Tyrkiet/CN.235

Enhed Eskadrille Base Type Noter
Hava Ulasim 211 Filo Gezkin Etimesgut CN.235M-100 TP; ex 223 Filo
11nci HUAÜK 212 Filo Dogan Etimesgut CN.235-100M VIP
12nci HUAÜK 223 Filo Kanat Kayseri/Erkilet CN-235M-100 opløst 2010
1nci THKK 201 Filo Atak Eskisehir CN.235M-100 -
2nci THKK 202 Filo Sark Diyarbakir CN.235M-100 -
HEK HQ Flight Ege Izmir-Abnan Menderes CN.235M-100 -

JDW 21/01 : Et CN-235M transportfly styrtede ned 16/5/2001 nær Etimesgut luftbasen, hvorved 28 mand fra hærens specialstyrker og de 6 besætningsmedlemmer blev dræbt. Skyldes antageligt en teknisk fejl.
    Luftvåbnet mistede sit første fly af typen 19/1/2001, hvorved 3 blev dræbt. Luftvåbnet modtog i alt 52 fly 1992-98, hvoraf 50 blev bygget af Turkish Aerospace Industries.

JDW 22/01 : Forsvarsministeriet har indledt en undersøgelse af tabet af 3 CASA CN-235 transportfly dette år. Typen har fået startforbud undtaget for vigtige missioner. Det seneste fly gik tabt 18/5/2001 under testflyvning fra Turkish Aerospace industries flyveplads ved Akinci, Ankara. 2 spanske piloter og 2 teknikere blev dræbt. Skulle have været leveret til kystvagten som maritimt patruljefly. I alt 3 fly af denne type blev bestilt i 1998 sammen med 6 ASW- og ASuW-fly til flåden.
    De første undersøgelser viser ingen tegn på sammenhæng mellem de 3 styrt. De første 2 styrt tilskrives pilotfejl. Det første forbi piloten kom til at slukke for motoren under flyvning på kun én motor. Styrtet 16/5 skyldtes fejl i det hydrauliske system pga. overisning, samtidig med at flyet var for tungt lastet.

AFM 1/15 : Det tyrkiske luftvåben modtog 52 CBN-235M-100 transportfly juni 1992>aug. 1998, hvoraf de sidste 50 stk. blev samlet lokalt af Turkish Aerospace Industries. Desuden blev et fly lånt af CASA for testopgaver i 1991, men efterfølgende returneret. Et fly menes at være ombygget til ELINT-opgaver, 2 fly er gået tabt ved ulykker mens 2 fly blev udlånt til Jordan 1999>2006.

AFM 1/17 : Det tyrkiske luftvåben modtog 52 CN-235M-100 lette transportfly, som blev produceret af TAI 1992>1998. Et fly [97-140] er blevet ombygget til ambulanceflyvninger, mens 3 eksemplarer bruges til VIP-transport ved 212 Filo, Etimesgut. Endnu et fly [97-131] bruges til operationer under Open Skies-traktaten. Et ukendt antal fly er forsynet med ELINT/SIGINT-udstyr. Typen opereres af 211 Filo Gezgin (Globetrotter) og 212 Filo Dogan (Hawk) under 11 ATMB (Air Transport Main Base) i Etimesgut, Ankara. 201 Filo Atak (Audacious) og 202 Filo Sark (East) er stationeret ved hhv. 1 MJB Eskisehir (Main Jet Base) og 8 MJB Diyarbakir til transport- og SAR-opgaver. Endelig har 135 Filo Ates (Fire) ved 3 MJB Konya ansvar for træning af transport- og SAR-piloter.

AFM 3/18 : Et CN235M-100 transportfly [98-148] fra 201 Filo fløj ind i sneklædt bjergside ved Hodulluca Mevkii, nord for Egidir-søen i den vestlige Isparta-provins, Anatolien 17/1/2018. Alle 3 ombordværende blev dræbt. Ulykken skete i tåge under træningsflyvning fra Eskisehir.


Enhed Eskadrille Base Type Noter
- 301 Filo Marti Cengiz-Topel CN235M-100 (MP) -
- 302 Filo Mugla/Dalaman CN235M-100 (MP) -

AFM 3/99 : Kontrakt på yderligere 9 CN-235 fly underskrevet 25/9/1998, heraf 6 til flåden og 3 til kystvagten til maritim patruljering. Skal bygges af Turkish Aerospace Industries (TAI).

JDW 50/01 : Tyrkiet vil forhandle med Thales om installation af missionsudstyr på de kommende 9 CASA/Airtech CN-235 marime patruljefly (MPA). 6 fly til antiubådsopgaver til tilgå flåden, mens de tre sidste er til kystvagten. Det første fly blev leveret til kystvagten nov. 2001 og nr. 2 følger dec. 2001 sammen med 2 fly til flåden. Leveringen blev forsinket, da et CN-235 fly fra denne ordre styrtede ned 18/5/2001 (1 tyrker og 3 spaniere blev dræbt). Har desuden besluttet af erhverve yderligere 10 MPA-fly til flåden.

JAWA 2003/04 : Flåden råder over 6 CN-235 fly, inkl. TCB-651 som blev leveret 23/12/2001.

AI 8/07 : Tyrkiet indgik kontrakt (Meltem II) med Thales 2003 vedr. opgradering af 9 CN.235-100M fly [6 fly fra flåden og 3 fra kystvagten] med avanceret maritimt overvågningsudstyr. Det første opgraderede fly foretog den første flyvning 18/6/2007.

AFM 2/09 xxx: Det første ombyggede CN-235M-100MPA maritime patruljefly [TCB-651; c/n 157] til den tyrkiske flåde foretog sin første flyvning 13/11/08. Skete ved flyfabrikken TAI i Ankara-Akinci, hvor ombygningen er foregået. Er det første af i alt 9 eksisterende fly, som vil gennemgå denne forvandling under Miltem II-programmet. Heraf vil 3 fly tilgå den tyrkiske kystvagt (Türk Sahil Güvenlik Komutanligi). Kystvagtens første fly foretog sin første flyvning 18/6/2007.

AFM 3/13 : Thales leverede det første af i alt 3 CN235M-100 maritime overvågningsfly til Tyrkiet under Meltem II-programmet 28/1/2013. Flyet vil tilgå den tyrkiske kystvagt ved Izmir AB. Overleveringen fandt sted under ceremoni ved Turkish Aerospace Industry (TAI), Ankara. Flyene er forsynet med AMASCOS (Airborne Maritime Situation and Control System) system fra Thales, som vil blive brugt til at overvåge tyrkiske territorialforvand. Kontrakten omfatter også 6 fly til den tyrkiske flåde.

AFM 10/17 : Et CN235M-100MPA maritimt patruljefly [TCB-653] fra den tyrkiske ankom til Nörvenich luftbasen, Tyskland 27/7/2017 for at deltage i militærøvelsen EMBOW XVI. Flyet vendte tilbage til Tyrkiet 7/8/2017.

AFM 6/18 : Den tyrkiske flådes luftkommando (Türk Deniz Hava Komutanligi/Turkish Naval Aviation Command) indledte Meltem projektet i slutningen af 1990'erne med det formål at anskaffe moderne maritime patruljefly (MPA). Luftkommandoens primære opgave er at lokalisere og ødelægge fjendtlige ubåde og overfladeskibe samt at lokalisere og redde civile involveret i ulykker til havs. Som del af en aftale indgået mellem Tyrkiets Savunma Sanayii Müstesarligi (SSM/Undesecretariat for Defence Industries) og CASA i Spanien blev 9 CN235 fly samlet af Turkish Aerospace Industries (TAI) som del af Meltem I projektet. Disse fly, som manglede missionssystemer, blev fordelt med 6 fly til flåden og 3 stk. til Sahil Güvenlik Hava Komutanligi (Coast Guard Command). Indtil Meltem II projektet trådte i kraft, blev de 9 CN235 fly brugt til diverse støtteopgaver. Men ifølge Meltem II kontrakten fra 2003 skulle flådens 6 eksemplarer ombygges til CN235 MPA (Maritime Patrol Aircraft) standard, mens kystvagtens fly skulle blive ubevæbnede CN235 MSA (Maritime Surveillance Aircraft). Det franske firma Thales skulle forsyne samtlige fly med AMASCOS-300 (Airborne Maritime Suítuation Control System) foruden Ocean Master 400 radar. TAI fungerede som underleverandør med ansvar for at installere disse systemer. Aselsan leverede flyelektronik, inkl. ASELFLIR-200 termisk billedsystem, LN-100GT navigationssystem, cockpit displays, ASES-235M EW-selvbeskyttelsessystem, radioer mv. Efter at TAI havde installeret systemerne, skulle testflyvninger og test af missionssystemer efter planen gennemføres i Frankrig. Det første fly skulle have kommet i tjeneste 2007, men efter forsinkelser begyndte de første testflyvninger først i 2007. Ifølge Thales var der store problemer med at integrere operatorkonsoller (4 i MPA, 2 i MSA), radar, ESM (electronic support measures), sonarbøjer mv. Vægten af det ekstra udstyr reducerede desuden flyenes rækkevidde mere end forventet. Tyrkiske piloter og operatører modtog træning på de nye fly ved Nimes-Garons luftbasen i Frankrig på lignende udrustede Atlantique 2 fly. Efter godkendelse i Frankrig blev de første 4 Meltem II CN235 MPA fly leveret til 301 Filo mellem feb. og juni 2012. De sidste 2 eksemplarer blev overdraget til flådens luftkommando 2013. CN235 MPA opereres af en besætning på 9 mand: 2 piloter, 1 taktisk koordinator officer, 5 operatører og 1 flyingeniør. Er forsynet med 4 AMASCOS-300 missionssystemkonsoller bemandet af 1 radaroperatør, 1 taktisk koordinator officer, 1 akustisk operatør samt 1 signaloperatør. Der er desuden 2 sæder til observatører.+++

AFM 10/19 : I slutningen af 1990'erne indledte den tyrkiske regering Project Meltem for anskaffelse af nye maritime patruljefly med moderne våben- og missionssystemer til den tyrkiske flåde. Undersecretary of Defence Industies i Tyrkiet og CASA indgik Meltem I-kontrakten 27/1/1998 for 9 CN235M-100 transportfly, som skulle samles lokalt af Turkish Aerospace Industries (TAI) uden missionssystemer. Mellem 2001 og 2002 blev 6 af disse fly [TCB-651>TCB-656] leveret til flåden, mens 3 eksemplarer tilgik kystvagten. Indtil Meltem II-projektet trådte i kraft, blev flådens 6 CN235 fly kun brugt til generelle transportopgaver. Som del af Meltem II-kontrakten underskrevet i 2003 skulle de 6 fly ombygges til CN235 MPA (Maritime Patrol Aircraft) standard, mens kystvagtens 3 eksemplarer skulle ombygges som ubevæbnede CN235 MSA (Maritime Surveillance Aircraft). Som del af Meltem II skulle Thales i Frankrig forsyne samtlige 9 fly med AMASCOS-300 (Airborne Maritime Situation and Control System). Flyene fik bl.a. installeret Ocean Master 400 radar med maritime funktioner samt opgaver over land. TAI var som hovedleverandør ansvarlig for installation af missionssystemer, mens underleverandøren Havelsan leverede taktisk kontrolsystemer, landbaserede kontrolstationer samt integrerede logistiske støttefunktioner. Andet lokalt produceret udstyr fra Aselsan omfattede ASELFLIR 200 termisk billedsystem, LN100GT internt navigationssystem mv. Det første ombyggede fly skulle efter testflyvninger returneres til tjeneste i 2007, men pga. forsinkelser kom den første MPA-version først i luften året efter. Desuden var typens rækkevidde blevet reduceret mere end forventet pga. vægten fra ekstra udstyr. Tyrkiske piloter og operatører modtog træning på de nye fly ved Nîmes-Garons luftbasen i Frankrig. Efter forsinkelser blev de første 4 MPA-modeller leveret af Thales til 301st Naval Air Fleet Command mellem feb. og juni 2012. De 2 MSA-fly blev overdraget til kystvagten året efter. Flådens fly – som opereres af en besætning på 9 mand: 2 piloter, 1 taktisk koordinationsofficer (TACCO), 5 operatører samt en flyingeniør – er forsynet med 4 AMASCOS-300 arbejdsstationer med konsoller bemandet af en radaroperatør, en TACCO, en akustisk operatør samt en elektronisk krigsførelsesoperatør. Desuden er der 2 observatørsæder og plads til 48 sonarbøjer, hvoraf 16 kan bruges samtidigt. Et MAD-system (magnetic anomaly detector) i flyets hale bruges til at lokalisere ubåde (som bekæmpes med Mk46 torpedoer), mens FLIR-system (forward-looking infrared) kan opdage og identificere mål dag og nat fra lang afstand.

Navy Technology 03 : I 1998 bestilte Tyrkiet 6 CN-235 MP fly til den tyrkiske flåde og 3 til den tyrkiske kystvagt, hvoraf den første blev leveret 11/01. Flyene vil blive stationeret ved Cengiz Topel, flådens luftbase. Kystvagten er under operationel kontrol af Indenrigsministeriet, men i krigstid er kystvagten under kommando af flådechefen. Flyene vil blive samlet af Turkish Aerospace Industries Inc (TAI) ved Ankara. TAI har tidligere produceret 50 CN-235 transportfly i 1991-98.