Polen | PZL W-3 Sokol

LUFTVÅBNET

Enhed Eskadrille Base Type Noter
- 36 ELTr Warszawa-Okecie W-3 Salon VIP
- 1 BLTr Warszawa-Okecie W-3WA VIP
2 KOP LGPR Bydgoszcz W-3 -
WSOSP 47 SzPS Nowe Miasto W-3 Sokol træning; opløst 2000
3 OSL Biala-Podlaska W-3 ex-61 LPS
3rd Transport Aviation Wing 1st SAR Group Swidwin W-3RL Sokol SAR
2nd SAR Group Minsk Mazowiecki W-3WA SAR Sokol SAR

SAR Group = Grupa Poszukiwawczo-Ratownicza

AFM 11/93 xx: Det polske luftvåben modtog de første 7 PZL W-3 Sokol helikoptere fra PZL Swidnik 7/7/93. Omfatter 6 transporthelikoptere [310415/0415, 310417/0417>419/0419, 310501/0501 og 310502/0502] til 47 Szkolny Pulk Smiglowcow (helikopterskoleregiment) ved Nowe Miasto, hvor de afløser Mi-2 Hoplite. Den sidste helikopter, Salon-variant VIP-helikopter [310504/0504], blev leveret til 36th Specjalny Pulk Lotnictwa Transportowego ved Warszawa/Okecie, som allerede har 3 Mi-8P/S og 1 Bell 412SP. Yderligere 4 Sokol helikoptere vil blive leveret inden årets udgang.

WAPJ 17/94 : Det polske luftvåben har modtaget 6 PZL W-3 Sokol helikoptere til 47 Szkolny Pluk Smiglowcow (Helicopter Training Regiment) ved Nowe Miasto, hvor de skal supplere og/eller afløse Mi-2. Desuden er en enkelt W-3 Salon VIP-version tilgået 36th Special Air Transport Regiment ved Warszawa/Okevie IAP. Yderligere 4 stk. er på bestilling.

AFM 3/12 : AgustaWestland/PZL-Swidnik modtog kontrakt for 5 W-3WA Sokol VIP-helikoptere til det polske militær 16/1/2012. De nye helikoptere vil blive brugt til VIP transport af militærpersonel og regeringsmedlemmer. Leveres frem til udgangen af 2013 til nyligt dannet VIP transporteskadrille ved 1 Bazy Lotnictwa Transportowego, Warszawa. Aftalen omfatter også opgradering af 6 helikoptere allerede i tjeneste ved luftvåbnet. 4 W-3 Sokol ombygges til bevæbnet W-3PL Gluszev konfiguration og af 2 W-3VIP helikoptere.

AFM 4/13 : En ny PZL-Swidnik W-3WA Falcon helikopter [1014] blev leveret til det polske luftvåbens 1 Bazy Lotnictwa Transportowego (1 BLTr) ved Warszawa-Okecie 8/2/2013. Er den første af i alt 5 VIP-helikoptere bestilt 22/12/2011. De sidste 4 leveres frem til årets udgang.

AFM 10/13 : PZL-Swidnik har leveret den tredje W-3WA Sokol VIP-helikopter til det polske luftvåben. I alt 5 stk. blev bestilt 22/12/2011. Heraf blev de 2 første leveret hhv. 8/2/2013 [1014] og 29/5/2013 [1015]. De 2 sidste vil ankomme til Okecie inden årets udgang.

AFM 2/14 : Den femte og sidste W-3WA Sokol VIP-transporthelikopter [1018] til det polske luftvåben ankom til Warszawa-Okecie 23/12/2013. Typen opereres af Eskadra Smiglowcow under 1 Bazy Lotnictwa Transportowego (BLTr). Den første helikopter [1014] blev leveret 8/2/2012, og de første 4 helikoptere har siden gennemført omkring 700 flyvetimer.

AFM 8/17 : En W-3W helikopter [0606] fra det polske luftvåben måtte foretage nødlanding 22/6/2017 ved Massanzago, Padova i Italien pga. motorbrand og udbrændte efterfølgende. Alle 6 ombordværende slap uskadte. Ulykken skete under flyvning fra Rivolto under militærøvelsen APROC 2017.

AFM 8/21 : Det polske luftvåbens eftersøgnings- og redningsgrupper (SARG/search and rescue group) er selvstændige enheder, som opererer døgnet rundt i Polen samt ved landets grænser og nabolande. Sekundære opgaver omfatter overlevelsestræning for piloter og støtte under nationale krisesituationer. Grupperne råder bl.a. over W-3RL/WA SAR Sokol helikoptere, som også bruges til ambulanceflyvninger. Ifølge en aftale indgået sept. 2019 skal 4 helikoptere moderniseres af PZL Swidnik til W-3A SAR/FADEC-standard (search and rescue/full authority digital engine control) med nye hovedrotorblade, digital flyelektronik, kommunikationssystemer. Disse eksemplarer vil blive leveret til 3rd SARG i to partier hhv. juli 2021 og okt. 2022.


HÆREN

Enhed Eskadrille Base Type Noter
56.BLot 2.ESSz Inowroclaw W-3PL (7) -
66.dlot 1.ES Tomaszów Mazowiecki W-3W/WA -
2.ES Tomaszów Mazowiecki W-3W/WA -
ESRR Tomaszów Mazowiecki W-3A/RR ELINT
PJEM Tomaszów Mazowiecki W-3AE (2) ambulance

dlot = Dywizjon Lotniczy
ES = Eskadra Śmigłowców
ESRR = Eskadra Smiglowców Rozpoznania Radioelektroniczwego (radio-elektronisk rekognoscering)
ESSz = Eskadra Smiglowców Szturmowych

AFM 12/91 : To nye varianter af PZL W-3 Sokol militærhelikopteren er på vej i tjeneste ved det polske militær. Omfatter Salamanda til den polske hær, bevæbnet med dobbelt GSh-23 kanon monteret under kroppen samt AT-6 Spiral panserværnsmissiler og 80mm raketpods.

AFM 8/03 : Den polske hær vil sende 8 PZL Swidnik W-3WA Sokol helikoptere til Irak for at støtte de polske tropper der. Opereres af 66 Dywizjon Lotniczy (lufteskadrille) ved Tomaszow Mazowiecki, del af den 25. Luftkavaleribrigade.

AFM 4/11 : PZL-Swidnik leverede 4 opgraderede W-3PL Gluzec helikoptere til den polske hærs flyvekorps 11/2/2011. I 2003 bestilte forsvarsministeriet en W-3PL prototype, som er en moderniseret version af hærens W-3 helikoptere. Derefter blev der i 2006 indgået en kontrakt for opgradering af 4 eksisterende W-3 helikoptere til den nye W-3PL konfiguration. Der forhandles nu om opgradering af yderligere helikoptere. Typens opgaver omfatter troppetransport (10 sæder), CSAR (4 bårer) og angreb på jordmål. Mulig bevæbning omfatter raketter samt 23 mm kanon og 12,7 TMG.

AFM 9/16 : Leonardo-Finnmeccanica's polske datterselskab PZL-Swidnik meddelte 27/6/2016, at det sidste eksemplar fra et parti på 4 opgraderede W-3PL Gluszec helikoptere var blevet leveret til det polske forsvar. Dermed havde den polske hær modtaget i alt 8 helikoptere af denne type, som bl.a. opereres af 56th Air Base ved Inowroclaw. Gluszec er blevet udviklet i et tæt samarbejde mellem PZL-Swidnik, det polske forsvar samt det polske luftvåbens institut for teknologi. Er den seneste version af Sokol, som er blevet opgraderet med moderne elektronik til kampstøtteopgaver. Kan løse en lang række missioner inkl. CSAR, kampstøtte, troppe- og fragttransport, eskortering af konvojer, overvågning og måludpegning. De første 4 Gluszec helikoptere var blevet leveret til hæren dec. 2010, efterfulgt af kontrakt for opgradering af yderligere 4 Sokol helikoptere til W-3PL standard.

Enhed Eskadrille Base Type Noter
- 28.elMW>43.BLotM Gdynia-Babie Doly W-3T/RM/ARM -
- 29.elMW Darlowo W-3T/RM -

AFM 12/91 : To nye varianter af PZL W-3 Sokolo miliærhelikopteren er på vej i tjenste ved det polske militær. Omfatter i alt 12 Anakonda SAR.-helikoptere til den polske flåde ti afløsning af Mi-14PS Haze-C, som har gennemført testprogram ved Babie Doly frem til juni 1991. Menes at være forsynet med 6 oppustelige pontoner til landing på havet.

AFM 11/93 : Flådens flyvetjeneste råder over 2 W-3 Sokol transporthelikoptere og 4 W-3RM Anakonda SAR-helikoptere.

WAPJ 17/94 : Den polske flåde har modtaget 6 W-3 helikoptere tidligere i 1993, inkl. 4 W-3RM Anaconda samt 2 ubevæbnede versioner.

AFM 2/97 : Den femte PZL Anakonda SAR-helikopter [0513; c/n 390513] blev leveret til den polske flådes Eskabra C/1st Dywizjon LMW ved Babie Doly 22/11/1996. Tidligere er 2 helikoptere [0505; c/n 390505 og 0506; c/n 390506] blevet leveret i 1992, efterfulgt af 2 mere [0511; c/n 390511 og 0512; c/n 390512] i 1993. Disse tilgik 18 Eskadry Lotnictwa Lacznikowo-Ratowniczego MW (SAR- og forbindelseseskadrille), som i 1995 blev omdannet til Eskadra C.

AFM 5/97+8/97 : En PZL W-3RM Anakonda helikopter [0512] fra 1st Dywizjon/Eskadra C styrtede ned 12/3/1997.

AFM 3/16 : Den polske flådes 43. Oksywie Baza Lotnictwa Morskiego (43. BLotM=43rd Naval Aviation Base) ved Gdynia Babie Doly råder over 17 fastvingefly og helikoptere. Omfatter 4 PZL W-3WARM Anakonda SAR-helikoptere [0511, 0813, 0815 og 0906] samt 2 Sókol transporthelikoptere. 44. Kaszubsko-Darlowska BLotM/Darlowo Aviation Group ved Darlowo råder over 2 W-3RM Anakonda SAR-helikoptere [0505 og 0506]. April 2014 blev der indgået aftale med PZL Swidnik vedr. modernisering af 5 W-3 helikoptere, hvor det primære formål er at bringe dem op til en fælles standard. Omfatter 3 W-3W Anakonda SAR-helikoptere og 2 W-3T transporthelikoptere, som opgraderes til hhv. W-3WARM og W-3WA standard. W-3T helikopterne [0209 og 0304] forsynes bl.a. med spil og andet SAR-udstyr, hvilket vil gøre dem i stand til at løse SAR-opgaver over land og ambulanceflyvninger. De 5 helikoptere var de første leveret til den polske flådens luftbrigade BLMW (Brygada Lotnictwa Marynarki Wojennej). W-3T helikopterne var blevet leveret til 18. Eskadra Lotnictwa Lacznikowego Marynarki Wojennej (18th Polish Navy Transport and Liaison Squadron) ved Gdynia Babie Doly hhv. 28/6/1989 og 31/8/1989. Tre år senere fulgte de 2 første Anakonda helikoptere [0505 og 0506], efterfulgt af 1 mere [0511] april 1993. Ombygningen af disse helikoptere vil reducere vedligeholdelsesomkostningerne og forbedre den operationelle effektivitet. Er allerede blevet overført til Swidnik, hvor opgraderingen forventes gennemført frem til 30/4/2016. En langvarig aftale med olieselskabet Lotos Petrobaltic, ifølge hvilken flåden har opereret en W-3RM Anakonda helikopter [0513] siden 1996, ophørte marts 2014. Helikopteren blev efterfølgende udfaset og overført til Ukraine.

AFM 9/16 : Leonardo-Finnmeccanica's polske datterselskab PZL-Swidnik meddelte 27/6/2016, at 2 [inkl. 0209] af i alt 5 opgraderede W-3RM Anakonda SAR-helikoptere var blevet til den polske flåde. Råder over i alt 6 W-3RM Anakonda helikoptere samt 2 W-3 transporthelikoptere. Som del af moderniseringen bliver de 5 eksemplarer bragt op til samme W-3WA RM standard. Transporthelikopterne vil også blive ombygget til SAR-opgaver på et senere tidspunkt. Anakonda har været i tjeneste ved flåden i 24 år og har været involveret i over 330 redningsoperationer.

AFM 9/18 : Den polske flådes flyvetjeneste modtog de 2 første W-3T Sokol helikoptere i 1989, som blev brugt til trænings- og transportopgaver. Blev efterfulgt af yderligere 4 W-3RL Anakonda redningsversioner mellem 1992 og 1993 (16 af disse var indledningsvist planlagt, senere reduceret til 12 stk. og endeligt 4 stk. til afløsning af de gamle Mi-2RL helikoptere. W-3RL versionen er forsynet med redningshoist, flydepontoner og har mulighed for at nedkaste lysbomber. Yderligere helikoptere blev leaset fra olieselskabet Petrobaltic i en periode på næsten 20 år. 3 eksemplarer af den nyere W-3WARM version blev leveret mellem 1998 og 2002. Disse er forsynet med FLIR Systems Star SAFIRE II sensorer, automatisk identifikationssystem (AIS) til hurtigere lokalisering af fartøjer samt Spectrolab SX-16 Nightsun projektør. En Anakonda helikopter gik tabt 12/3/1997, hvor en fejl af besætningen fik helikopteren til at styrte ned i havet med tabet af hele samtlige 4 ombordværende. Typen opererer fra 43. Baza Lotnictwa Morskiego (43. BLM/Maritime Aviation Base) ved Babie Doly, som er en forstad til Gdynia.

AFM 10/19 : Den polske flådes flyvetjeneste modtog 3 fabriksnye W-3WARM Anakonda helikoptere [inkl. 0815] mellem 1998 og 2002, mens yderligere 2 eksemplarer blev ombygget til samme standard. Typen, som opereres af 43. Baza Lotnictwa Morskiego (43. BLM/43rd Maritime Aviation Base) ved Gdynia-Babie Doly nord for Gdansk, er forsynet med FLIR Systems Star SAFIRE II sensorer, et automatisk identifikationssystem (AIS/automatic identification system) til hurtigere lokalisering af fartøjer samt Spectrolab SX-16 Nightsun projektør.


AFM 11/93 : Det polske indenrigsministerium (Mol) råder over 1 W-3 Sokol transporhelikopter og 1 W-3SP Anakonda Special helikopter. Yderligere en helikopter vil blive leveret inden udgangen af 1993.