Norge | NHIndustries NH90

LUFTVÅBNET

Enhed Eskadrille Base Type Noter
134>139 Luftving 334 Skvadron Sola AS>Haakonsvern NH 90 NFH (6) ASW; udfaset 6/22
337 Skvadron Sola AS>Bardufoss NH 90 (8) SAR; udfaset 6/22

AFM 11/01 : Norge valgte NH 90 som sin næste helikoptertype 13/8/2001 I alt 14 stk. vil blive bestilt med yderligere 10 på option. Skal bruges til ASW- og kystvagtsopgaver.

JDW 50/01 : Norge underskrev 29/11/2001 kontrakt på levering af 14 NH 90 helikoptere. Omfatter 8 til kystvagten og 6 til antiubådsopgaver. Har option på yderligere 10 til SAR-opgaver. Vil blive leveret ultimo 2005-08.

JDW 16/02 : Luftvåbnets 337 Skvadron vil modtage 8 af Norges bestilte NH 90 helikoptere i kystvagtrollen, mens resten vil tilgå 334 Skvadron til operationer fra flådens nye Nansen-klassen fregatter. Vil bl.a. få FLASH aktiv sonar. I alt 14 stk. blev bestilt i 2001, til levering 2005-08. Har desuden option på 10 NH 90 mere til at afløse de 12 Sea King SAR-helikoptere ved 330 Skvadron.

AFM 9/02 : Sola luftbasen vil blive hovedbase for de 14 nye NH-90 helikoptere. Typen vil blive organiseret i 2 eskadriller: 334 og 337. Vil blive leveret fra 2005 til at afløse de 5 Lynx Mk 86 helikoptere. Har desuden option på yderligere 120 NH 90 til afløsning af sine Sea King redningshelikoptere.

AFM 11/03 : Norge har bestilt 14 NH90 helikoptere. Typen skal dels afløse de eksisterende Lynx Mk.86 helikoptere ved 337 Skvadron (for kystvagten), dels danne ny enhed til operationer fra flådens kommende fregatter. Kontrakten omfatter også option på yderligere 10 stk., måske som afløser for Sea King Mk.43. Vil blive leveret 10/2005>2008. 334 Skvadron er nu blevet dannet ved Sola og vil omfatte 6 helikoptere til flådens fregatter (bevæbnet med torpedoer, miner og muligvis sømålsmissiler). 337 Skvadron ved Bardufoss forventes at flytte til Sola 1/8/04, hvor den vil modtage 8 NH90 helikoptere til kystvagtopgaver.

AFM 3/06 : Den første NH90 NFH (NATO Frigate Helicopter) helikopter [NNWM 01] til det norske luftvåben foretog sin første flyvning 20/12/2006. Bliver bygget af AgustaWestland ved Vergiate, Italien. Norge har bestilt i alt 14 helikoptere, med yderligere 10 på option.

AI 3/07 : Det norske luftvåben vil modtage 6 NH90 NFH ASW-helikoptere, som tilgår 334 Skvadron ved Sola.

AFM 4/07 : Leveringen af NH90 helikoptere til det norske luftvåben er blevet yderligere forsinket. Den første helikopter [013] foretog den første flyvning 20/12/2006 ved AgustaWestlands fabrik ved Vergiate, Italien. Er en af i alt 8 SAR-helikoptere som luftvåbnet vil operere på vegne af kystvagten. Vil erstatte de eksisterende Lynx Mk 86 helikoptere opereret af 337 Skvadron ved Bardufoss. Luftvåbnet vil også modtage 6 NH90 ASW-helikoptere til 334 Skvadron (tidligere F-16 enhed ved Bodø som blev opløst 1/8/2002). Vil primært operere fra flådens nye fregatter af Fridtjof Nansen-klassen. Typen forventes nu leveret fra foråret 2008 og vil opnå operationel status ved kystvagten i efteråret 2009.

AFM 2/12 : AgustaWestland leverede den første NH90 NFH (NATO Frigate Helicopter) helikopter til det norske forsvar ved fabrikken i Vergiate, Italien 30/11/2011. I alt 14 helikoptere vil blive leveret til afløsning af Kystvagtens Lynx helikoptere samt ASW-opgaver ombord på flådens nye fregatter af Nansen-klassen. Typen vil blive stationeret ved Bardufoss og bliver operationelle efter en indledende træningsperiode. Kan løse en lang række opgaver som bekæmpelse af ubåde og overflådeskibe, SAR, maritim patruljering, forsyning, troppetransport samt amfibisk støtte.

AFM 2/13 : Den anden NH90 NFH SAR-helikopter [058; c/n 1058, NNWN05] blev leveret til det norske luftvåben ved AgustaWestlands fabrik i Tessera, Venedig 28/11/2012. Den første SAR-helikopter [049; c/n 1049, NNWN03] blev leveret 30/11/2011. Typen kommer i tjeneste ved 337 Skvadron, Bardufoss Flystasjon til afløsning af Lynx Mk 86.

AFM 4/16 : NH Industries har leveret den sjette NH90 helikopter [1216] til det norske forsvars materieltjeneste. Helikopteren blev overdraget ved Finmeccanica's helikopterfabrik i Tessera, Italien 21/1/2016 og fløj til Norge 4/2/2016. Leveringen af denne helikopter, som er forsynet med sonar, markerer afslutningen af det norske produktionsprograms første fase. Slutter sig til det norske luftvåbens NH90 flåde ved Bardufoss Flystasjon, men vil også operere fra den norske kystvagts skibe senere i år. Den næse fase vil omfatte levering af 6 NH90 helikoptere til ASW-opgaver samt 2 stk. til kystvagtoperationer. Til dato er 270 NH90 helikoptere blevet leveret i »Naval« og »Tactical Transport« versioner til Australien, Belgien, Finland, Frankrig, Grækenland, Holland, Italien, New Zealand, Norge, Oman, Spanien, Sverige og Tyskland.

SCW 3/2/18 : Norge har problemer med at opnå det krævede antal flyvetimer fra sine NH90 helikoptere til både fregat-baserede ASW-operationer samt SAR, fiskeri- og grænsebeskyttelse. Det påkrævede antal flyvetimer for hele flåden er 5.400 om året, mens en analyse foretaget af de væbnede styrker kom frem til en tilgængelighed på kun 2.100 flyvetimer om året. Norge bestilte 14 NH90 helikoptere i 2001, hvoraf 6 stk. skulle varetage fregat-baserede ASW-operationer samt 8 stk. til SAR-opgaver, fiskeri- og grænsebeskyttelse. Det store antal manglende flyvetimer gør det nødvendigt for de væbnede styrker i Norge at genoverveje, hvorledes man får mest ud af denne investering. Den norske forsvarschef anbefaler, at samtlige 14 helikoptere anvendes til bekæmpelse af ubåde (ASW). NH90 modellen er primært en våbenplatform, som er afgørende for fregatternes evne til at spore og bekæmpe ubåde. ASW-opgaverne kan ikke løses af andre platforme, hvorfor Kystvagtens behov kunne udfyldes af civile operatører eller ubemandede systemer. Det norske forsvarsministerium vil overveje rapportens anbefalinger, inden der træffes en endelig beslutning.

AFM 12/19 : Den næstsidste NH90 NFH-helikopter (NATO Frigate Helicopter) blev leveret til det norske forsvar fra Leonardo Helicopters' faciliteter ved Tessera, Italien 27/9/2019. Helikopteren [358 (c/n 1358; NNWN13)] ankom til Norge 30/9/2019, hvor den tilgår 337 Skvadron. Norge havde bestilt 14 NH90 NFHH modeller nov. 2001, inkl. 8 stk. til redningsopgaver og fiskeriinspektion opereret på vegne af kystvagten samt 6 stk. til bekæmpelse af ubåde opereret af flåden. Det første eksemplar ankom til Norge dec. 2011 og 11 stk. er foreløbig blevet leveret. To andre modeller forbliver ved producenten til testopgaver. Norge forventer nu at afslutte introduktionen af NH90 i 2022, mens samtlige helikoptere skulle være fuldt operationelle i 2025. NH90 helikopterne opereres af 2 eskadriller ved det norske luftvåben: 334 Skvadron opererer fra Bardufoss luftbasen samt Haakonsvern flådebasen ti støtte for flåden; 337 Skvadron ved Bardufoss har ansvaret for støtteflyvninger til kystvagten.

SCW 6/4/21 : På grund af de langsomme fremskridt med indfasningen og opbygningen af den operationelle kapacitet med de norske NH90 helikoptere – både til fregat-baserede ASW-operationer samt SAR-opgaver, fiskeri- og grænsebeskyttelse – vil Forsvarsministeriet nu udarbejde planer om leasing af helikoptere dedikeret til SAR-, fiskeri- og grænsebeskyttelsesopgaver. I feb. 2018 blev der rapporteret om problemer med antallet af flyvetimer med NH90 modellen i norsk tjeneste. Det påkrævede antal af flyvetimer for hele flåden er på 5.400 om året, mens en analyse foretaget af de væbnede styrker kom frem til en tilgængelighed på kun 2.100 flyvetimer om året. NH90 modellen, hvoraf Norge bestilte 14 stk. i 2001 fordelt med 6 stk. til fregat-baserede ASW-operationer og 8 stk. til SAR, fiskeri- og grænsebeskyttelse, er fortsat ikke fuld operationel. Pga. det store antal manglende flyvetimer anbefalede den norske forsvarschef i 2018, at alle 14 NH90 helikoptere skulle anvendes til bekæmpelse af ubåde. Den 26/3/2021 meddelte det norske forsvarsministerium, at yderligere maritime helikoptere vil blive leaset som supplement til NH90. Kystvagtens opgaver kræver en mindre specialiseret og kompleks helikoptertype, end flådens ASW-operationer. Der foreligger endnu ingen oplysninger om typen, antallet af helikoptere eller en tidsplan. Airbus H225 er en mulig kandidat.

SCW 10/6/22 : Det norske forsvarsministerium annoncerede officielt 10/6/2022, at forsvarets NH90 helikoptere skal udfases og at samtlige helikoptere og relateret udstyr vil blive returneret til producenten. Ifølge Forsvarsministeriet vil NH90 med sikkerhed ikke være i stand til at imødekomme de væbnede styrkers behov. Norwegian Defence Material Organisation (NDMA) har nu sendt en aflysningserklæring til NHIndustries (NHI). En ophævelse af kontrakten indebærer en fuld refundering af paternes ydelser. De norske myndigheder kræver en tilbagebetaling af omkring € 490 mio., som er blevet udbetalt, foruden renter og andre udgifter. Anskaffelsen af NH90 helikoptere har været igangværende siden 2001. I alt 14 maritime helikoptere til brug ombord på kystvagtens fartøjer og fregatter skulle efter planen leveres frem til 2008. Til dato er kun 8 NH90 modeller blevet leveret i den endelige version. Helikopterne, som skulle flyve 3.900 timer om året, har i gennemsnit gennemført 700 timer. I feb. 2022 gav Forsvarsministeriet de væbnede styrker til opgave at gennemførte en omfattende evaluering af den maritime helikopterkapacitet sammen med NDMA. Ifølge evalueringsrapporten vil det ikke være muligt, selv med store ekstrabevillinger, at forøge dette til et niveau, som vil imødekomme de væbnede styrkers behov. Pga. ophævelsen af kontrakten vil helikopterne øjeblikkelig blive taget ud af tjeneste. På kort sigt betyder dette, at de opgaver som NH90 var udset til at støtte, nu bliver aflyst. I april 2021 begyndte den norske regering at lægge planer om leasing af helikoptere til løsning af SAR-gaver samt fiskeri- og grænsebeskyttelse (Kystvagt) pga. problemer med indfasningen af NH90. Norge vil nu undersøge andre muligheder for at dække en maritim helikopterkapacitet.