Gaza II
Israel

Første Verdenskrig, 1917 01.10.16

Den britiske hær under general Sir Archibald Murray havde kun lige besat El 'Arish den 20. december 1916, da den blev beordret til at invadere Palæstina. For at rydde vejen gik Murray til angreb mod de to tyrkiske forposter ved Magdhaba og Rafa, som lå mellem briterne og den palæstinensiske grænse, 43 km mod nordøst. I disse to aktioner den 23. december og 9. januar tog briterne (hovedsageligt australiere og newzealændere) i alt 2.900 fanger mod en pris for dem selv på mindre end 550 tab.
   Idet de forlængede deres jernbane og vand-rørledning, som rakte tilbage til Suez-kanalen, rykkede Murrays armé mod Gaza i starten af 1917. Her lå en stærk defensiv stilling, bemandet af omkring 16.000 tyrkere under den tyske oberst baron Friedrich Kress von Kressenstein. Det britiske angreb blev overladt til general Sir Charles Dobell. Den 26. marts sendte Dobell to kavaleridivisioner under general Sir Philip Chetwode øst og nord for byen for at afskære mulige tyrkiske forstærkninger. Samtidig gik 53. infanteridivision til angreb på Ali Muntar-højderyggen, hvorfra der var udsyn over Gaza. I starten gik det kombinerede angreb godt. Men med sejren i syne, trak Chetwodes kavaleri sig fejlagtigt tilbage. Dette udsatte infanteriets højre flanke, hvilken fremtvang en lignende tilbagetrækning fra Ali Muntar. Angrebet blev genoptaget den følgende dag, men nu var det for sent. Den forstærkede tyrkiske garnison drev briterne tilbage og påførte dem tab på i alt 4.000. De tyrkiske tab under det to dage lange slag var 2.400.
   Den 17. april foretog Murray-Dobell holdet et nyt angreb på de forstærkede tyrkiske linjer, kom nu strakte sig fra Gaza mod sydøst til Beersheba. Idet de angreb med tre divisioner ved siden af hinanden på en bred front, blev briterne stoppet med små vindinger langs hele linjen. Fortsættelse af offensiven resulterede kun i tungere tab. Om aftenen den tredje dag (9. april) blev angrebet indstillet. Briterne trak sig tilbage med et tab på 6.444 mand. Tyrkiske tab udgjorde kun omkring 2.000.
   Efter det andet mislykkede forsøg på at erobre Gaza, blev Dobell afløst af Murray. Men den 28. juni blev han selv afløst af general Sir Edmund Allenby fra vestfronten.