettrænere, inkl. til sit opvisningshold Frecce Tricolori. Det første produktionseksemplar havde foretaget sin første flyvning dec. 2018.

FG 17/7/19: Det første produktionseksemplar af M-345 jettræneren fra Leonardo deltog i Paris Airshow juni 2019. Italien havde bestilt yderligere 13 fly af denne type kort tid inden udstillingen. M-345, som er forsynet med Williams International FJ44-4M-34 jetmotor, forventes at blive godkendt inden udgangen af 2019 forud for levering til det italienske luftvåben 2020. Luftvåbnet har et behov for i alt 45 eksemplarer med den militære betegnelse T-345A, hvoraf de første 18 stk. nu er på bestilling. Potentielle eksportkunder omfatter Canada og Spanien samt unavngivne lande i Afrika. Spanien ønsker op til 35 nye fly til afløsning til sin flåde på 64 CASA C-101 jettrænere, mens Canada ønsker af afløser for sine 18 BAE Systems Hawk 115 fly i perioden 2023-24 som del af Future Aircrew Training-programmet. Leonardo har desuden planer om at udvikle en bevæbnet variant af M-345, nær træningsmodellen er blevet godkendt.

AFM 8/19 : Leonardo har fået tildelt en kontrakt for levering af yderligere 13 M-345 HET (High Efficiency Trainer) jettrænere til det italienske luftvåben. Dermed har luftvåbnet bestilt i alt 18 eksemplarer af denne flytype, som har fået den lokale betegnelse T-345A. Italien ønsker på sigt at anskaffe i alt 45 M-345 fly til afløsning af sine flåder af MB-339A og MB-339CD (T-339A og FT-339C) jettrænere. Typen vil ligeledes afløse MB-339PAN fly ved Frecce Tricolori opvisningsholdet. Leveringen af de første 5 T-345A fly til 61° Stormo ved Lecce-Galatina luftbasen forventes at begynde primo 2020. Kontrakten omfatter jordbaserede træningssystemer samt en 5-årig logistisk støttepakke. Det første M-345 produktionsfly [CPX624] foretog sin første flyvning 23/1272018 og er nu involveret i et flyvetestprogram.

AFM 11/19 : Den første M-345 jettræner til det italienske luftvåben foretog sin første flyvning ved Venegono 13/8/2019, som er hjem for Leonardo Aircraft luftfabrikken. Dette M-345 fly [CSX55233] – som vil få betegnelsen T-345A i italiensk tjeneste – er det første eksemplar fra et indledende parti på 5 stk. [MM55233>MM55237] bestilt jan. 2017. En kontrakt for yderligere et parti på 13 M345 fly blev indgået juni 2019. De første 5 T-345A fly vil efter planen blive leveret primo 2020, sandsynligvis til Reparto Sperimentale di Volo (RSV) – testflyvningseskadrille ved Pratica di Mare – for en evalueringsfase. Når denne proces er afsluttet, vil flyene tilgå 61° Stormo ved Lecce for at begynde afløsningen af flåden af T-339A og FT-339C jettrænere. For nuværende bliver T-339A modellen brugt til primær pilottræning som del af Fase II, mens Fase III, specialiseret pilottræning, foregår på FT-339C. Leonardo forventer at levere 45 T-345A fly til det italienske luftvåben, inkl. et parti til afløsning af MB-339PAN modellen i brug ved det italienske opvisningshold Frecce Tricolori siden begyndelsen af 1980'erne.

AFM 4/20: Leonardo's tidligere prototype af den avancerede M-345 jettræner [CPX622] bruges nu til udvikling og certificering af den nye M-345FA (Fighter Attack) variant. Den første flyvning efter eksterne modifikationer blev gennemført 23/12/2019 ved fabrikslufthavnen i Venegono, Italien. Har bl.a. fået monteret nye radarvarslingsmodtagere (RWR/radar warning receivers) på hver side af luftindtaget og bag vingeroden. Den øverste del af skroget er blevet rekonfigureret, muligvis for at gøre plads til ekstra flyelektronik, mens en bladformet kommunikationsantenne er blevet monteret på den nederste del af kroppen. Flyet medfører uskarpe AIM-9L missiler på hver vingespids under testflyvningerne. Vil desuden blive forsynet med i alt 7 våbenstationer. M-345FA typens missionsudstyr er centreret omkring en mekanisk skannende Grifo-346 radar. Typen forventes at blive certificeret af ARMAERO, Italiens våbendirektorat, senere i 2020, efterfulgt af de første leveringer fra den indledende ordre for 6 fly til en ukendt kunde i 2021.

AFM 7/20: Leonardo annoncerede 8/5/2020, at det italienske forsvarsministeriums certificeringsmyndigheder DAAA (Directorate for Air Armaments and Airworthiness) havde udstedt det foreløbige certifikat for M-345 HET (High Efficiency Trainer) jettræneren. Certificeringsprocessen har modtaget støtte fra det italienske luftvåben, Aeronautica Militare (AM). De involverede enheder fra AM har omfattet Reparto Sperimentale di Volo, testflyvningsgruppen ved Pratica di Mare, 61° Stormo, flyvevåbnets flyveskole ved Lecce-Galatina, som vil operere T-345A fly (AM's betegnelse for M-345), samt 10° Reparto Manutenzione Velivoli, det kommende vedligeholdelses- og renoveringscenter for det nye træningsfly. Leonardo har foreløbig modtaget faste ordrer for 18 M-345 fly. AM har anskaffet 18 T-345A modeller i 2 forskellige partier, med et behov for 27 fly mere. Kontrakterne blev indgået af Leonardo og ARMAERO, Italiens nationale våbendirektorat, jan. 2017 og juni 2019 for hhv. 5 og 13 fly. Typen vil indledningsvist udruste 61° Stormo til afløsning af T-339A og FT-339C itil basistræning, hvor de første fly efter planen vil blive leveret i 2020. Efterfølgende vil Italiens luftopvisningshold, Frecce Tricolori, omstille til det nye jetfly for at afløse flåden af MB-339PAN fly, som har været i brug siden 1982. En hensigtserklæring om anskaffelse af M-345 fly er tidligere blevet indgået af Chile, men er endnu ikke resulteret i en ordre. Andre lande, som har vist interesse for M-345 HET, omfatter Canada, Forenede Arabiske Emirater, Slovakiet og Sydafrika. Processen, som førte op til den foreløbige certificering af M-345 HET modellen, har omfattet omkring 200 testflyvninger, hvoraf størstedelen er blevet foretaget af M-345 testflyet CSX624, som blev observeret ved Leonardo Aircraft Division's faciliteter ved Venegono dec. 2019.

KeyAero 27/12/20 : Leonardo leverede 2 de første T-345A jettrænere [inkl. MM55235/61-203] til det italienske luftvåben 22/1272020. I alt 18 stk. er på bestilling. Typen, som er baseret på M-345, har fået betegnelsen T-345A i italiensk tjeneste. Skal gradvist afløse luftvåbnets flåde af Aermacchi MB-339 jettrænere (anden og tredje pilottræningsfase), som var kommet i tjeneste i 1982. T-345A vil ligeledes komme i tjeneste ved landets nationale luftakrobatiske opvisningshold, det italienske luftvåbens Frecce Tricolori (Tricolor Arrows), som for nuværende flyver med MB-339. Italien har foreløbig bestilt 18 eksemplarer af T-345A, men har et behov for at anskaffe i alt 45 stk. til luftvåbnet. M-345 vil gøre potentielle kunder i stand til at forbedre deres flyvetræning, samtidig med at driftsomkostningerne reduceres. Kan bruges til både grundlæggende og grundlæggende-avanceret jettræningsbehov. T-345A vil i italiensk tjeneste supplere luftvåbnets eksisterende M-346 avancerede jettrænere/LIFT-fly (lead-in fighter trianer), som anvendes til at træne piloter til at flyve nuværende og næste-generation fastvinge kampfly. Leonardo's M-345 træningsfly er forsynet med en Williams FJ44-4M-34 jetmotor uden efterbrænder samt moderne glascockpit.

AFM 2/21 : De 2 første Leonardo T-345A jettrænere [MM55234/61-202 og MM55235/61-203] til det italienske luftvåben landede ved Lecce-Galatina Fortunato Cesari Air Base 23/12/2020. Typen skal afløse luftvåbnets flåde af Aermacchi MB-339 jettrænere ved 61st Wing. T-345A skal bruges til Fase II og Fase III af pilottræningen for det italienske luftvåben samt udenlandske piloter, som uddannes på den internationale flyveskole. 61st Wing har trænet piloter på Textron T-6 Texan samt Aermacchi MB-326 og MB-339 træningsfly. Har desuden brugt Leonardo T-346A jettrænere siden 2014.

AFM 5/23 : De 2 første Leonardo M-345 HET (High-Efficiency Trainer) jettrænere blev leveret til det italienske luftvåbens 61 Brigata Aerea/IFTS (International Flight Training School) ved Lecce-Galatina luftbasen dec. 2020. Den international flyveskole drives i et samarbejde mellem luftvåbnet og flyproducenten Leonardo. Et fly menes at være styrtet ned ved Lecce april 2021 under træningsflyvning. En demonstrationsmodel [CPX624] ankom til ved Stornoway Airport, Ydre Hebrider 4/3/2023 for at træne landinger med sidevind. Det italienske luftvåben har foreløbig indgået 2 kontrakter for hhv. 5 M-345 modeller jan. 2017 og 13 stk. juni 2019. M-345 modellen er baseret på det militære SIAI-Marchetti (senere Aermacchi) S-211 jettræningsfly, som var i tjeneste ved luftvåbnet i Filippinerne, Haiti og Singapore. Uganda bestilte ligeledes fly af denne type, men handlen blev aldrig gennemført. S-211 modellen blev tilbudt Royal Air Force som den kraftigt forbedrede M311 variant som del af Military Flying Training System programmet, men denne ordre blev vundet af Raytheon T-6 træningsflyet med turbopropmotor. Leonardo besluttede efterfølgende at videreudvikle typen til M-345 HET, men hidtil er det italienske luftvåben den eneste kunde. Har et behov for op til 45 M-345 fly til afløsning af sine MB339A/CD jettrænere.