Arsouf
Israel

Arsuf
Tredje Korstog, 1191 01.09.16

Efter sin erobring af Acre i juli, første Richard Løvehjerte sin hær fra det tredje korstog sydpå langs med Middelhavskysten. Saladins tyrkiske hær marcherede parallelt med den kristne kolonne, og holdt sig konstant mellem Richard og hans ultimative mål, Jerusalem. De kristne passerede gennem Haifa og Caesarea uden hændelser, men den 7. september gik muslimerne pludseligt til angreb ved Arsouf (Arsuf). I det første stormløb drev sudanesiske spydkæmpere Richards flankevagt af infanteri tilbage. Derpå angreb de beredne mamlukkiske bueskytter bagtroppen af beredne riddere, hospitallerne. Idet han planlagde at fremtvinge et afgørende slag, beordrede Richard sine mænd til at udkæmpe et udelukkende defensivt slag, indtil fjenden blev for bundet til at kunne trække sig tilbage med succes. Men de udisciplinerede riddere gik for tidligt til modangreb, og selvom de slog mamlukkerne på flugt, undslap de fleste af disse ind i skovene.
   Fra Arsouf marcherede den engelske konge yder-ligere 16 km sydpå til Jaffa, som han befæstede. Saladin skyndte sig frem for at ødelægge Ashkelon, så de kristne ikke kunne bruge denne som en base, hvorfra de kunne vende ind i landet til Jerusalem. I månedsvis marcherede og modmarcherede de to hære. Richard indtog Darum, den sidste fæstning på kysten inden Sinai, og slog Saladins angreb på Jaffa tilbage. Men han kunne ikke finde en vej til at befri Jerusalem eller at holde den, selvom han kunne fordrive tyrkerne. Endeligt den 2. september 1192 blev der indgået en femårig fredsaftale – de kristne ville beholde kystbyerne (undtagen Ashkelon) og give adgang for muslimske handelsfolk; Saladin ville holde de hellige steder men tillade besøg af ubevæbnede pilgrimme. Henrik af Champagne, nevø til Richard, blev konge af Jerusalem (som bestod af en smal stribe kystlinje), giftede sig med Isabella, enke efter Conrad af Montferrat, som var blevet snigmyrdet. Guy af Lusignan købte Cypern af Richard og dannede et selvstændigt kristens kongedømme der, som ville holde indtil erobret af ottomanske tyrkere i 1571. Richard Løvehjerte sejlede hjemad i oktober og det tredje korstog nærmede sig en slutning med den Hellige By fortsat i muslimske hænder.