Iran/F27

EWAP/86 : Det iranske luftvåben har nogle få Fokker F.27 Friendship transportfly ved Shiraz. Flåden modtog oprindeligt 4 F.27 Friendship fly, som opereres af forbindelsesenhed ved Mehrabad. Hæren har 2 Friendship fly, hvoraf et kan bruges til målbugsering.

WAPJ 39/99 : Iran fik leveret 26 Fokker F27-400M/600 transportfly inkl. 4 stk. til flåden og 2 stk. til hæren [inkl. 5-8817].

WAPJ 42/00 : Det kejserlige iranske luftvåben bestilte 17 Fokker F27 transportfly til at afløse sine DC-3. Modtog indledningsvis 10 F27-400M som kunne bruges til faldskærmskast, troppetransport og sanitetsopgaver. 2 F27-600 blev leveret til transport af seniorofficerer samt 2 fly til VIP-transport.

AFM 4/17 : Et Fokker F27-600 transportfly [5-2603] fra den iranske flådes 15 Squadron får opgraderet sin flyelektronik ved Iranian Aircraft Industries (IACI), Mehrabad IAP fra feb. 2017. Kontrakten var blevet indgået mellem flåden og IACI dec. 2016. Flådens flyvetjeneste råder over i alt 4 fly af denne type, som tidligere blev brugt til forsyningsstøtte, samt personel- og fragttransport mellem flådens baser og Tehran. I 2013 fik 5-2603 nye opgaver i form af kontrol med olieforurening samt SAR. Opgraderingen omfatter digital vejrradar og display, nye UHF/VHF radioer, nye navigationssystemer (inkl. GPS kort) samt kollisionsadvarselssystem. Arbejdet forventes afsluttet jan. 2018.

AFM 3/18 : Et Fokker F27-400M Troopship transportfly [5-8808] fra det iranske luftvåben er vendt tilbage til tjeneste efter 20 år. Restaureringen af flyet, som havde haft flyveforbud siden 1998, begyndte ved luftvåbnets renoveringscenter ved Mehrabad aug. 2015. Luftvåbnet havde modtaget 15 F27-400M fly samt 5 F27-600 Friendship fly mellem 1972 og 1974. 5-8808 havde foretaget sin første flyvning maj 1972 og blev leveret til Iran juli 1972.I 2007 var kun 3 Fokker F27 fly [5-8804, 5-8805 og 5-8807] fortsat flyvedygtige og luftvåbnet begyndte at restaurere nogle af de oplagrede fly. I 2009 var 5 Friendship og Troopship fly operationelle. I dag består luftvåbnets styrke af 3 F27-400M [5-8803, 5-9908 og 5-8812] og 2 F27-600 [5-8810 og 5-8814]. Renoveringen af 5-8808 omfattede nye ledninger, ny vejrradar, UHF/VHF-radio samt digital vejrradar. Flyet gennemførte 3 testflyvninger ved Mehrabad inden levering til luftvåbnet 15/1/2018. Den første mission blev gennemført fra Mehrabad IAP 22/1/2018. Luftvåbnet bruger disse lette transportfly til målslæbning for træning af luftforsvarspersonel, transport af kommandører og personel samt elektronisk krigsførelse. Der er desuden planer om at forsyne et F27 fly med optankningsudstyr til støtte for RH-53D Sea Stallion helikoptere fra den iranske flådes luftstyrker.