Tiberias
Israel

Korsfarer-tyrkiske Krige, 1187 06.11.14

Mens de frankiske ledere i det kristne Palæstina og Syriemn (som tilsammen blev kaldt Outremer) skændtes indbyrdes, voksede den dygtige tyrkiske general Saladin sig stærkere. I 1183 overtog han Aleppo fra en rivaliserende tyrkisk høvding og tre år senere indlemmede han Mosul. Nu var Ægypten og Syrien fast forenet under en muslimsk hersker. Den første konsekvens af splittet frankisk styre over for Saladins magt kom i Galilæa i maj 1187. Anført af stormesteren af tempelordnen, angreb 143 tempel- og lægriddere en mamlukhær på 7.000 kavalerister ved Springs of Cresson-kilderne. Alle undtagen stormesteren og to andre riddere omkom på slagmarken.
   Den 1. juli krydsede Saladin Jordan-floden og lagde med en stærk hær på 60.000 tyrkere fæstningen Tiberias, på den vestlige bred af Galilæa-søen, under belejring. For at undsætte Tiberias samlede frankerne den største kristne hær endnu set i Nærøsten. De frankiske ledere — Reynald af Chatillon (prinseregent af Antioch), Raymond III af Tripoli, i Libanon, og kong Guy af Lusignan af Jerusalem — som førte en del af det samme kors som deres fane, rykkede østpå fra Acre med 10.000 infanterister, 1.200 riddere i panser til hest og omkring 2.000 lette kavalerister. Under marchen den 3. juli led kolonnen af korsriddere frygteligt pga. heden, mangel på vand og generende angreb fra beredne tyrkiske bueskytter. Sidst på dagen gjorde kong Guy af jerusalem holdt med hæren kun 5 km fra Galilæa-søen, ved det vandløse Hattin — med sine tørstige, udmattede og demoraliserede mænd.
   Ved daggry den 4. juli angreb saladins udhvilede og bevandede hær den kristne lejr fra alle sider, idet de fyldte luften med pile. Kong Guys infanteri trodsede hans ordre om at holde stand og strømmedeud mod søen. De blev omringet på en bakketop (kaldet Hattins Horn), hvor beredne tyrkiske bueskytter påførte dem svære tab inden hele gruppen overgav sig. Uden vand kunne de ikke førtsætte slaget. Ridderne og deres heste, som også led af tørst og nu uden beskyttelse fra infanteriet, blev omringet og således nemme mål for tyrkiske pile. Kun Raymond af Tripoli, Balian af Ibelin, Reynard af Sidon og nogle få andre skar sig vej ud. Relikviet det sande kors blev erobret af muslimerne, sammen med kong Guy, hans broder Amalric (senere Amalric II af Jerusalem), Reynald af Chatillon (som blev halshugget) og de fleste andre adelsmænd i landet. De vigtigste fanger blev holdt mod løsepenge; nogle krigere blev henrettet; de fleste af fodfolkene blev solgt som slaver.
   Færstningen ved Tiberias kapitulerede dagen efter. Derpå marcherede Saladin ud til kysten for at lukke for korsfarerne forbindelseslinjer over havet. I løbet af to måneder var Acre, Jaffa, Ashkelon og Gaza faldet til tyrkerne. Kun Tyre og, selvfølgelig, Jerusalem holdt ud (samt Tripoli i Libanon og Antioch, som blev beskyttet af våbenstilstande omhyggeligt overholdt af Saladin. Da Den hellige Stad nægtede at overgive sig, rykkede den muslimskegeneral nu sin hær der hen.