Frankrig | Dassault Mirage IV

LUFTVÅBNET

Enhed Base Type Noter -
Commandement des Forces Aériennes Strategiques
EB 1/91 Gascogne Mont-de-Marsan Mirage IVA>IVP - rek> ERS 01.091
EB 2/91 Bretagne Cazaux Mirage IVA>IVP - opløst
EB 3/91 Beauvaisis Creil>Orange Mirage iVA - opløst
EB 1/93 Guyenne Istres Mirage iVA - opløst
EB 1/94 Guyenne Avord Mirage IVA - -
EB 2/94 Marne St. Dizier Mirage IVA - -
CIFAS 328 Acquitaine Bordeaux Mirage IVA>IVP - opløst 1991

CIFAS = Centre d'Instruction des Forces Aériennes Stratégiques
EB = Escadre de Bombardement
ERI = Escadron de Reconnaissance et d'Instruction

AFW/84 : Forces Aériennes Strategiques, med hovedkvarter ved Taverny nær Paris, opererede 3 escadres med Dassault Mirage IV supersoniske bombefly 1964>1974 fordelt på 9 baser. De 9 escadrons rådede over 4 fly hver, hvoraf 1 var i højt beredskab og kunne komme i luften i løbet af 15 minutter. Fra 1974>medio 1976 blev beredskabsstyrken reduceret til 6 fly og 30/6/1976 blev en escadre opløst for at holde resten af styrken i tjeneste frem til 1985. Nu har 91e og 94e Escadre hver 16 fly fordelt på 3 escadrons på i alt 6 baser. Baserne for den nu opløste 93e Escadre ved Istres, Cambrai og Creil beholder de nødvendige støttefunktioner. Depôt-Atelier de Munitions Speciales er ansvarlig for samling og oplagring af AN-22 atombomber på 60-70 KT sprængkraft. De sidste af 62 Mirage IV fly blev leveret i 1968 og overgangen fra bombeopgaver i stor til lille højde nødvendiggjorde en ombygning. 12 fly er blevet ombygget til langtrækkende rekognoscering og disse vil fortsætte efter at størstedelen af bombeflyene udfases i 1985.

EWAP/86 : Commandement des Forces Aériennes Stratégiques har 4 eskadriller hver med 4 Dassault Mirage IVA bombefly, fordelt mellem 91 og 94 Escadre de Bombardement. 4 andre er i tjeneste ved Centre d'Instruction de FAS 328 Acquitaine ved Bordeaux. 18 andre Mirage IVA ombygges til IVP med ASMP taktiske atomvåben.

WAPJ 10/92 : Den franske regering annoncerede feb. 1992, at forsvarsbudgettet vil blive reduceret med 2,3 %. Dette betyder, at luftvåbnets frontlinjestyrke vil blive reduceret med 13 % fra 450 til 390 fly. Bl.a. vil 2 eskadriller med Mirage IVP bombefly bevæbnet med ASMP atommissiler blive trukket tilbage i 1996. Bliver afløst af ASMP-bevæbnede Mirage 2000N jagerbombere, som allerede er i tjeneste ved EC 4, Luxeuil/St Sauveur.

WAPJ 11/92 : Træning af besætninger og jordpersonel til den franske Mirage IV styrke, som var begyndt i 1964, sluttede ved Bordeaux 30/6/1992, da Escadron de Reconnaissance et d'Instruction 01/328 blev opløst. Nedlæggelsen af enheden begyndte 1/9/1991, hvor moderafdelingen CIFAS (Centre d'Instruction des Forces Aériennes Stratégiques) 328 Aquitaine blev opløst. Samtidig blev dets 2 træningseskadriller, 1/328 og 2/328, kombineret som ERI 1/328 og placeret under kommando af 91 Wing (Mirage IVP). Afdelingen forventes at varetage sin egen omskoling af besætninger med brug af Mirage IIIB-RV, Mirage IVP og et specialudstyret Falcon 20 fly.

WAPJ 12/93 : De strategiske luftstyrkers OCU-enhed blev opløst 3/7/1992, da Escadron de Reconnaissance et d'Instruction 1/328 indstillede sine operationer ved Bordeaux. ERI 1/328 var del af Centre d'Instruction des Forces Aériennes Stratégiques (CIFAS), indtil sidstnævnte blev opløst sept. 1991. Blev derefter underlagt 91 Escadre de Bombardement. Enhedens Mirage IVP bombefly blev overført til Cazaux. Mirage IVA og IVP fly havde gennemført 43.000 flyvetimer ved CIFAS siden 1964.

WAPJ 15/93 : Det franske luftvåbnets Mirage IVP strategiske bombefly, hvoraf 18 stk. er i tjeneste ved 2 eskadriller under 91 Wing efter ombygning fra IVA standard, forventes at få deres operationelle tjenestetid forlænget yderligere. Det er nu blevet foreslået, at de overgår til strategisk rekognoscering frem til mindst 1998, efter at deres opgaver med at medføre ASMP nukleare stand-off våben bliver overtaget af Mirage 2000N jagerbombere i 1995.

WAPJ 27/96 : Luftvåbnet vil udfase sine sidste 8 Dassault Mirage IVP supersoniske bombefly med ASMP atomare missiler 31/7/1996. Deres rolle overtages af 45 Mirage 2000N jagerbombere i 3 eskadriller. 90 ASMP-missiler blev bygget, som medfører 300 kT TN-80 eller TN-81 atomsprænghoveder. Escadron de Bombardement 2/91 Bretagne ved Cazaux blev opløst med typens tilbagetrækning. Men EB 1/91 Gascogne vil fortsætte med 5 fly til taktisk og strategisk rekognoscering ved Mont-de-Marsan. I alt 62 fly blev bygget og blev operationel ved 1/91 1/10/64. 18 fly blev senere modificeret til Mirage IVP standard fra 1985 med nye instrumenter og ASMP-kapacitet.

AFM 4/97 : Det franske luftvåbens Mirage IV bombefly mistede deres atomare angrebsrolle 31/7/1996 efter mere end 30 års tjeneste. Samtidig blev en af de 2 sidste eskadriller med Mirage IVP fly opløst ved Cazaux. Typen er herefter kun i tjeneste ved Escadron de Reconnaissance Stratégique 1/91 (ERS 1/91) Gascogne ved Mont-de-Marsan som siden 1/8/1996 fungeret som strategisk rekognosceringsenhed. I alt 66 Mirage IV bombefly blev leveret fra 1964, hvoraf 19 blev opgraderet til Mirage IVP standard 1985>89 som en midlertid erstatning for de forsinkede Mirage 2000N jagerbombere. Disse var bevæbnede med atomare ASMP (Air Sol Moyenne Portèe) missiler. De opgraderede fly tilgik 2 operationelle eskadriller (Escadron de Bombardemenrt 2/91 Bretagne ved Mont-de-Marsan og EB 1/91 Gascogne) samt træningsenheden Centre d'Instruction des Forces Aériennes Stratégiques 328 (CIFAS 328] ved Bordeaux-Merignac. Mirage IVA udfasedes i 1988, mens CIFAS opløstes 1991. De sidste 5 Mirage IVP fly forventes at forblive i tjeneste indtil 1991.

AFM 5/05 : Luftvåbnets sidste Dassault Mirage IV fly vil blive udfaset ved ceremoni 22/6/2005 ved Mont de Marsan. Typen har været i tjeneste i mere end 40 år, efter at de første Mirage IVA blev leveret okt. 1964. På det seneste har kun en håndfly Mirage IVP rekognosceringsfly været i tjeneste ved Escadron de Reconnissance Stratégique 01.091 Gascoine ved Mont de Marsan.

AFM 10/21 : Frankrigs strategiske luftstyrker FAS (Forces Aériennes Stratégiques) blev dannet i 1964 med det formål at afskrække mulige angreb mod landet og dets strategiske interesser. Styrkens første fly var Dassault Mirage IV-A, som blev udviklet specielt til at medføre de nationale atomvåben. Mirage IV-A gennemførte typens første beredskab 8/10/1964 med atomare AN-11 fissionsbomber på 60 kt. Den franske atomindustri producerede 40 stk. af denne bombe mellem 1963 og 1967. AN-22 modellen på 70 kt – som var lettere model med større præcision og sikkerhed – begyndte at afløse AN-11 fra 1967. Mirage flyene dannede et våbensystem sammen med luftvåbnets Boeing C-135F Stratotanker tankfly, som blev anskaffet fra USA i 1964. I juni 1966 var i alt 45 Mirage IV-A bombefly i tjeneste ved FAS. 9 Mirage fly var i beredskab med 15 minutters varsel, mens 3 C-135F tankfly og yderligere 27 bombefly var på vagt med en times varsel. Bombeeskadrillerne havde desuden 2 Lockheed T-33 Shooting Star fly til forbindelsesopgaver. I 1968 udrustede 62 fly i alt 3 bombeeskadriller. Flere år senere anskaffede Frankrig sig taktiske atomstyrker, som havde til opgave af advare en potentiel angriber. Mens Mirage IV fly gennemførte bombeangreb på den anden side af jerntæppet, ville Dassault Mirage IIIE og SEPECAT Jaguar jagerbombere med deres kortere rækkevidde få tildelt mål meget tættere på. Kommandoen med FAS havde længe været opmærksom på den voksende vanskelighed med at gennemtrænge Sovjetunionens luftforsvarsnetværk efter indførelsen af SA-4 Ganef og SA-6 Gainful luftværnsmissiler Så tidligt som i 1970'erne blev der sat spørgsmålstegn ved den luftbårne komponent pga. den begrænsede evne til at gennemtrænge sovjetisk luftrum kombineret med det lille antal af sårbare tankfly, som støttede missionen. I 1979 besluttede luftvåbnet at modernisere 18 Mirage IV-A fly til IV-P standard, som gjorde platformen i stand til at medføre det nyligt udviklede ASMP (Air-Sol Moyenne Portée) luftbårne atomare krydsermissil på 100-300 kt. Flyenes navigationssystemer blev ligeledes opdateret i form af Iguana radarren og en SAGEM inertinavigationsenhed. Efter leveringen af nye Mirage 2000N kampfly mistede Mirage IV bombeflyene deres nukleare rolle i sommeren 1996 og overgik til en strategisk rekognosceringsrolle. Typen blev officielt udfaset 23/6/2005.