Honduras/Super Mystère B.2

AFW/84 : Luftvåbnet modtog en eskadrille af ex-israelske Super Mystère B.2 ensædede jagerbombere i 1976. Typen er bevæbnet med 2 30mm maskinkanoner.

EWAP/86 : Escuadrilla de Caza ved Base Aérea Coronel Hector Caracciolo, Moncada, La Ceiba, opererer Dassault Super Mystère B.2 kampfly, hvoraf 21 stk. blev leveret af Israel.

AFM 5/96 : Luftvåbnet i Honduras udfasede sine sidste Super Mystère B2 kampfly ved La Ceiba 27/1/1996 pga. mangel på reservedele. Blev markeret med formationsfly med 4 Sand Bats fly [FAH 2004, FAH 2005, FAH 2007 og FAH 2014]. Honduras anskaffede oprindeligt 16 eksemplarer mellem 1977 og 1980, hvoraf 8 stk. vil blive oplagret ved La Ceiba. Vil løbende blive kontrolleret og få startet motorerne indtil en køber er fundet.

AFM 12/96 : Honduras modtog 16 brugte Super Mystére B2 kampfly [inkl. FAH 2002>2007, 2011>2014 og 2016] fra det israelske luftvåben i 1976>1980. Typen har fået det lokale navn Sandbats. Var stationeret ved La Ceiba AB indtil de blev udfaset. Typen var i kamp med Nicaragua i 1980'erne og nedskød bl.a en Mi-8 Hip helikopter med 30 mm kanon.

AFM 2/98 : Honduras' luftvåben håber at få sine Super Mystere B2 kampfly, som blev udfaset i 1996, tilbage i tjeneste i slutningen af 1998. Modtog oprindeligt 16 af disse fly fra Israel i 1977-80. Det første fly [FAH 2014)] forventes at foretage sin første flyvning jan. 1998. Alle de 11 oplagrede fly vil blive gjort flyvedygtige for at slutte sig til F-5 kampflyene ved Base Aérea Hector Caraccioli Moncada. Bevæbning omfatter Shafrir luft-til-luft missiler, raketter og bomber.

WAPJ 32/98 : Honduras købte over 20 Dassault Mystére B.2 kampfly fra Israels luftvåben i 1976. Ca. 8 tilbage, men er ikke operationelle. Blev opereret af Escuadrón de Caza ved BA Coronel Héctor Caracciollo, Moncada, La Ceiba.