Gorm den Gamle (Guthrum)

-, 8xx-ca. 940

 

Dansk vikingehøvding i England

Gorm den Gamle. Må ikke forveksles med den danske konge Gorm den Gamle.