Frankrig | Dassault Rafale

Rafale kampfly fra den franske flåde sammen med et amerikansk Hornet fly

Antal/type Kontrakt Levering Noter
13 (3 B/C+10 M) Tranche 1 5/1997 >10/2003 1992-1996
28 (14 B+7 C+7 M) 1/1999 2/04>1/2006 Tranche 2
20 (7 B+5 C+8 M) 21/12/2001 >2/2007 Tranche 2; option
57 B/C (59 Tranche 3) - 2003-08 Tranche 3; forsvarsplan
(19 Rafale M) - 2003-08 forsvarsplan
50-66 Rafale (51/9 bestilt 11/2009) - 2009-2014 forsvarsplan; Tranche 4
12 Rafale - - afløser for fly til Grækenland
42 Rafale F4 12/2023 - Tranche 5
År Rafale C (A) Rafale B Rafale M Total Version
1993 - 1 1 2 F1
1994 - 1 2 3 F1
1995 - - 5 5 F1
1996 - 1 2 3 F1
1997 - - - - -
1998 - - - - -
1999 7 14 7 28 F2
2000? 5 7 8 20 F2
2001 - - - - -
2002 - - - - -
2003 36 11 12 59 F3
- - - - - -
2014 - - - 11 -
2015 - - - 5 -
2023 - - - 12+30=42 F4

LUFTVÅBNET

Enhed Eskadrille Base Type Noter
- EC 05.330 Côte d'Argent Mont-de-Marsan (BA118) Rafale B (9) test: 12/04 (CEAM)
- EC.01.007 Provence Saint-Dizier (BA 113) Rafale B/C (12) dannet 2005>Abu Dhabi
4e Escadre de Chasse EC.01.091 Gascogne>EC 1/4 Saint-Dizier (BA 113) Rafale B (20) dannet 4/09 (ASMP-A)
EC 2/4 La Fayette Istres-Le Tubé (BA 125) Rafale B/C JB>Saint-Dizier (atom)
ETR 2/92 Aquitaine>ETR 3/4 Saint-Dizier (BA 113) Rafale B/C/M fælles OCU dannet 6/2010
30e Escadre de Chasse ECE 1/30 Côte d'Argent Mont-de-Marsan (BA 118) Rafale B/C test
RC 2/30 Normandie-Niemen Mont-de-Marsan (BA 118) Rafale B/C dannes 2010/11>EC 2/30
EC 3/30 Lorraine Al Dhafra, FAE>Mont-de-Marsan Rafale (3) dannet 11/2010

EC = Escadron de Chasse (Fighter Squadron)
ECE = Escadron de Chasse et d'Expérimentation (Fighter and Evaluation Squadron)
ETR = Escadron de Transformation Rafale
RC = Régiment de Chasse (Fighter Regiment)

WAPJ 10/92 : Det franske luftvåben vil modtage 41 Rafale kampfly i 1997-99, hvor de vil tilgå EC 11 ved Toul til afløsning af Jaguar jagerbombere. Den første eskadrille forventes at have omstillet i 2000 for at operere sammen med 2 eskadriller med Jaguar. Disse Rafale fly, som leveres i en foreløbig konfiguration, vil blive efterfulgt af 209 fuld-produktion modeller frem til 2008. Denne tidsplan forudsætter, at der ikke vil være yderligere forsinkelser med udviklingen eller beskæringern af forsvarsbudgettet. Luftvåbnet vil miste 24 Mirage 2000 jagerfly og 30 Mirage 2000D jagerbombere for at frigive midler til anskaffelsen af Rafale fly.

WAPJ 11/92 : Ikke uventet blev det annonceret maj 1992, at det franske luftvåben havde ændret sin præference til den tosædede version til angrebsopgaver. Armée de l'Air, som oprindeligt skulle have haft 225 ensædede Rafale C og 25 tosædede Rafale B kamptrænere, har revurderet sine behov efter operationel erfaring i Golfkrigen. Mens flåden som planlagt vil modtage de første af sine ensædede Rafale M fly 1996, vil de første leveringer til luftvåbnet blive forsinket til 1998 eller 1999, mens de første eskadriller vil modtage Rafale fly i begyndelsen af det nye årti. Nogle få ensædede Rafale C forventes at komme i tjeneste som jagerfly, men størstedelen af ordren vil være for den nye, tosædede angrebsversion. Landivisiau er blevet udpeget som den eneste operationelle base for de maritime Rafale M versioner. Den første operationelle enhed bliver den gendannede 14 Flottille, som forventes at blive erklæret for operationel 1998.

WAPJ 11/92 : Rafale C No. 01 gennemførte sin flyvning nr. 100 ved Centre d'Essais en Vol (CEV) 12/5/1992. Flyet havde foretaget sin første flyvning 19/5/1991. Flyvningerne er blevet foretaget af i alt 9 piloter: 4 fra Dassault, 3 fra CEV, 1 fra SNECMA (motorproducenten) og 1 fra luftvåbnet. De 3 flyvende Rafale prototyper havde gennemført over 800 flyvninger frem til maj 1992, inkl. 40 timer af Rafale M No. 01.

WAPJ 16/94 : Leveringen af Rafale kampfly til det franske luftvåben menes at være blevet udskudt til 1999, mens Aéronavale fortsat har planer om at modtage sine første 16 fly inden 1999. Disse vil blive leveret i SU 0-standard med begrænset luft-til-luft kapacitet. I alt 22 fly vil blive leveret til luftvåbnet mellem 1999 og 20002 i SU 1-konfiguration. Disse vil blive bevæbnet med luft-til-jord våben, men vil fortsat mangle det fulde luftkampsudstyr. Endeligt vil den fuldt udrustede SU 2-version komme i produktion med en rate på 24 fly om året fra 2002, hvoraf de første eksemplarer vil blive leveret til flåden 2 år senere. Testflyvninger med en prototype med SU 2-flyelektronik vil begynde i 1995. Det første tosædede Rafale fly [B01] foretog sin første flyvning 30/4/1993 og blev fremvist under Paris flyudstillingen juni 1993.

AFM 6/94 : Den anden produktionsordre for Rafale kampfly er blevet placeret ved Dassault Aviation. Omfatter kun 2 ensædede Rafale M til flåden samt 1 tosædet Rafale B til luftvåbnet. Den første ordre fra marts 1993 omfattede 1 M og 1 B fly. Det første operationelle Rafale M fly vil blive leveret til flåden i 1997, efterfulgt af det første Rafale B fly til luftvåbnet i 2000.

WAPJ 25/96 : Besparelser på det franske militærs materielanskaffelser på op til 20 % i 1996/97 kunne forsinke leveringen af de nye Rafale kampfly med op til 10 år. Tidlige leveringer af 86 Rafale M fly til den franske flåde skal opretholdes, men nogle af de 235 Rafale B/C fly bestemt for luftvåbnet kunne blive erstattet med flere af de billigere Mirage 2000-5 fly, som allerede er blevet bestilt. De første leveringer af de 86 Rafale M fly til den franske flåde vil nu blive indledt 2 år senere, i 1999, efterfulgt af de første af 234 Rafale fly til luftvåbnet i 2001-02. Den nationale forsvarskomité foreslår radikale ændringer af leveringsplanerne for Rafale for at frigive flere midler til anskaffelsen af Mirage 2000D og 2000-5, som kan imødekomme luftvåbnets nuværende behov. Den indledende produktionsserie af Rafale M fly (SU-0] forbliver uændret, men det første parti til luftvåbnet (SU-1) vil blive annulleret. Samtidig vil hovedpartiet (SU-2) af mere avancerede Rafale versioner blive udskudt til omkring 2010. Forsvarsbudgettet for 1996, som blev godkendt nov. 1995, omfatter uændret anskaffelse af 13 Rafale fly bestilt tidligere.

WAPJ 31/97 : De første produktionsordrer for Dassault Rafale kampfly, som oprindeligt skulle været indgået nov. 1995, blev endeligt placeret af den franske regering maj 1997. De første fly vil blive leveret 1999. Kontrakten med det franske rustningsagentur DGA omfatter 13 Rafale fly, inkl. 10 stk. Rafale M til Aéronavale for tjeneste ombord på flådens nye hangarskib Charles de Gaulle fra 2002 samt 3 multirolle Rafale C til Armée de l'Air frem til 2005. En efterfølgende flerårig anskaffelse af yderligere 48 fly søges, inkl. 10 Rafale C for tidlig levering til luftvåbnet. De 4 prototyper – 1 tosædet Rafale B kamptræner, 1 ensædet Rafale C samt 2 maritime Rafale M – havde gennemført mere end 3.500 testflyvninger uden hændelser frem til medio 1997. Den franske flyindustri håber, at nogle Rafale fly vil være til rådighed for tidlige eksportordrer.

AFM 38/99 : Fuld skala produktion af Rafale multirolle jagerfly bestilt hos Dassault jan. 1999 med flerårig kontrakt på 28 fly mere samt option på 20 fly. 13 Rafale bestilt tidligere, omfattende 3 til luftvåbnet og 10 til flåden. Den nye kontrakt omfatter 14 Rafale-B tosædede træningsfly og 7 ensædede Rafale-C til luftvåbnet og 7 ensædede Rafale-M til flåden.
   Det første Rafale-B1 produktionsfly til luftvåbnet foretog sin første flyvning 11/98 ved Bordeaux-Merignac. Blev leveret til luftvåbnet 12/98. Alle 13 fly i første batch leveres pr okt. 2003. De næste 28 leveres feb. 2004>jan. 2006. Optionen omfatter 7 Rafale B, 5 C og 8 M, som leveres frem til feb. 2007. Total ordre nu 61 fly.

Janes 2000/01 : Rafale A prototypen F-ZJRE foretog sin første flyvning 4/7/1986. Luftvåbnet ønsker 225 Rafale C og 25 Rafale B, flåden 86 Rafale M (10 F1, 15 F2 og 35 F3-versioner). Vil tilgå 3 eskadriller ved Landivisiau.

JDW 20/01 : Luftvåbnet og flåden har til sammen bestilt 294 Rafale kampfly. Vil i 2004 få jordangrebskapacitet. Typen skulle oprindeligt komme i tjeneste ved luftvåbnet i 1997, men er nu udsat til 2005.

AFM 10/01 : Det franske ministerråd har godkendt forsvarsplan for 2003-08. Omfatter 57 Rafale kampfly til luftvåbnet og 19 til flåden. Vil blive bevæbnet med Scalp/EG krydsermissiler og AASM luft-til-jord missiler.

JDW 2/02 : Frankrig bestilte yderligere 20 Rafale jagerfly 23/12/2001. Dermed er i alt 61 fly blevet bestilt til luftvåbnet og flåden. Menes at omfatte 5 ensædede Rafale C og 7 tosædede Rafale B fly til luftvåbnet og 8 ensædede Rafale M og tosædede Rafale N varianter. Dassault har hidtil leveret 10 produktionsfly, med yderligere 13 planlagt for 2002.

AI 2/02 : Frankrig bestilte 20 Rafale kampfly 21/12/2001. Omfatter 12 til luftvåbnet (5 C og 7 B) og 8 til flåden. Flådens første eskadrille, 12F, blev dannet maj 2001.

JDW 43/02 : Frankrig vil bestille yderligere 59 Rafale kampfly næste år.

AFM 7/03 : Luftvåbnets første ensædede Dassault Rafale C produktionsfly (C101) foretog sin første flyvning apr. 2003. I 2004 leveres yderligere Standard F2 jagerfly. Den første enhed bliver EC177 Provence ved Saint-Dizier, som bliver fuldt operationel i 2006.

AFM 12/03 : Luftvåbnet vil modtage 5 Rafale kampfly i 2004.

AI 11/04 : Forsvarsministeriet vil om kort tid indgå kontrakt med Dassault om købet af yderligere 59 Rafale kampfly, inkl. 11 B, 36 A og 12 M (alle F3 standard). Vil bringe det totale antal fly op på 120 stk. (82 til luftvåbnet og 38 til flåden). De sidste 59 fly leveres 6/08>1/12. Luftvåbnet vil modtage i alt 234 fly, inkl. 84 Rafale B (ikke 134 B som oprindeligt planlagt). Hidtil er 2 stk. Rafale B leveret.

AI 1/05 : Frankrig har bestilt 59 Rafale kampfly: 11 B og 36 C til luftvåbnet og 12 M til flåden. Alle fly er af F3-standard og leveres 6/08>1/12. Dermed er i alt 120 Rafale blevet bestilt (82 til luftvåbnet og 38 til flåden).

AFM 3/05 : Luftvåbnet modtog de 3 første serieproducerede Rafale B kampfly 22/12/2004 [# 303, 304 og 305]. Er tilgået Escadron de Chasse 05.330 Côte d'Argent ved Mont-de-Marsan, hvor typen vil blive testet i det næste halve år. Derefter vil træningen af piloter fra den første operationelle eskadrille, Escadron de Chasse 01.007 Provence ved Saint-Dizier, begynde.

AFM 3/06 : Frankrig vil sandsynligvis reducere antallet af Rafale kampfly i Batch 3 fra 59 til 51 stk. Dette ville frigøre midler til udvikling af en eksportversion af flyet. Kontrakten blev indgået 7/12/2004 og omfatter 36 ensædede Rafale C og 11 tosædede Rafale B til luftvåbnet og 12 ensædede Rafale M til flåden. I alt 120 produktionsfly er på bestilling, inkl. 82 til luftvåbnet (44 C og 38 D) og 38 M til flåden. Det er planen at erhverve i alt 2904 fly [234 til luftvåbnet og 60 til flåden).

AFM 6/06 : De første 4 Rafale B kampfly ankom til EC.01.007 ved St. Dizier 20/4/2006. Omfatter fly # 308/7-HA, 309/7-HB, 310/7-HC og 311/7-HD.

FI 4-10/7/06 : Den første eskadrille med Rafale kampfly, EC.01.007 Provence ved St. Dizier, blev erklæret operationel 27/6/2006. Enheden har foreløbig modtaget 10 fly og vil modtage 10 mere i løbet af 2006. Yderligere en eskadrille dannes i 2008 med 20 fly og får nuklear angrebsrolle. Foreløbig er 120 Rafale fly blevet bestilt, inkl. flåden, hvoraf 34 er leveret.

AFM 1/07 : Luftvåbnet har nu 12 Rafale B/C kampfly i tjeneste ved EC.01.007 Provence ved BA113 St Dizier, mens 9 andre gør tjeneste ved CEAM/EC.05.330 Côte d'Argent ved BA118 Mont-de-Marsan. Frankrig vil indsætte et antal af disse fly i Afghanistan i 2007 for at støtte NATO-operationerne der. Vil operere fra Dushanbe i Tajikistan.

AFM 11/08 : 14 Dassault Rafale kampfly vil blive leveret i FY2009, som begynder 26/9/08. Yderligere 60 Rafale fly vil blive finansieret.

AFM 12/08 : Den franske regering har godkendt det 6-årige forsvarsbudget for 2009-2014. Mellem 50-66 Dassault Rafale kampfly vil blive finansieret. Det præcise antal afhænger af eksportsalg. Forventes leveres som følger: 14 fly i 2009, 15 i 2010, 11 i 2011, 8 i 2012, 5 i 2013 og 5 i 2014.

AFM 6/09 : Luftvåbnets anden operationelle enhed med Dassault Rafale multirolle kampfly, Escadron de Chasse 1/91 Gascogne, blev dannet ved Base Aérienne 113 Saint Dizier 31/3/09. Enhedens primære opgave er atomangreb som del af Force Aérienne Stratégique. Vil modtage i alt 20 Rafale B F3 fly bevæbnet med nye ASMP-A (Air-Sol Moyenne Portée Amélioré) atommissiler. Både fly og missiler bliver fuldt operationelle i sommeren 2010. Rafale B har en besætning på 2 bestående af pilot og våbensystemofficer.

AFM 1/10 :Den franske regering godkendte anskaffelsen af yderligere 60 Dassault Rafale multirolle kampfly 12/11/2009. Omfatter 51 stk. til luftvåbnet og 9 stk. til Aéronavale. En formel kontrakt forventes indgået inden årets udgang. Flyene vil blive forsynet med ny type radar og forbedret selvforsvarssystem.

AFM 3/10 : Frankrig afgav kontrakt til Dassault Aviation 31/12/2009 på 60 Rafale F3 multirolle kampfly. Omfatter 51 fly til luftvåbnet og 9 til flåden til levering fra 2015. Aftalen omfatter option af tidligere Rafale F1 fly til F3 standard. Hermed er i alt 180 fly blevet bestilt ud af i alt 286 planlagt (228 til luftvåbnet og 58 til flåden). Yderligere 9 fly er på option, hvilket ville bringe antallet op på 295 stk. Ved udgangen af 2009 var 82 fly blevet leveret, inkl. 54 til luftvåbnet og 28 til flåden. Heraf er 3 fly gået tabt: 1 fra luftvåbnet 6/12/07 og 2 fra flåden ved kollision i luften 24/9/09. Yderligere 11 fly vil efter planen blive leveret i 2010, inkl. 8 til luftvåbnet og 3 til flåden.

AFM 6/10 x: Det franske luftvåben har nu modtaget i alt 52 Dassault Rafale kampfly. Omfatter 17 ensædede fly [C102>C108] og 35 tosædede fly [B303>B338]. Opereres af 2 eskadriller ved Saint-Dizier, EC 1/7 Provence og EC 1/91 Gascogne, samt testenhed ved Mont-de-Marsan. Fly # C101 og B301 opereres af Dassault ved Istres, mens fly # B302 er tilgået Centre d'Essais en Vel ved Istres/Cazaux. Fly # B316 gik tabt ved en tragisk ulykke i 2007. I alt 180 Rafale kampfly er blevet bestilt (134 til luftvåbnet og 46 til flåden) mod et samlet behov på 286 fly (228 til luftvåben og 58 til flåden). Typen er blevet løbende videreudviklet og frem til feb. 2010 var alle Standard F2 fly blevet opgraderet til F3 standard. Typens bevæbning omfatter Mica EM og IR luft-til-luft missiler, Scalp krydsermissiler, AASM (Armement Air Sol Modulaire) GPS/INS-styret luft-til-jord modularskyts samt GBU-12 laserstyrede bomber. Fra juli 2008 skiftede produktionen til den mere avancerede Standard F3 version med mulighed for at medføre ASMP-A mellemdistance atommissiler, AM39 Exocet sømålsmissil og fra medio 2010 GBU-24 bomber. 200 nye Meteor luft-til-luft missiler er på bestilling.

AFM 9/10 : Luftvåbnets ASMP-A (Air-Sol Moyenne Portée Améliorée) nuklare luft-til-jord missiler kom i operationel tjeneste på Rafale F3 kampfly 1/7/10. Opereres af Escadron de Chasse 1/91 Gascogne ved Base Aérienne 113 St Dizier-Robinson.

AFM 12/10 : Det franske forsvar har dannet en fælles træningsenhed for piloter til luftvåbnets og flådens Rafale kampfly 6/10/2010. Escadron de Transformation Rafale (ETR) Aquitaine 2/92 blev officielt dannet ved Base Aérienne 113 Saint Dizier 1/6/10 og lev formelt aktiveret 6/10/2010. Enheden har overtaget Escadron de Bombardement 2/92 Aquitaine og omfatter ca. 20 instruktører og simulator-operatører. 12 piloter vil blive uddannet pr. år i et 9 måneder langt forløb. Opererer både luftvåbnets Rafale B/C og flådens Rafale M fly.

AFM 2/11 : Det franske luftvåben etablerede en ny eskadrille, Escadron de Chasse 3/30 Lorraine, ved Base Aérienne 104 Al Dhafra i de Forenede Arabiske Emirater 5/11/2010. Enheden råder over 3 Rafale og 3 Mirage 2000-5 kampfly, men vil efter planen blive en ren Rafale enhed.

AFM 7/11 : Rafale kampfly nr. 100 [Rafale C # 130] blev observeret under testflyvning ved Bordeaux 27/4/2010. Produktionen har foreløbig omfattet 3 udviklingsfly [B301, B302 og C101], 10 fly til F1 standard [M1-M10], 48 til F2 standard [B303-B327, C102-C108 og M11-M26] og 39 til F3 standard [B328-B338, C09-C130 og M27-M32].

AFM 9/12 : Det franske luftvåben dannede sin tredje Rafale eskadrille ved BA 118 Mont-de-Marsan 25/6/2012. Enheden, Régiment de Chasse 2/30 (RC 2/30) Normandie-Niemen, råder foreløbig over 9 Rafale C kampfly og 11 plioter. Men denne styrke vil blive forøget til 20 fly og 25 piloter. Basen vil også huse en fjerde eskadrille fra 2014.

AFM 12/12 : DGA (Direction Générale de l'Armement) modtog den første Dassault Rafale kampfly [C137] med Thales RBE3 AESA radar 2/10/2012. Radaren har været under udvikling i over 10 år og giver Rafale mulighed for at opdage mål på længere afstand. Giver desuden flytypen fuld mulighed for at bruge nye våbensystemer som fx Meteor langtrækkende radarstyrede luft-til-luft missiler. DGA har hidtil bestilt 180 Rafale fly, hvoraf 111 er blevet leveret. Omfatter 36 Rafale M til flåden og 38 Rafale B og 37 Rafale C til luftvåbnet.

AFM 11/13 : Dassault Aviation leverede det første Rafale kampfly fra tranche 4 til den franske materielkommando (Direction Générale de l'Armement/DGA) 12/9/2013. Den tosædede Rafale B [339] er det 121. produktionsfly og tilgik det franske luftvåben 17/9/2013. Flyet tilgik testenheden Escadron de Chasse et d'Experimentation 5.330 Côte dArgent ved Base Aérienne 118 Mont-de-Marsan sammen med et andet Rafale B fly [340]. Tranche 4 omfatter i alt 60 fly med ny generation af radar, sensorer mv. DGA har foreløbig bestilt 180 Rafale fly og de 121 leverede fly omfatter 44 ensædede Rafale C og 39 tosædede Rafel B til luftvåbnet samt 38 Rafale M til flådens flyvetjeneste.

AFM 6/15 : Dassault Aviation, det franske forsvarsministerium samt MBDA har med succes gennemført den første testaffyring af et Meteor luft-til-luft missil fra et Dassault Rafale kampfly mod et luftmål 28/4/2015. Det tosædede Rafale fly opereres af Direction Générale de l'Armement's (DGA) testbase ved Base Aérienne 120 Cazaux. De første operationelle Meteor missiler forventes at komme i tjeneste ved det franske luftvåben i 2018. Missilet vil bevæbne alle Rafale fly fra luftvåbnet og flåden.

AFM 10/15 : Det franske luftvåben opretholder en styrke på 4 Rafale kampfly ved N'Djamena, Tchad som del af Operation Barkhane.

AFM 10/16 : Det franske luftvåbens detachement med Rafale kampfly ved N'Djamena, Tchad er blevet nedlagt. De sidste 4 fly, som havde støttet Operation Burkhane, forlod basen 29/7/2016 for at returnere til Base Aérienne 113 St Dizier. Omfattede bl.a. et Rafale B fly [315/4-HK] fra Escadron de Chasse 1/91 Gascogne, som blev støttet af C-135FR tankfly på turen tilbage til Frankrig. Flyene havde gennemført i alt 879 missioner på tilsammen 3.683 flyvetimer under udstationeringen, men er nu blevet afløst af 4 Mirage 2000N kampfly, som ankom til Niamey, Niger 26/7/2016. Skal støtte landtopper i Sahel-Sahara bæltet i kampen mod bevæbnede terroristgrupper.

AFM 10/16 : Fire Dassault Rafale kampfly fra det franske luftvåben ankom til Azraq Air Base, Jordan 22/8/2016 for at deltage i Operation Chammal mod Daesh i Irak og Syrien. Omfatter 2 en-sædede samt 2 to-sædede fly, som blev suppleret med yderligere 2 fly 27/8/2016. Flyene, som stammer fra Escadron de Chasse 2.4 (EC.2.4) La Fayette ved Base Aérienne 125 Istres-Le Tubé og EC.2.30 Normandie Niemen ved BA118 Mont-de-Marsan, indledte kampoperationer 28/8/2016. Har afløst Mirage 2000D. [EC.2.4 opererer Mirage 2000N]

AFM 5/17 : Det franske forsvarsministerium indledte udviklingen af Rafale F4 standarden 20/3/2017. Opgraderingen vil omfatte forbedret kapacitet til netværk og nye sensorer. Det første fuldt udrustede F4 kampfly forventes at komme i tjeneste i 2025, men visse elementer vil være klar så tidligt som 2023.

AFM 7/17 : Det franske forsvarsministerium har bestilt i alt 180 Rafale kampfly, fordelt på 4 tranches à hhv. 13, 48, 59 og 60 eksemplarer. Heraf er 148 fly blevet leveret, inkl. 48 Rafale C ensædede og 54 Rafale B tosædede fly til det franske luftvåben samt 46 Rafale M ensædede fly til flåden. Luftvåbnet vil modtage yderligere 1 fly i 2017 og 3 fly i 2018, hvorefter alle producerede fly bliver eksporteret til Egypten (24 stk.), Qatar (24 stk.) og Indien (36 stk.). De sidste 28 franske Rafale fly fra det fjerde produktionsparti leveres efterfølgende i 2021 og 2023. Alle leverede fly vil fra primo 2019 blive opgraderet til F3R Standard, som primært omfatter en opgradering af software. Vil gøre flyene i stand til at medføre Thales TALIOS (Targeting Long-range Identification Optronic System) måludpegningspod til afløsning af Damocles samt MBDA Meteor BVR luft-til-luft missiler. Bliver desuden forsynet med ny RBE2 AESA-radar (active electronically scanned array), Spectra EW/selvforsvarssystem samt Link 16 taktisk datalink.

AFM 9/17 : Luftvåbnets Escadron de Chasse (EC) 2/4 La Fayette ved BA 125 Istres-Le Tubé udskifter sine Mirage 2000N jagerbombere med nye Dassault Rafle fly [inkl. Rafale C 351/4-FR] frem til 2018.

AFM 4/19 : Et Rafale-besætning fra det franske luftvåbens Escadron de Chasse 2/4 La Fayette gennemførte en operationel øvelse i den nukleare angrebsrolle 4/2/2019. Det tosædede Rafale B fly gik i luften fra Base Aérienne 113 Saint-Dizier med et ASMP-A (Air Sol Moyenne Portée – Amélioré/Air-to-Surface Medium Range – Ameliorated) nukleart missil. Missionen varede i mere end 11 timer og omfattede optankning fra C-135 samt Phénix tankfly. De uarmerede ASMP-A missil blev affyret over DGA's (Direction générale de l'armement) øvelsesområde ved Biscarrosse.

AFM 4/19 : Franske Rafale kampfly gennemførte deres første testaffyringer af Meteor luft-til-luft missiler 13/2/2019. Fly fra både luftvåbnet og flåden deltog i testkampagnen ved Cazaux, som omfattede 2 missilaffyringer, en om dagen og en om natten. Kampflyene blev fløjet af piloter fra luftvåbnets flyvetestcenter CEAM (Centre d'Expertise Aérienne Militaire) samt flådens CEPA/10S (Centre d'Expérimentations Pratiques de l'Aeronautique Navale) i samarbejde med det franske agentur for forsvarsanskaffelser DGA (Direction générale de l'armement).

AFM 4/21 : Det franske forsvarsministerium har bestilt 12 nye Dassault Rafale kampfly til afløsning af et dusin eksemplarer fra l'Armée de l'Air et de l'Espace, som er blevet solgt til det græske luftvåben. Der findes 3 versioner af Rafale: en tosædet og en ensædet variant i tjeneste ved l'Armée de l'Air et de l'Espace siden 2006 samt en ensædet maritim M-version anvendt af den franske flåde siden 2004 ombord på det atomdrevne hangarskib Charles de Gaulle. Den seneste version af Rafale er af F3-R standard, som opnåede operationel status ved flåden 29/11/2019. Den franske regering har bestilt i alt 192 Rafale fly, hvoraf 152 er blevet leveret med en blanding af de 3 versioner. Den nye kontrakt vil gøre det franske luft- og rumvåben i stand til a fortsætte sin opbygning med Rafale kampfly, mens man afventer modeller af femte tranche, som efter planen vil blive leveret mellem 2027 og 2030.

AFM 10/21 : Frankrigs strategiske luftstyrker FAS (Forces Aériennes Stratégiques), som var blevet dannet i 1964, har en styrke på omkring 2.000 mand under de væbnede styrkers stabschef. Har ansvaret for at klargøre indsættelsesplaner, operationelle direktiver samt gennemførelse af nødvendige operationer efter behov. Når de nukleare styrker er aktive, har den øverstbefalende officer ansvaret for at indsætte styrkerne under operationelle forhold. FAS' fly deltager primært konventionelle missioner, som udgør mere end 90% af den totale luftaktivitet. Styrkens stab er placeret ved BA 107/Vélizy-Villacoublay AB nær Paris, mens COFAS (Commandement des Forces Aérienne Stratégiques/Command Air Forces Strategic) har et operationscenter under luftelement ved Taverny. Råder desuden over en enhed til transport af våben ved BA 702/Avord AB i den centrale del af Frankrig. I alt 3 nukleare luftbaser huser et våbendepot samt en beredskabszone for Dassaul Rafale jagerbombere. Flyende udrustning omfatter 50 tosædede Rafale B F3-R kampfly, som er lokaliseret ved BA113/Saint Dizier-Robinson AB. Flyene er fordelt mellem 2 kampeskadriller: EC 1/4 Gascogne og EC 2/4 La Fayette.

AFM 5/22 : Det franske luft- og rumvåbens (AAE) Centre d'Expérience Aérienne Militaire (CEAM/Military Air Expertise Centre) modtog sine første Rafale kampfly i 2004. EC 1/7 ved St. Dizier-Robinson var den første frontlinjeenhed, som modtog de nye kampfly til F2-standard juni 2006. Disse fly kunne anvendes til luft-til-luft og luft-til-jord missioner. Omkring 100 fly er blevet leveret til AAE, hvor de udruster 7 enheder fordelt på 3 baser: St. Dizier-Robinson (EC 1/4, 2/4 og ETR 3/4); Mont-de-Marsan (EC 2/30, 3/30 og ECE 1/30) samt Al Dhafra i de Forenede Arabiske Emirater (EC 1/7). I marts 2007 sendte luftvåbnet 3 Rafale fly til Duchanbe i Tadsjikistan, som senere blev flyttet til Kandahar, Afghanistan. I marts 2011 deltog franske Rafale fly fra både luftvåbnet og flåden i en koalition over Libyen under Operation Harmattan, hvor de viste deres kapacitet som multirolle kampfly. Under konflikten løste typen opgaver som luftforsvar, nærluftstøtte (CAS/close air support) og rekognoscering, men ligeledes missioner bevæbnet med SCALP-EG luftbårne krydsermissiler. Efter Libyen kom Mali og Sahel – Operation Serval og Operation Barkhane.

SCW 30/9/22 : Det franske forsvarsministerium har bekræftet sine planer om at bestille 42 Rafale kampfly af F4-versionen i 2023. Ordren vil blive opdelt i 2 partier: et parti på 12 fly og et andet på 30 fly, som finansieres i finansloven for 2023. De første 12 eksemplarer skal kompensere for tilbagetrækningen af fly fra det franske luftvåbens beholdninger pga. eksport af brugte fly. De omtalte fly er blevet solgt til Kroatien. Det franske forsvarsministerium havde planlagt at anskaffe 3 dusin af nye kampfly for at forberede sig på fremtiden og fortsætte processen med at gøre den franske flyflåde til den mest rationelle og effektive. Det franske luftvåben er ved at gøre sig klar til den nært forestående tilbagetrækning af Dassault Aviation Mirage 2000 fly. De nye fly, som skal opgraderes til den kommende F4-standard, vil blive leveret mellem 2027 og 2030. På det internationale marked er Indonesien blevet den syvende største eksportkunde af Rafale fly, efter Egypten (55), Qatar (36), Indien (36), Grækenland (178+6), Kroatien (12 brugte) og de Forenede Arabiske Emirater (80). Den indonesiske ordre for 6 Rafale fly er lige trådt i kraft, idet den indonesiske regering har foretaget den første betaling.

AFM 3/12 : Dassault Aviation's produktionsfaciliteter ved Mérignac leverede et tosædet Dassault Rafale B (F3-R) kampfly til DGA (Direction Générale de l'Armement) i Frankrig dec. 2022; dets første fabriksnye eksemplar i 4 år. Rafale B modellen [B359] vil blive overført til det franske luft- og rumvåben (FASF). Er del af ordren for 60 Tranche 4 Rafale kampfly indgået af den franske regering i 2009, som blev afbrudt delvist af problemer med budgettet samt en ændring af prioriteter. FASF forventes at modtage yderligere 27 Tranche 4 Rafale fly samt 12 ekstra fly bestilt i 2021, efter at Grækenland havde anskaffet et dusin brugte Rafale fly fra Frankrig. De første vil blive leveret til F3-R standard konfiguration, men vil blive opgraderet til F4.1 standard. Denne vil indledningsvist fokusere på Rafale modellens radarsystem, hvor RBE2 bliver monteret i multirolle kampflyet med AESA-antenner (active electronically scanned array). Rafale F4 varianten vil desuden have 3D-lokaliseringsmode samt integration med nyt jager-til-missil datalink. En betydelig forbedring er Thales Scorpion display monteret i hjelmen. Den efterfølgende opgradering til F4.2 standard har som mål at forbedre forbindelsen mellem Rafale fly, forbedre radaren, platformens Talios targetingpod og Rafale modellens samlede systemer til selvforsvar og elektronisk krigsførelse. Den franske regering forventes at placere en ordre for Tranche 5 Rafale fly senere i 2023, som efter planen vil blive produceret fra 2026-27. Denne udvikling betyder, at Rafale skulle forblive i operationel tjeneste frem til 2060.

AFM 12/23 : Det franske Directorate General of Armaments (DGA) fik leveret sit ensædede Rafale C kampfly nr. 150 ved Dassault Aviation's produktionsfaciliteter i Mérignac 21/9/2023. Flyet [358] blev overført til Military Air Expertise Centre ved Mont-de-Marsan Air Base (BA118) 28/9/2023, hvor det er tilgået Escadron de Chasse et d'Expérimentation 1/30 (ECE 1/30) Côte d'Argent. Kampflyet vil på basen blive opgraderet til den nye F4.1 standard. Siden fly nr. 152 – et Rafale B [358] – blev leveret til det franske forsvarsministerium nov. 2018, har produktionen af denne flytype udelukkende koncentreret sig om eksportkunder. Dette har gjort Dassault i stand til at levere 100 eksemplarer, som er blevet bestilt af 6 nationer. Den seneste levering var det femte eksemplar fra et parti på 40 stk., som efter planen vil blive leveret frem til udgangen af 2025. Dermed vil leveringerne komme op på 192 eksemplarer, inkl. 180 stk. fra den indledende ordre samt 12 erstatningsfly for modeller videresolgt til Grækenland. Det samlede antal omfatter 142 eksemplarer til det franske luft- og rumvåben (FASF), 45 Rafale M varianter til den franske flåde, 4 testfly for industrien samt 1 fly til DGA. Herfra skal der fratrækkes 12 fly, idet disse brugte modeller er blevet solgt til Grækenland, mens yderligere 12 stk. til tilgå Kroatien. De resterende 168 fly vil blive forstærket med det nye parti på 40 Rafale fly, mens yderligere 42 fly forventes at blive bestilt senere i 2023. Dette er ikke helt nok til at imødekomme FASF's mål for en flåde på 225 Rafale fly i tjeneste frem til 2030.

SCW 12/1/24 : Den 12/1/2024 annoncerede det franske forsvarsministerium officielt, at DGA (Direction générale de l'armement/Defence Procurement Agency) havde tildelt Dassault Aviation en ordre ultimo dec. 2023 for 42 ensædede Rafale F4-standard kampfly til det franske luft- og rumvåben. Denne ordre, kendt som Tranche 5, vil bringe antallet af franske Rafale fly til 234 stk. Tidligere ordrer er fordelt således: 13 Rafale i 1993 (Tranche 1); 48 i 1999 (Tranche 2); 59 i 2004 (Tranche 3); 60 i 2009 (Tranche 4); og 42 i 2023 (Tranche 5). I 2021 blev der indgået en specialordre for 12 Rafale fly til afløsning af 12 eksemplarer overført til Grækenland. Det første Tranche 5 fly vil blive leveret i 2027. Rafale modellen har haft succes på eksportmarkedet med i alt 7 kunder til dato. Ordrebogen samt den nye Tranche 5-kontrakt vil sikre produktionsaktivitet i de næste 10 år. De samlede eksportordrer omfatter 261 Rafale fly (fabriksnye modeller): 55 til Egypten, 36 til Qatar, 36 til Indien, 12 til Grækenland, 80 til De Forenede Arabiske Emirater og 42 til Indonesien (inkl. 18 i 2024). Foruden de fabriksnye fly har Grækenland og Kroatien hver anskaffet 12 brugte Rafale fly fra det franske luftvåben.

AFM 3/24 : Frankrigs Direction Générale de l'Armement (DGA/General Directorate of Armaments) annoncerede 12/1/2024, at Dassault Aviation, Thalas, Safran og MBDA var blevet underrettet om en ordre for 42 esædede eksemplarer af det nyligt kvalificerede Rafale F4 multirolle kampfly som del af det femte produktionsparti af det igangværende Rafale program. Denne ordre markerer en større milepæl for den længede ventede F4-standard konfiguration af Rafale, som oprindeligt var blevet indledt i 2018. Den første del af denne proces var blevet godkendt af DGA marts 2023. Et antal nye systemer og våbensystemer er blevet integreret med Rafale F4-modellen, inkl. Contact radiostation, MICA New Generation (NG) BVRAAM (beyond-visual-range air-to-air missile) luft-til-luft missiler samt Digital Autonomous Jammer, som er blevet tilføjet til kampflyets SPECTRA selvforsvarssystem. De 42 ensædede Rafale F4 fly vil blive leveret til forskellige eskadriller ved det franske luft- og rumvåben (FASF). De første af de nye fly forventes leveret til FASF i 2027 og alle kampfly er konstrueret til med tiden at blive opgraderet til den kommende Rafale F5-standard i 2030'erne. Bevæbning til luftforsvarsopgaver kan omfatte 2 Meteor BVRAAM, 4 MICA ER og 2 MICA IR luft-til-luft missiler.

Enhed Eskadrille Base Type Noter
- Flottille 12F Landivisiau Rafale M (12) -
- Flottille 11F Landivisiau Rafale M dannet 9/2011
- Flottille 17F Landivisiau Rafale M dannet 2016

WAPJ 10/92 : Den maritime version af Dassault Rafale kampflyet vil efter planen komme i tjeneste ved den franske flåde i 1998. Prototype [M01] foretog sin første flyvning fra producentens testflyveplads i Istres 12/12/1991. Flyet opnåede en hastighed på Mach 1,4 og en flyvehøjde på 12.800 meter. Senere i 1992 vil prototypen blive overført til US Navy's udviklingsbase ved Patuxent River, Maryland for at gennemgå katapulttest. Vil efterfølgende gennemgøre de første landinger og starter ombord på hangarskibet Foch i 1993. Dette bliver den første gang, at franske flådefly gennemgår test i USA. Frankrig har tidligere anvendt katapulten ved Royal Aircraft Establishment i Bedford, Storbritannien som del af sin udvikling af maritime fly, men denne blev skrotttet efter introduktionen af Sea Harrier fly.

AFM 2/01 : Den franske flåde modtog officielt sine 2 første Dassault Rafele M kampfly ved Landivisiau dec. 2000. Fra jan. 2001 vil der blive leveret 1 fly hver anden måned. Den første frontlinje enhed, Flottille 12F, dannes ved Landivisiau juni 2001. Denne enhed vil have modtaget 10 fly i begyndelsen af 2002. I alt 60 fly er bestilt til flåden.

JDW 4/02 : Den franske regering forhandler om levering af 25 tosædede Rafale N jagerfly til flåden fra 2007. Dassault forventer kontrakt ultimo 2002. Er del af de 60 Rafale Marine fly, som er planlagt til flåden. Bliver den 4. version af Rafale, efter flådens ensædede Rafale M og luftvåbnets tosædede og ensædede Rafale B/C. Rafale N vil veje 250 kg mere end den ensædede version, men Dassault har planer om at fjerne kanonen og reducere brændstofmængden som kompensation.

AFM 8/02 : Flottille 12F ved Landivisiau er nu fuldt operationel med 8 Rafale kampfly. Yderligere et fly leveres sept. 2002.

JAWA 02/03 : Flottille 12F blev gendannet ved Landivisiau med 4 Rafale M kampfly 18/5/2001. Eskadrillen vil i løbet af 2002 komme op på 10 fly.

AI 11/04 : Flåden har opgivet sine planer om at erhverve 36 tosædede Rafale N kampfly. Vil i stedet modtaget i alt 60 ensædede Rafale M fly, hvoraf 10 stk. er leveret. Eskadrille nr. 2 dannes i 2007.

AFM 7/06 : Flåden modtog det første Rafale F2-standard kampfly 19/5/2006. Yderligere et fly vil følge efter okt. 2006.

AI 8/07 : 3 Rafale F2 kampfly [11, 12 og 13?] er blevet leveret til Flottille 12F 2/7/2007.

AFM 9/09 : Det første Dassault Rafale F3 kampfly [27] blev leveret til den franske flåde ved testbasen Mont-de-Marsan 2/7/2009. Flyet vil i første omgang blive testet ved Centre d'Expérimentations Pratiques et de Réception de 'Aéronautique Navale (CEPA). Tetsprogrammet vil blive gennemført i samarbejde med det franske luftvåben. Rafale F3 er udstyret med de seneste digitale systemer, ny AESA-radar og termisk kamera i næsen til passiv målidentifikation. Flåden har tidligere modtaget 16 Rafale F2 kampfly [11>26] mellem 2006 og 2008, som nu bliver opgraderet ved Istres-Le Tube (senere Landivisiau). I alt 12 F3 fly vil blive leveret til flåden frem til 2014.

AFM 11/09+1/10 : To Dassault Rafale M F3 kampfly [22 og 25] fra den franske flåde kolliderede i luften og styrtede ned i Middelhavet 30 km øst for Perpignan 24/9/09. Flyene var på vej tilbage til hangarskibet Charles de Gaulle efter en træningsmisison. En af piloter skød sig ud med katapultsæde og blev reddet af en helikopter, men den anden pilot er meldt savnet.

AFM 11/11 : Flottille 11F ved Landivisiau vil gradvist omstille fra Super Étendard Modernisé (SEM) til Rafale M fra 19/9/2011. Processen vil være tilendebragt i efteråret 2012. Enhedens SEM-fly vil blive overført til 17F.

AFM 9/12 : Et Rafale M kampfly [24] fra Flotille 12F styrtede ned i Middelhavet ud for den spanske kyst 2/7/2012. Deltog i luftkamptræning med amerikanske F/A-18 Hornet kampfly fra USS Dwight D Eisenhower. Piloten skød sig ud med katapultsæde og blev reddet af en amerikansk helikopter.

AFM 12/14 : Det første opgraderede Dassault Rafale M kampfly [M10] blev leveret til den franske flådes Flottille 12F ved Base Aéronautique Navale Landivisiau 9/10/2014. Flyet var blevet overdraget til det franske forsvars materieltjeneste DGA (Direction Génerale de l'Armement] ved fabrikken i Bordeaux-Mérignac 6 dage tidligere. Flåden råder allerede over 27 Rafale F3 kampfly, men dette antal bliver forøget til 42 stk., når de sidste opgraderede fly leveres i 2017 suppleret med nybyggede fly. Frankrig har bestilt i alt 180 Rafale fly, hvoraf 133 er leveret. Flådens 10 første Rafale M F1-standard fly [M1>M10], produceret i 1990erne til afløsning af de aldrende Vought F-8E(FN) Crusader jagerfly, skal alle moderniseres. Arbejdet udføres ved Atelier Industriel Aéronautique (AIA) ved Clermont-Ferrand, hvor arbejdet på det første fly [M10] begyndte 28/11/2011. Herefter blev skroget overført til Dassaults fabrik i Argenteuil for den sidste del af processen, efterfulgt af testflyvninger ved Merignac. De tidligere leverede Rafale F2 fly fra flåden og luftvåbnet er tidligere blevet opgraderet til F3 standard uden problemer, men arbejdet med F1-modellerne er langt mere omfattende. Kontrakten blev indgået mellem flåden og Dassault Aviation, Thales, MBDA, Sagem og SIAé i 2009.

AFM 11/16 : Flottille 17F fra den franske flådes flyvetjeneste Aéronautique Navale gennemførte den første flyvning med Dassault Rafale M kampfly fra sin hjembase ved Base d'Aéronautique Navale Landivisiau 19/9/2016. Adskillige piloter fra eskadrillen er allerede blevet omskolet til den nye flytype og enheden forventes snart at blive operationel. Var den sidste operationelle enhed med Super Étendard Modernisé (SEM) kampfly, men de sidste 5 fly var blevet udfaset under ceremoni ved Landivisiau 12/7/2016. Typen havde været i tjeneste ved Aéronavale siden 1978.

AFM 4/17 : Det franske forsvarsministerium har meddelt, at et Rafale M kampfly fra Marine Nationale med succes har affyret et ASMP-A (Air-Sol Moyenne-Portèe–Amélioré) krydsermissil. Flyet lettede fra Avord luftbasen i den centrale del af Frankrig 14/2/2017 for at gennemføre en fire timer lang mission over bl.a. Biscarrosse missiltestområdet. Missionen udgjorde den operationelle vurdering af ASMP-A missilet på Rafale.

AFM 3/19 : Den franske flåde annoncerede 10/1/2019, at det første Rafale F3-R kampfly officielt var blevet accepteret ved Landivisiau luftbasen. Flyet, en maritim Rafale M variant, havde foretaget sin første flyvning efter opgradering 17/12/2018. Rafale M30 var blevet opgraderet til F3-R konfiguration af Artelier Industriel de l'Aéronautique (AIA), Bretagne, som ligeledes er placeret ved Landivisiau. Efter modtagelse ved den tekniske flystøttegruppe, blev Rafale flyet klargjort for overdragelse til kampflygruppen under Centre D'Expérimentations Practiques et de réception de l'Aéronautique navale (CEPA/10S). Denne enhed vil gennemføre det operationelle testforløb for denne variant, hvorefter typen kommer i tjeneste. Flottille 11F er blevet øremærket som flådens første frontlinjeoperatør af Rafale F3-R versionen.