Acre I
Israel

(Akka/Akko)
Tredje Korstog, 1189-91 19.04.16

Det knusende kristne nederlag ved Tiberias og det efterfølgende tab af Jerusalem i 1187 gjorde den tyrkiske general Saladin til hersker over det nære Østen undtagen frankernes hold om Tyre. Ved et held ankom Conrad af Montferrat (i Italien) til Tyre med en skibsladning af franske riddere i sommeren 1187, lige i tide til at hjælpe med at slå Saladins angreb mod byen tilbage. I det næste års tid opbyggede Conrad sin styrke ved at rekruttere bevæbnede pilgrimme under sin standard. Derefter løslod Saladin Guy af Lusignan, den slagne konge af Jerusalem, i juli 1188. De to kristne ledere blev med det samme uenige om den øverste kommando. Til sidst marcherede kong Guy i august 1189 ud for at angribe den muslimske garnison i Acre, 32 km mod syd. Conrad fulgte efter i september.
   Acre, en stærk fæstning bygget på en halvø, modstod erobring. De to rivaliserende kristne ledere, med ca. 30.000 mand i alt, forberedte belejringslinjer to km mod øst på Turon-bjerget. To km længere mod øst byggede Saladin modbelejringslinjer. Der udviklede sig en hårdknude gennem 1190, under hvilken begge sider led mere under sygdom og sult end under kamp.
   Imens rykkede Europas tre største konger mod øst i Det 3. Korstog. Den første som startede var den rødskæggede Frederik I Barbarossa, hellig romersk kejser. Frederik førte et stærkt korstog af tyskere gennem Balkanlandene og Lilleasien men druknede i Calycadnus-floden (Göksu) i Cilisia den 10. juni 1190. Hans store hær smeltede snart væk og hans søn, Frederik V af Schwaben, ankom foran Acre i oktober med kun 1.000 krigere. De to andre konger – den farverige Filip II, August, af Frankrig og den prangende Richard I, Løvehjerte, af England – startede i sommeren 1190, som noget modstræbende allierede. De overvintrede på Sicilien. Filip sejlede derefter direkte til Acre, hvortil han ankom den 20. april 1191. Richard gjorde holdt på Cypern for at erobre øen fra Det Byzantinske Rige og ankom ikke til kysten ved Acre før den 8. juni.
   Den kristne hærskare, som havde samlet sig ved Acre, skændtes for meget indbyrdes til at kunne indlede et forenet angreb på fæstningen. Men deres enkeltvise angreb, sammen med den tætte blokade som deres skibe opretholdt i havnen, tvang den muslimske garnison til at overgive sig den 12. juli, hvilket sluttede den to år lange belejring. Sejren frembragte nye stridigheder blandt korstogskommandørerne. Leopold, hertug af Østrig (som anførte det tyske kontingent efter Frederik af Schwabens død i belejringens sidste år) og kong Filip sejlede til Europa; Conrad surmulede i Tyre; Richard, allieret med kong Guy, blev alene leder af korstoget. Da Saladin nægtede at ære Acre-garnisonens overgivelsesbetingelser, henrettede Richard alle 2.700 muslimske fanger. Derefter tog han kystvejen syd på mod Jerusalem.