Sparta

Grækenland, Europa 12.09.15

Sparta (eller Kadedaimon), hovedstad i oldtidens Lakedonien (s.d.). Byen Sparta, opvokset af 4 gamle landsbyer: Limnai, Kynosura, Pitane og Mesoa, lå ved Eurotas-floden, på 3 sider dækket af bjerge (Taigetos), kun åben mod syd og derfor ubeskyttet af mure indtil ca. 200 f.Kr. Indbyggertallet var i Spartas glanstid højst 25.-30.000, 396 e.Kr. hærgedes Sparta af Alariks vestgoter og senere af slaviske stammer. Pga. den spredte bebyggelse findes kun få rester af det gamle Sparta, først i udgravningerne siden 1906 for den britiske arkæologiske skole i Athen har kastet lys over Spartas kunst og arkitektur. – Mod nord lå byens akropolis, de vigtigste helligdomme, bl.a. et tempel i dorisk stil for Athene Khalkioikos, dets vægge var prydede med bronzeplader med relieffer; talrige votivgaver og en lang inskription er fundet her. Mod øst lå torvet (agora), en anselug plads omgivet af haller, deriblandt den persiske, bygget for persisk bytte. I nærheden rådhuset, hvor gerusia samledes. På en særlig del af torvet (koros), prydet med billedstøtter, holdt ungdommen sine fester. +++(HK8/1925)