Lódz
Polen

Første Verdenskrig, 1914 19.05.16
Efter sammenbruddet for det tyske fremstød mod Warszawa i september og oktober og i forventning om et russisk angreb ind i Schlesien, flyttede den tyske øverstbefalende på østfronten, feltmarskal Paul von Hindenburg, den tyske 9. armé nordpå med jernbane til området ved Posen-Thorn (Poznán-Torún). Her gik tyskerne, under den direkte kommando af general August von Mackensen, til angreb sydøstpå mod Warszawa den 11. november. Syd for Vistula-floden ramte Mackensen hårdt den russiske 1. armé under general Pavel Rennekampf og drev den tilbage. Tyskerne opretholdt deres pres og trængte 80 km frem på fire dage. Den 16. november var Mackensen trængt dybt ind mellem den russiske 1. armé og den 2. armé mod syd.
   Den russiske højkommando havde faktisk indledt en offensiv mod Schlesien den 14. november. To dage senere blev den kaldt tilbage, og den 5. armé ilede nordpå for at hjælpe den 2. armé, som nu var truet af omringning foran Lódz. Den 5. armé marcherede 112 km på 48 timer og stoppede Mackensens højre flanke den 19. november. Under forvirrede kampe blev det tyske XXV R korps, øst for Lódz, omringet og kæmpede sig med nød og næppe fri. Endelig den 6. december opgav russerne Lódz for at rette deres linjer ud neden for Warszawa. Selvom det tyske angreb ikke havde været i stand til at knuse den russiske 2. armé, havde det med succes elimineret truslen mod Schlesien.