Tecnam P2002 JF Sierra Italien

Tecnam P2002JF træningsfly fra det argentinske luftvåben
© Aerotec Argentina.

LANDE
Argentina
Grækenland 12 bestilt 2018

AFM 10/16 : Tecnam's P2002 JF Sierra er blevet valgt som det argentinske luftvåbens nye basistræningsfly. Luftvåbnet fremlagde en anmodning om leasing af 8 af disse fly samt levering af flyvetimer 27/7/2016. Typen skal bruges til Curso Básico Conjunto de Aviador Militar (CBCAM/Military Aviator Basic Joint Course) ved Escuela de Aviación Militar (EAM) i Córdoba. Pilotelever vil efterfølgende fortsætte deres træning på Grob G120TP fly. Et P2002 fly var blevet demonstreret for luftvåbnet ved Córdoba af den lokale distributør Aerotec Argentina 9/6/2016. De nye fly er en forsinket afløser for Beech B-45 Mentor, som blev udfaset okt. 2011.

AFM 11/16 : Tecnam har færdigbygget det første P2002JF Sierra basistræningsfly til det argentinske luftvåben. Typen skal bruges til screening af potentielle pilotelever. Producenten meddelte 21/9/2016, at Argentina havde bestilt 8 af disse enmotorede fly til Escuela de Aviación Militar (EAM)/Grupo Aéreo Escuela i Córdoba. Det første fly [E-550] var blevet rullet ud ved den lokale Tecnam distributør Aerotec Argentina 20/9/2016, som er blevet valgt til leverandør under en leasing/købsfatale. Flyene bliver samlet ved Aerotec Argentina's faciliteter ved Rivadavia, Mendoza-provinsen som del af aftale med Costruzioni Aeronáutiche Tecnam. Efter tekniske studier i første kvartal af 2016 var P2002JT blevet typevalgt efter lokal demonstration 9/6/2016. Flyene vil blive brugt til Curso Básico Jonjunto de Aviador Militar (CBCAM/Military Aviator Basic Joint Course) ved flyveskolen, hvorefter piloteleverne vil fortsætte deres træning på mere avancerede Grob G120TP fly. Tecnam har allerede leveret 30 fly til private kunder samt flyveklubber og -skoler i Argentina.

AFM 3/17 : Det argentinske luftvåben har modtaget yderligere 3 Tecnam P2002JF Sierra træningsfly [E-553, E-554 og E-555] 11/1/2017. Dermed er i alt 5 eksemplarer af de 8 bestilte fly af denne type blevet leveret. Flyene opereres af Grupo Aéreo Escuela (School Air Group) under Escuela de Aviación Militar (EAM/Military Aviation School) i Córdoba-provinsen. Bliver leaset fra Aerotec i Mendoza til træning af piloter under Curso Básico Conjunto de Aviador Militar (CBCAM/Military Aviator Joint Basic Course).

AFM 9/17 : Det argentinske luftvåben er begyndt at uddanne kadetter på sine nye Tecnam P2000JF træningsfly [inkl. E-553]. De første 34 pilotelever trænet på typen foretog soloflyvninger under ceremoni ved Escuela de Aviación Militar (Military Aviation School) ved Córdoba 5/7/2017. Flyene, som er blevet leveret af Tecnam gennem Aerotec Argentina, leverer det første trin af pilottræningen under Basic Course of Military Aviator, som omfatter kandidater fra det argentinske luftvåben samt flådens og hærens flyvetjenester. Luftvåbnet havde indledt proces for at anskaffe nye basistræningsfly primo 2016. Aerotec Argentina sendte derpå 2 P2000JF fly til Escuela de Aviación Militar maj 2016 med henblik på evaluering. Typen fra Tecnam blev valgt sept. 2016, hvorefter luftvåbnet bekræftede en kontrakt for leasing af 8 fly, med option for køb.

AFM 7/18 : Det græske luftvåben bestilte 12 nye Tecnam P2002JF enmotorede træningsfly 4/5/2018 til afløsning af de forældede T-41D Mescalero basistræningsfly. P2002JF flyene bliver del af luftvåbnets Integrated System for New Initial Trainer Aircraft program.

AFM 7/19 : I sommeren 2018 annoncerede det græske luftvåben (Elliniki Polemiki Aeroporia/HAF) officielt anskaffelsen af 12 nye Tecnam P2002JF Sierra fly [inkl. 338, 342 og 343] til screening af kadetter og primær flyvetræning. HAF blev den anden militære kunde for den italiensk producerede flytype, efter at det argentinske luftvåben introducerede de første af i alt 8 stk. sept. 2016. Efter en udbudsprocedure indledt 2016 blev der indgået en kontrakt juli 2018, som desuden omfatter en SoftekSim flysimulator, et integreret computerbaseret træningssystem samt støttetjenester. Det første fly blev leveret til 360 Mira Ekpedefsis Aeros (MEA/air training squadron) okt. 2018, som er del af luftvåbnets akademi ved Tatoi-Dekelia luftbasen nordøst for Athen. Den operationelle træning på de nye fly vil blive opstartet maj 2019. Samtlige 12 fly forventes at være leveret ved udgangen af maj 2019.
   Tecnam flyene afløser luftvåbnets Cessna T-41D Mescalera fly til screening af pilotkadetter samt primær flyvetræning. Mescalero modellen har været i tjeneste i 50 år og samtlige af luftvåbnets nuværende piloter har foretaget deres første flyvninger på et T-41 fly. Uddannelsen fortsætter efterfølgende ved 120 Pteriga Ekpedefsis Aeros (PEA/air training wing) ved Kalamata luftbasen, først på T-6A Texan II propelfly og derefter T-2 Buckeye jettrænere. Luftvåbnets T-41 fly, som blev leveret fra 1969, er ikke længere velegnede til at forberede piloterne til den nye generation af kampfly, men efter leveringen af de nye Tecnam fly vil typen blive udfaset om kort tid. Ved udgangen af pril 2019 var adskillige Cessna fly allerede blevet trukket tilbage og oplagret på basen. Samme måned forventes de 18 instruktørpiloter ved 360 MEA at være blevet omskolet til P2002JF fly, hvorefter den første klasse af kadetter forventes at starte screenings- og primære flyvetræningsprogram med de nye fly maj 2019. Mescalaro flyene vil i fremtiden muligvis blive brugt som observationsplatforme for at opdage skovbrande i sommermånederne, mens en anden mulighed er at sælge flyene. Af de 21 leverede T-41 fly var 4 stk. fortsat i operationel tjeneste april 2019.
   Det første P2002 fly var blevet leveret fra produktionsfaciliteterne ved Capua i det sydlige Italien til 360 MEA ved Tatoi 11/10/2018. Resten af flyene fulgte efter med omkring 2 stk. om måneden. Eskadrillen forventes at modtage 47 kadetter i løbet af 2019, som hver skal gennemføre 36 flyvetimer fordelt på 30 missioner. Den første soloflyvninger følger efter omkring 12 missioner.

AFM 8/19 : Samtlige 12 Tecnam P2002JF træningsfly er nu blevet overdraget til det græske luftvåben. Det sidste parti på 3 træningsfly blev accepteret under en ceremoni ved Tatoi-Dekelia 12/6/2019. Tecnam flyene har afløst T-41D, som havde været i tjeneste siden 1969.

AFM 8/20 : Det argentinske luftvåbens Grupo Aéreo Escuela (GAE) ved Córdoba råder over 3 flyvetræningseskadriller, Skolen er ansvarlig for træning af piloter til luftvåbnet, flåden og hæren foruden andre latinamerikanske lande. Luftvåbnets kommende piloter bliver screenet på Tecnam P2002JF Sierra fly, hvoraf 8 eksemplarer blev leveret til Escuadrón Instruccion Aérea I i 2016. Typen blev opereret af en privat leverandør på timebasis, men i 2018 besluttede luftvåbnet at anskaffe flyene.

AFM 8/21 : Da den elementære flyvetræning på Grob G120TP træningsfly viste sig at være uøkonomisk, valgt det argentinske luftvåben at lease 8 Tecnam P2002JF Sierra fly i 2016 til den første fase af pilotuddannelsen ved Escuela de Aviación Militar (EAM), Córdoba. I 2018 udøvede luftvåben en option for at købe flyene. Samtlige piloter til det argentinske luftvåben, flåden og hæren modtager deres elementære flyvetræning ved Curso Básico Conjunto de Piloto Militar (CBCPM/Military Pilot Joint Basic Course) med omkring 115 flyvetimer på Tecnam flyene. Typen opereres af Escuadrón 3 under Grupo Aéreo Escuela (GAE/School Air Group).