Storbritannien/Apache

HÆREN

Enhed Eskadrille Base Type Noter
Joint Helicopter Command/Attack Helicopter Force
2 Regiment AAC 651 (AHF) Squadron Middle Wallop Apache AH Mk 1 >7 Rgt senere
7 Regiment AAC 673 Squadron Middle Wallop Apache AH Mk 1 træning
9 Regiment AAC 656 Squadron Dishforth>Wattisham Apache AH Mk 1 (8) flyttet 6/07
664 Squadron Dishforth>Wattisham Apache AH Mk 1 (8) flyttet 8/07
3 Regiment AAC 653 Squadron RAF Wattisham Apache AH1 Apache Conversion Unit
662 Squadron RAF Wattisham Apache AH Mk 1 (8) dannes 1/05
663 Squadron (665) RAF Wattisham Apache AH Mk 1 (8) -
4 Regiment AAC 654 Squadron RAF Wattisham Apache AH Mk 1 (8) opløst 7/2014
656 Squadron RAF Wattisham Apache AH1 maritime ops.
664 Squadron RAF Wattisham Apache AH Mk 1 (8) dannes

AAC = Army Air Corps

AFM 1/94 : Army Air Corps ønsker 91 nye angrebshelikopter fra 2001 til afløsning af Lynx TOW. Har modtaget tilbud på 6 forskellige kandidater: Agusta A129, BAe/Eurocopter Tiger, Boeing/Sikorsky RAH-66 Comanche, GEC/Bell Cobra Venom, Westland/MDH AH-64 Apache Longbow og Atlas Aviation Rooivalk. Apache, Cobra Venom og Tiger menes at være favoritter.

AFM 9/95 : Den britiske regering meddelte 13/7/1995, at Westland/McDonnell Douglas WAH-64D Longbow Apache kamphelikoptere vil blive bestilt. Oprindeligt ønskede hæren i alt 91 nye kamphelikoptere (64 frontlinje- og 27 reservehelikoptere), men kun 67 vil blive anskaffet. Apache vandt over konkurrerende tilbud fra BAe/Eurocopter Tiger og GEC-Marconi/Bell AH-1W Cobra Venom. Helikopterne vil blive samlet under licens af Westland Helicopters ved Yeovil fra komponenter leveret af McDonnell Douglas. Rolls-Royce ved Bristol skal bygge 135 Turboméca RTM 322 motorer, mens Short Brothers i Belfast skal levere Starstreak og Hellfire missiler. De nye helikoptere skal afløse hærens Lynx helikoptere til støtte for hærens 2 panserdivisioner, 24 Airmobile Brigade og Royal Marines. Vil blive leveret fra 1998 og 7 år frem. Apache helikoptere er tidligere blevet solgt til Egypten, Forenede Arabiske Emirater, Grækenland, Holland, Israel, Saudi-Arabien og USA.

JDW 6/01 : Storbritannien accepterede de første WAH-64 Apache kamphelikoptere til træningsoperationer ved Middle Wallop 16/1/2001. De første 9 helikoptere blev leveret samme dag. I alt 67 stk. blev bestilt i 1996, hvoraf de første 8 bygges af Boeing, Mesa, Arizona. Resten samles af GKN Westland ved Yeovil. De sidste leveres i 2003. 16 stk. hver leveres til 9 Rgt (Dishforth) og 3 og 4 Rgt (Wattisham).

DW 7/02 : Da den britiske hær besluttede at alle dets Apache AH Mk 1 angrebshelikoptere skulle have Longbow radar, blev antallet reduceret fra 91 til 67. Kontrakt blev placeret 3/96, hvoraf 59 samles lokalt af AgustaWestland ved Yeovil. Flyene leveres i dele fra Boeings fabrik ved Mesa, Arizona ombord på Boeing 747 fragtfly. Yeovil vil levere 2 fly pr. måned fra 4/02. Foreløbig er 18 blevet leveret, heraf 11 til School of Army Aviation ved Middle Wallop, Hampshire. Den første enhed, 651 Squadron, har opereret typen i et år 1/02. Hærens 16 Air Assault Brigade vil omfatte 3 angrebsregimenter á 16 Apache helikoptere og 8 Lynx helikoptere. Brigaden vil også omfatte 4 infanteribataljoner samt artilleri-, ingeniør- og forsyningselementer. Er bevæbnet med 70mm CRV7 raketter fra Bristol Aerospace og drives af Rolls-Royce Turbomeca RTM322 motorer. Den sidste helikopter leveres 4/04.

JDW 45/02 : Den britiske hær har foreløbig modtaget 32 af i alt 67 Boeing Apache AH Mk 1 angrebshelikoptere på bestilling. 10 af disse bruges til instruktørtræning ved Schhol of Army Aviation, Middle Wallop; 3 testes af AgustaWestland, Yeovil; 2 ved Boscombe Down; 17 på lager ved Shawbury.

WWW 4/04 : AAC har foreløbig modtaget 66 Apache kamphelikoptere, den sidste leveres i maj 2005.

AFM 9/04 : AgustaWestland leverede den sidste af 67 Apache AH.1 kamphelikoptere til den britiske hær 21/7/2004. Typen er tilgået 9 Regiment (656 og 664 Squadron) ved Dishforth, North Yorkshire. Træning udføres af 673 Squadron ved Middle Wallop, Hampshire.

AFM 9/04 : Apache indfasningseskadrillen, 651 Squadron, ved Middle Wallop vil senere blive del af 7 Regiment ved Netheravon.

AFM 4/05 : 656 og 664 Squadron under 9 Regiment, Army Air Corps ved Dishforth, North Yorkshire, har nu hver modtaget 8 Apache AH.1 kamphelikoptere. 662 Squadron under 3 Regiment ved Wattisham, Suffolk, har nu modtaget sin første helikopter (ZJ194) 19/1/2005, efterfulgt af ZJ182 d. 20/1/05. Yderligere 6 følger senere. Vil blive efterfulgt af 663 Squadron under 3 Regiment, samt 654 og 669 Squadron under 4 Regiment ved Wattisham (hver med 8 helikoptere). Dermed kommer 48 af de 67 Apache helikopter i tjeneste ved frontlinjeenheder (3 regimenter), mens Middle Wallop har 9 (8 til træning og 1 til testopgaver). 1 helikopter beholdes ved QinetiQ ved Boscombe Down for testopgaver, mens de sidste 9 holdes i reserve.

AFM 6/05 : 662 Squadron under 3 Regiment ved Wattisham begyndte at modtage Apache AH.1 angrebshelikoptere 1/05.

AFM 10/07 : 664 Squadron med Apache AH.1 kamphelikoptere blev formelt overført fra Dishforth i North Yorkshire til Wattisham i Suffolk ultimo 8/07. Blev samtidigt overført fra 9 Regiment Army Air Corps til 4 Regiment 3/8/07. Alle frontlinjeeskadrille med denne type vil gradvist blive flyttet til Wattisham for at forbedre den operationelle effektivitet. 656 Squadron blev overført 6/07.

AFM 10/14 : Som del af reorganisation af Army Air Corps er 4 Regiment blevet reduceret fra 3 til 2 eskadriller. Enheden, som opererer Apache AH1 kamphelikoptere ved Wattisham Flying Station, omfattede tidligere 654, 656 og 664 Squadron, hvoraf 654 Squadron blev opløst 8/7/2014. Men 4 Regiment vil fortsat råde over det samme mandskab og antal helikoptere som tidligere. Den primære opgave er at yde støtte til 16 Air Assault Brigade. 654 Squadron blev dannet i 1942 og har tidligere opereret bl.a. Auster fly samt Gazelle og Lynx helikoptere.

AFM 10/15 : Det amerikanske udenrigsministerium har godkendt en mulig ombygning af Army Air Corps' (AAC) 66 WAH-64D Apache AH1 kamphelikoptere til AH-64E Apache Guardian standard. Defense Security Co-operation Agency (DSCA) havde orienteret den amerikanske Kongres om det mulige salg 26/8/2015. Aftalen ville desuden omfatte 10 T-700-GE-701D reservemotorer samt opgradering af bl.a. 52 AN/APG-78 ildkontrolradarer. AAC modtog oprindeligt 67 Apache helikoptere 2000>2004, hvoraf en blev svært beskadiget på en fremskudt base i Helmand-provinsen, Afghanistan 4/9/2008. Denne helikopter blev efterfølgende oplagret og brugt som reservedele. Hæren reducerede antallet af operationelle helikoptere til 50 stk. jan. 2015, efter at indsatsen i Afghanistan var blevet afsluttet. De 16 overskydende helikoptere er også blevet oplagret som reservedele. Muligheden for at anskaffe 50 helt nye kamphelikoptere (nybyggede AH-64E eller anden type) eller helt at opgive kapaciteten vil dog også blive undersøgt. Efterhånden som US Army også omstiller til nye AH-64E helikoptere, vil en del reservedele til den ældre model ikke længere blive produceret og forventes at løbe tør i 2017. Det britiske forsvarsministerium forventes først at træffe en endelig beslutning omkring marts 2016.

AFM 8/16 : Den britiske forsvarsminister meddelte 11/7/2016, at Army Air Corps (AAC) vil modtage 50 AH-64E Apache Guardian kamphelikoptere fra Boeing. Aftalen vil desuden omfatte en foreløbig støttekontrakt for vedligeholdelse, reservedele samt en simulator. Nogle systemer fra den britiske hærs nuværende Apache helikoptere vil blive monteret på de nye helikoptere for at spare omkostninger. Omfatter Modernised Target Acquisition and Designation System samt Longbow ildkontrolradar. De nye helikoptere skal afløse hærens 67 ældre WAH-64D Apache AH1 helikoptere, som vil blive udfaset i 2023/24. De første AH-64E helikoptere vil være færdigproduceret i 2020, mens typen forventes at opnå foreløbig operationel kapacitet i 2022. Boeing har hidtil leveret 149 AH-64E helikoptere til US Army.

AFM 9/16 : MBDA og Boeing gennemførte de første testaffyringer med succes af det nye Brimstone 2 missil fra en AH-64E Apache Guardian kamphelikopter juni 2016. Missilet, som har fået betegnelsen FAHW (Future Attack Helicopter Weapon) af MBDA, forventes at blive den primære bevæbning for Storbritanniens flåde af AH-64E helikoptere. Den britiske premierminister meddelte 10/7/2015, at 50 AH-64E helikoptere vil blive anskaffet til hæren. MBDA havde modtaget udviklingskontrakten sept. 2015. Brimstone 2 missilet, som formelt kom i tjeneste ved RAF maj 2016, anvendes allerede på Eurofighter Typhoon og Tornado GR4 kampfly.

AFM 4/17 : Army Ar Corps' Attack Helicopter Force er blevet bedt om at forøge sit beredskab til støtte for hærens feltbrigader under 3rd Division samt specialiserede kampgrupper til luft- og amfibiske angreb. Ifølge den oprindelige 2020-plan for hæren blev Attach helicopter Force's flåde af Apache AH1 helikoptere reduceret fra 66 til 50 eksemplarer, mens de 2 regimenter med angrebshelikoptere i den efterfølgende reorganisation hver blev reduceret fra 3 til 2 indsatsklare Apache eskadriller. Regimenterne skiftede mellem et års træning og et års beredskab. Af de 2 eskadriller i beredskab blev en tildelt fra 16 Air Assault Brigade til Air Assault Task Force og en til 3 Commando Brigade fra Lead Commando Battlegroup. Den nye Army 2020 Refine plan medfører en permanent beredskabsmodel, hvor 4 Regiment permanent er tilknyttet 16 Air Assault Brigade og 3 Commando Brigade, mens 3 Regiment bliver del af 3rd Division. Fra 2017 vil 664 Squadron blive specialiseret i land-luft angreb og 656 Squadron i maritime operationer til støtte for amfibiske operationer. 662 Squadron og 663 Squadron vil få nyt fokus på støtte til 3rd Division. Fra omkring 2019 forventes den britiske hær at opstille 2 brigader i beredskab hvert år som del af den nye Force Generation Cycle: en pansret infanteribrigade samt en af de nye såkaldt strike brigader. No 3 Regiment får til opgave at støtte disse formationer samt at udvikle den nødvendige taktik og evne til at konfrontere en fjende i en høj-intensitet konflikt. Desuden forventes det, at enten Wattisham eller Middle Wallop basen vil blive lukket.

FG 15/5/17 : Som del af anskaffelsen af nye Boeing AH-64E angrebshelikoptere til den britiske hær, fremlagde det amerikanske forsvarsministerium detaljer om en kontraktmodifikation 11/5/2017. Det britiske forsvarsministerium oplyste under Farnborough flyshowet juli 2016, at der ville blive anskaffet 50 nybyggede eksemplarer af Apache kamphelikopteren som del af FMS-aftale (Foreign Military Sales) med USA. Disse skal afløse hærens eksisterende Boeing Apache AH1 helikoptere, som blev bygget af AgustaWestland. Ifølge den nye kontraktmodifikation har Boeing modtaget en kontrakt for ombygning af 38 AH-64 Apache helikoptere for Storbritannien. Aftalen omfatter desuden træningsudstyr, reservedele mv. med levering frem til 2024. De første nybyggede helikoptere forventes at rulle ud fra Boeing's produktionslinje ved Mesa, Aerizona 2020. Storbritannien anskaffede oprindeligt 67 Apache AH1 helikoptere til hære, som blev samlet af AgustaWestland ved Yeovil, Somerset. Heraf er 42 eksemplarer i aktiv tjeneste, mens de 25 helikoptere er oplagret. Typen er mellem 12 og 16 år gamle.

AFM 7/17 : Det amerikanske forsvarsministerium Pentagon meddelte 11/5/2017, at Boeing har modtaget kontrakt for opgradering af den britiske hærs Apache angrebshelikoptere til AH-64E standard. Aftalen omfatter ombygning af 38 Apache helikoptere samt anskaffelse af 3 Longbow træningssystemer og tilhørende reservedele. Arbejdet vil blive udført ved Mesa, Arizona frem til omkring 31/5/2024. I alt 50 Apache helikoptere vil på længere sigt blive ombygget. Den britiske hær overvejer at flytte sin Attack Helicopter Force fra Wattisham Flying Station, Suffolk til en ny base tættere på Salisbury Plain træningsområdet. Er en af de muligheder, som bliver studeret som del af Joint Helicopter Command's gennemgang af sine baser. Mulige baser i området omfatter Middle Wallop, Hampshire, Royal Naval Air Station Yeovilton, Somerset og Boscombe Down, Wiltshire. En endelig beslutning forventes inden efteråret 2017.

AFM 8/17 : Boeing modtog endnu en FMS-kontrakt (Foreign Military Sales) fra US Army 9/6/2017 i forbindelse med ombygningen af 38 AH-64E kamphelikoptere til Storbritanniens Army Air Corps. Helikopterne skal leveres frem til 28/2/2023. Aftalen omfatter desuden 3 Longbow træningssystemer og reservedele. Den primære kontrakt var blevet indgået 11/5/2017. Det britiske forsvarsministerium havde fremlagt anskaffelsen af 50 AH-64E helikoptere juli 2016. De første eksemplarer forventes leveret i 2020 for at komme i operationel tjeneste 2022. Det forventes, at de sidste 12 helikoptere bliver bestilt på et senere tidspunkt.

AFM 3/18 : Den første britiske Apache AH1 kamphelikopter [ZJ202] fra Army Air Corps (AAC) er for nylig blevet sendt til Boeing's anlæg ved Mesa, Arizona for at fungere som modelversion for Storbritanniens AH-64E ombygningsprogram. Helikopteren havde været oplagret ved Apache Depth Support Unit (ADSU) ved Wattisham, Suffolk siden feb. 2013. Boeing havde modtaget 2 kontrakter hhv. 11/5/2017 og 9/6/2017 for levering af 38 AH-64E helikoptere til AAC. Storbritannien har planer om at anskaffe i alt 50 AH-64E, men der er endnu ikke blevet indgået kontrakt for de sidste 12 stk.

AFM 6/18 : Yderligere 2 Apache AH1 kamphelikoptere [ZJ166 og ZJ167 eller ZJ186 og ZJ187] fra Army Air Corps (AAC) er blevet sendt til USA for at blive ombygget til AH-64E konfiguration. Helikopterne var ankommet til RAF Brize Norton, Oxfordshire 24/3/2018 for at blive demonteret og sendt med fly til Boeing ved Mesa, Arizona. De næste helikoptere som skal afsendes forventes at blive ZJ168 og ZJ169. Den første Apache helikopter til ombygning var ZJ202, som bliver brugt som mønstermodel for de øvrige ombygninger. Boeing fik tildelt 2 kontrakter hhv. 11/5/2017 og 9/6/2017 for levering af de første 38 eksemplarer, men Storbritannien har planer om at anskaffe i alt 50 AH-64E helikoptere.

AFM 09/18 : I alt 10 britiske Apache AH1 kamphelikoptere [ZJ166, ZJ167, ZJ168, ZJ169, ZJ170, ZJ172, ZJ173, ZJ175, ZJ176 og ZJ202] fra Army Air Corps (AAC) var blevet sendt til USA frem til medio juni 2018 med henblik på opgradering til AH-64E Apache Guardian standard ved Boeing i Mesa, Arizona. Det første eksemplar [ZJ202] bliver brugt som testmodel. Samtlige helikoptere havde tidligere været oplagret ved Apache Depth Support Unit ved Wattisham, Suffolk, inden de blev sendt til ombygningslinjen ved Mesa fra fly fra RAF Bize Norton, Oxfordshire. Boeing har foreløbig modtaget kontrakt for ombygning af 38 helikoptere til AAC, men i alt 50 stk. vil blive anskaffet efter planen. Der er endnu ikke blevet indgået kontrakt for opgradering af de sidste 12 eksemplarer.

AFM 1/19 : De 2 sidste AH-64D Apache AH1 kamphelikoptere fra Army Air Corps (AAC), som har været oplagret ved Attack Helicopter Force's Wattisham Flying Station i Suffolk, skulle efter planen transporteres til USA ultimo 2018 ifølge meddelse fra det britiske forsvarsministeriums Defence Equipment and Support (DE&S) 6/11/2018. Helikopterne havde været oplagret ved Wattisham for at blive kannibaliseret til reservedele for at opretholde den operationelle flåde af Apache AH1 helikoptere. Efter ankomsten til Boeing's faciliteter ved Mesa, Arizona, vil alle komponenter, som kan genbruges i produktionen af nye AH-64E helikoptere til AAC som del af Apache Capability Sustainment Programme, blive fjernet. De afmonterede dele fra AH1 omfatter ildkontrolradar monteret i masten, M-TAPS/PNVS (Modernized Target Acquisition Designation Sight/Pilot Night Vision Sensor), hovedrotorens nav og andre dele fra gearkassen samt nogle strukturelle komponenter. Efter at have fået den nødvendige opdatering ved en underleverandør til Boeing ved Huntsville, Alabama, vil disse originale komponenter derefter blive installeret i nyproducerede AH-64E flyskrog, som ligeledes vil modtage nye motorer, rotorblade og elektroniksystemer. Storbritannien har planer om at anskaffe i alt 50 AH-64E kamphelikoptere til AAC, hvoraf 38 allerede er blevet bestilt. Komponenter krævet for at opretholde den eksisterende AH1 flåde frem til slutningen af typens tjenestetid i 2024 blev fjernet i Storbritannien af Leonardo Helicopters, som var hovedleverandør af den oprindelige AH1 model, inden helikopterne blev sendt til USA.

AFM 5/20 : Samtlige af Storbritanniens 50 planlagte AH-64E Apache kamphelikoptere er nu under kontrakt, efter tidligere at have forpligtet sig til ombygning af 38 ældre WAH-64D Apache AH1 modeller. Det britiske forsvarsministerium har bekræftet, at de resterende 12 stk. nu formelt er blevet inkluderet i programmet, efter at det amerikanske forsvarsministerium udsendte en kontraktnotifikation for støtte og træning til Storbritanniens flåde på 50 AH-64E Apache helikoptere. I maj 2017 blev der indgået en FMS-ombygningskontrakt (Foreign Military sales) med Boeing for ombygning af 38 WAH-64D modeller som del af en bredere Lot 7-11 produktionsforløb, samt anskaffelse af 3 Longbow besætningstrænere og tilhørende reservedele. Arbejdet skulle udføres ved Mesa, Arizona frem til 31/5/2024. Frem til juni 2019 var 16 Apache AH1 modeller blevet leveret til Mesa for AH-64E ombygningsprogrammet. De vil kombinere nye flyskrog, motorer, rotorblade og flyelektronik med værdifulde komponenter genbrugt fra den oprindelige Apache AH1 flåde. Disse omfatter ildkontrolradarens mastmonterede samling, Modernized Target Acquisition Designation Sight/Pilot Night Vision Sensor (M-TADS/PNVS), hovedrotorens nav og andre dele af gearkassen samt andre strukturelle komponenter. De sidste 12 Apache AH1 helikoptere til ombygning er dækket af en FMS-ombygningskontrakt indgået 18/12/2019, som omfatter modifikation af 47 eksemplarer til Forenede Arabiske Emirater, Holland og Storbritannien. Arbejdet skal efter planen være afsluttet 1/3/2025.