Makedonien

 
Europa 04.09.15

Historie: Makedonien beboedes i oldtiden af et med grækerne stærkt beslægtet folk, der er blevet tilbage på vandringen mod syd. Det gamle Makedoniens kærne var landet om Saloniki-bugten, hvorfra riget bredte sig til siderne. I 7. århundrede f.Kr. grundede Perdikkas et kongerige, der kæmpede mod illyrer og perser og bl.a. blomstrede under Archelaos (413-399), mens Filip II (359-36) gjorde sig til herre over Grækenland og Alexander den Store (336-23) hævede riget til den højeste magt. Efter Alexanders død var der lange tronstridigheder, indtil Antigonos Gonatas grundede et dynasti 276. Filip III (221-179) kom i kamp med romerne og blev slået 197; efterfølgeren Persevs (179-68) mistede troen 168, og Makedonien deltes i 4 republikker. 148 f.Kr. romersk provins; 395 e.Kr. under Østrom. I 7. århundrede begyndte slavernes indfald og bulgarerne satte sig fast i Makedonien, hvorved grunden lagdes til de forviklede nationale forhold, der består endnu. Ved det østromerske riges fald kom Makedonien under tyrkerne. Den græske befolkning gjorde oprør 1769 og 1821-22, og i de sidste årtier før Balkankrigen vakte bulgarernes optræden de sørste ulemper. Med støtte fra den bulgarske stat, hvis mål det var at knytte Makedonien til sig, anstiftede især siden 1900 såkaldte »makedoniske komitéer« stadige oprør og voldsgerninger mod den tyrkiske befolkning; samtidig agiterede serbere og grækere. stormagterne søgte forgæves at tvinge Tyrkiet til et virksomt reformarbejde i Makedonien, og heller ikke efter den tyrkiske revolution 1908, der fandt en væsentlig støtte i Makedonien, indtrådte nogen virkelig bedring. Ønsket om at befri Makedonien fra tyrkernes herredømme var hovedgrunden til det 1912 mellem Bulgarien og Serbien sluttede Balkanforbund, hvortil Grækenland samme år sluttede sig. Efter Balkankrigene (s.d.) 1912-13 så Bulgarien sig udelukket fra Makedonien, der deltes mellem Serbien og Grækenland, og den bulgarske politik droges derfor under verdenskrigen over mod Centralmagterne. Bulgarien besatte 1915 det nordlige Makedonien, mens den græske del benyttedes af de allierede. Efter Centralmagternes sammenbrud 1918 generobrede Serbien landet, støttet af franskmændene, og ved freden i Neuilly 1919 måtte Bulgarien anerkende fordelingen fra 1913. (HK6/1923)