Szepingkai
Kina

 
Kinesiske Borgerkrig, 1946  

Efter at generalissimo Chiang Kai-sheks tropper besatte Mukden den 15. marts, skulle de nationa-listiske arméer efter planen rykke nordpå. For at komme denne forventede fremrykning ind i det centrale Manchuriet i forkøbet, indtog Mao Tse-tungs kommunistiske styrker Szepingkai (Ssuping-chieh) den 18. marts, et vigtigst knudepunkt på den sydmanchuriske jernbane omkring 110 km nord for Mukden. Den 16. april angreb den nationalisti-ske nye 1. armé under general Sun Li-jen den kommunistiske position ved Szengkai. Det var det første regulære slag i hvad der skulle blive en grusom borgerkrig. Efter fem ugers kampe fordrev den nationalistiske hær på 70.000 mand kommunis-terne, som efter sigende talte 110.000 tropper, den 20. maj. Nationalisterne marcherede yderligere 110 km mod nord og besatte Changchun fem dage senere. Men imens havde de sidste af Sovjetunio-nens tropper evakueret det nordlige Manchuriet den 3. maj, hvilket efterlod Maos styrker i sikker kontrol på den anden side af Changchun.
   Den 7. juni enedes den kommunistiske forhandler Chou En-lai og Chiang om en våbenhvile, som varede indtil den 30. juni. I denne periode gjorde den amerikanske general George C. Marshall et sidste forsøg på at gennemføre en permanent våbenstilstand, men mislykkedes.