Honeywell ASROC Mk 16 (RUR-5A ASW USA


Længde: 4,60 m
Diameter: 324 mm
Vægt: 454 kg
Skudhastighed: 2 raketter/min
Rækkevidde: 1,6 - 10 km (9.200 m)
Sprænghoved: 1 Mk 46 mod. 1 torpedo eller Mk 17 nuklear dybdebombe

Noter: Raket med fast brændstof med en faldskærmsforsinket Mk 26 torpedo. Rækkevidden reguleres af raketmotorens forbrændingstid.  Separation mellem raket og torpedo er tidsindstillet. Mk 112 launcheren indeholder otte raketter, som kan drejer sammen og eleveres parvis. Ildledelse består af en computer forbundet med en SQS-23, SQS-26 eller SQS-53 sonar.
    På nogle Knox-klassen destroyere blev launcheren ombygget til at tillade affyring af Standard SSM (senere også Harpoon) i stedet for nogle af ASW-våbnene. Ladning er langsom forbi raketterne skal overføres fra magasinerne manuelt. Men i Knox-klassen bliver raketterne overført via en lift fra et magasin under broen for halvautomatisk ladning, mens missilerne genlades vertikalt på Spruance-klassen destroyere. Ca. 12.000 ASROC enheder blev produceret mellem 1960 og 1970, da produktionen stoppede.

Grækenland

Italien

Spanien

Tyrkiet

Tyskland

USA

IDR 3/87: Det vertikalt affyrede antiubådsmissil VL-ASROC, som har været under udvikling af Goodyear Aerospace siden dec. 1983, anvender den tidligere Mk46 torpedo. VL-ASROC skal afløse den nuværende ASROC model, som affyres fra skinne, ombord på alle nye overfladefartøjer til US Navy udrustet med VLS (vertical-launching system). VL-ASROC, som er mindre avanceret end Sea Lance, bliver styret under sin boosterfase, men følger efterfølgende en ballistisk bane til målet, hvor missiler afsender sin torpedo inden nedslag. US Navy's budgetanmodning for FY1988 afsætter midler til 260 VL-ASROC booster-raketter, hvilket antyder, at våbensystemet vil komme i tjeneste inden udgangen af dette årti.