Canada | De Havilland Canada CC-115 Buffalo

LUFTVÅBNET

Enhed Eskadrille Base Type Noter
19 Wing 442 TRS City of Vancouver CFB Comox, British Columbia CC-115 (6) udfaset 1/2022
- 424th Squadron CFB Trenton CC-115 -
- 429 TS Bison CFB St. Hubert CC-115 >Winnipeg 1972

AFW/79 : Det canadiske luftvåben råder over 14 CC-115 Buffalo transportfly, som opereres af 413, 424 og 442 Sqn ved Comox, Trenton og Summerside.

AFM 7/90 : Et CC-115 Buffalo transportfly [115465] fra 424 Squadron styrtede ned ved CFB Trenton 7/11/1989.

WAPJ 15/93 : Størstedelen af det canadiske luftvåbens de Havilland Canada CC-115 Buffalo transport/SAR-fly er blevet udfaset. Typen er kun i tjeneste ved 19 Wing/442 Transport and Rescue Squadron ved CFB Comox, British Colombia, som råder over 6 fly. Enheden er underlagt Air Transport Group. Typen er mere velegnet til operationer i bjergområder end CC-130 Hercules. Buffalo flyene forventes udfaset efter leveringen af nye CH-149 Chimo SAR-helikoptere. Typen havde en sekundær rolle som let transportfly og er tidligere blevet brugt til maritim patruljering. De 4 Buffalo fly ved 413 Squadron blev afløst af 2 Hercules fly.

WAPJ 40/00 : 6 De Havilland Canada CC-115 Buffalo SAR-fly i tjeneste ved 442 Transport and Rescue Squadron, 19 Wing, Comox, British Colombia. Forventes afløst af Hercules, når Cormorant kommer i tjeneste.

AFM 3/01 : De 7 CC-115 Buffalo fly skal udfases over de næste 3 år.

AFM 3/21 : Det canadiske luftvåben anskaffede de første de Havilland CC-115 Buffalo fly i 1964. Typen blev indledningsvist udelukkende anvendt som transportfly, men 6 stk. blev overført til eftersøgnings- og redningsrollen i 1970. Blev delvist afløst af C-130 Hercules fly i SAR-rollen fra midten f 1990'erne, da denne flytype har større rækkevidde. Buffalo fly opererer fortsat fra Comox, British Columbia pga. sine unikke STOL-egenskaber (short-take-off-and-landing). Men flyene lider under mangel på reservedele og mekaniske problemer. Buffalo modellen vil blive afløst af 16 nye CC-295 (C-295W) fly i løbet af de næste par år.

SCW 14/1/22 : Det canadiske luftvåben (RCAF) vil udfase sin flåde af De Havilland Canada CC-115 (DHC-5) Buffalo SAR-fly i løbet af jan. 2022. Buffalo modellen vil blive afløst fra sine SAR-opgaver ved 442 Squadron, CFB Comox, British Columbia 15/1/2022. SAR-beredskabet for den vestlige del af Canada vil midlertidigt blive overtaget af Lockheed CC-130H Hercules fly fra 435 Squadron, indtil Buffalo modellens afløser, Airbus CC-295 Kingfisher, er blevet endeligt godkendt til at overtage SAR-operationerne. Buffalo har været i tjeneste ved det canadiske luftvåben i næsten 55 år, efter at det første fly var blevet leveret i 1967. Typen har gennemført mange SAR- og støttemissioner over årene og reddet flere tusinde menneskeliv og støttet FN-operationer over hele kloden. Et fly [115461] blev skudt ned over Syrien aug. 1974 under FN-mission, hvor hele besætningen blev dræbt. Kun 3 eksemplarer [115452, 115462 og 115465] er nu fuldt operationelle ved 442 Squadron, hvoraf 462 og 465 vil blive sat til salg, mens 452 efter planen vil tilgå CFB Borden, Ontario for bevaring. I mellemtiden fortsætter leveringen af CC-295 Kingfisher fly i et meget langsomt tempo og kun 5 fly er hidtil blevet leveret til Comox, inkl. et fly til træning i vedligeholdelse. Yderligere 10 fly er blevet observeret ved Airbus i Sevilla, Spanien, men disse fly er endnu ikke blevet leveret. De i alt 16 nye Kingfisher fly skal ikke kun afløse Buffalo, men også CC-130H SAR-fly ved 413 Squadron, Greenwood i Nova Scotia, 424 Squadron ved Trenton i Ontario samt 435 Squadron ved Winnipeg i Manitoba.

AFM 3/22 : Det canadiske luftvåben gennemførte de sidste operationelle flyvninger med de to tilbageværende de Havilland Canada CC-115 Buffalo (DHC-5A) FWSAR-fly (fixed-wind search and rescue) 15/1/2022. Buffalo flyene, som opereres af 442 Transport and Rescue Squadron under 19 Wing ved CFB Comox, var de sidste af i alt 6 stk., som havde været operationelle i de seneste år. Udfasningen kommer efter at forældede komponenter og problemer med vedligeholdelse har gjort flåden stadig vanskeligere af understøtte og efterhånden som eskadrillen skifter fokus til Canada's nye FWSAR-fly: Airbus CC-295 Kingfisher. Den aldrende fåde af Buffalo fly, som var kendt for deres imponerende STOL-kapacitet (short take-off and landing), var perfekt egnet til de varierende forhold i British Columbia's kyst- og bjergregioner. Enheden samarbejder med bl.a. Royal Canadian Marine Search and Rescue (RCMSAR) organisation samt Canadian Coast Guard. De sidste 6 Buffalo fly ved 442 Transport and Rescue Squadron er gradvist blevet fordelt mellem museer og flyudstillinger over hele Canada. Typen havde været i tjeneste siden 1967.