Stromboli
Middelhavet

 
Louis XIVs anden, eller nederlandske Krig, 1676 07.10.15

Den spansk holdte ø Sicilien gjorde oprør mod Charles IIs styre i juli 1674. Louis XIV af Frankrig tog, som del af hans lange anti-hapsburgske kampagne, straks øen under sin beskyttelse og sendte Marquis Duquesne ind i Middelhavet i spidsen for en fransk flåde. Spanien bad William III af Orange (senere William III af England) om flådehjælp. Den erfarne kommandør admiral Michel de Ruyter svarede med 22 skibe, inkl. 4 ildskibe. I begyndelsen af januar 1676 indtog De Ruyter, suppleret med et enkelt spansk fartøj, en position mellem Lipara-øerne og Siciliens nordkyst. Den 8. januar sejlede Duquesne ud fra Messina for at angribe med 20 linjeskibe og 6 ildskibe. De to fjendtlige flåder stødte sammen ud for øen Strom-boli. Det franske angreb blev snart uorganiseret, hvilket gjorde De Ruyter i stand til at strække sig tilbage fra den overlegne styrke opstillet mod ham. Uden at nogen af siderne vandt et overtag, brød slaget af – Duquesne vendte tilbage til Messina og De Ruyter lagde ind ved Palermo. Tre måneder efter ville slaget blive genoptaget.