Maastricht II
Holland

Louis XIVs anden, eller hollandske, Krig, 1673 12.04.16

Idet han udøvede sin definition af droit de dévolution, gjorde Louis XIV af Frankrig krav på og besatte adskillige befæstede byer langs med grænsen til de Spanske Nederlande i 1667 og 1668. Besættelsen udgjorde den første »krig« indledt af den store Bourbon-monark. Da Holland støttede Spanien i denne såkaldte Devolutionskrig, besluttede Louis sig for at ydmyge de Forenede Provinser i Nederlandene. I 1672 marcherede han, med sine dygtige generaler (marskal Vicomte de Turenne og Louis II, Den store Condé), ind i Holland i spidsen for 100.000 mand for at indlede den anden krig. Kun William III (Vilhelm 3.) af Oraniens dramatiske åbning af digerne reddede Amsterdam fra erobring. Imens lagde en fransk styrke under Marquis de Vauban, som opfandt det moderne system til militært forsvar, Maastrict under belejring, mod sydøst den 16. juni 1673. Maastricht, som var en af de stærkeste fæstninger i Europa, faldt på kun 13 dage til Vaubans ingeniørfærdigheder. Hans labyrint af paralleller og indfaldsvinkler ophævede byen forsvarsværker.