Mukden II
Kina

 
Kinesiske Borgerkrig, 1947-48 28.01.16
I slutningen af 1947 havde den kommunistiske Folkets Befrielseshær (PLA) løbet næsten hele Manchuriet over ende. Deres næste mål blev Mukden, den vigtigste by i det sydlige Manchuriet. Den 23. december konvergerede fem PLA-kolonner, støttet af artilleri, mod byen. Den nationalistiske leder, generalissimo Chiang Kai-shek, sendte general Wei Li-Huang til Mukden den 1. februar 1948, som leder af det nordøstlige hovedkvarter for undertrykkelse af banditter. Men yderligere fem af Mao Tse-tungs kolonner blev lagt til den kommunistiske offensiv, hvilket bragte deres styrke i dette område op på 200.000 mand.
   Indeslutningen strammedes langsomt. Den 12. september begyndte 30.000 PLA-tropper at afskære Liaosi-korridoren, den eneste landrute stadig åben fra Manchuriet. I oktober prøvede general Liao Yoa-hsiang at føre tre nationalistiske arméer og forskellige andre enheder ud af fælden. Ved månedens udgang var hele denne styrke udslettet eller taget til fange af general Lin Piaos belejrere. Imens undslap general Wei Li-huang med fly. Den 1. november overgav de sidste forsvarere af Mukden – den 53. armé og den 207. (ungdoms-) division – byen. Mukdens havn Yunghow overgav sig fire dage senere. Hele Manchuriet lå under kommunistisk kontrol.