Shipka-passet
Bulgarien

Schipkapasset
Russisk-tyrkiske Krig, 1877-78 12.09.16

Under den 143 dage lange russiske belejring af Plevna, trængte en anden hær fra zar Alexander II ind i Balkan-bjergene i det centrale Bulgarien. Omkring 7.000 mand under general Fëdor Radetski nåede Shipka-passet den 21. august, da de blev angrebet af en meget større tyrkisk hær kommanderet af general Suleiman Pasha. Det osmanniske angreb drev russerne tilbage, indtil der ankom forstærkninger til Radetski. Et modangreb vandt den tabte jord tilbage. Kampen døde ud den 26. august, hvor begge sider holdt deres oprindelige positioner. Russiske tab udgjorde 4.000; tyrkiske tab var mere end dobbelt så svære. Den 16. september foretog Suleiman et nyt forsøg på at rydde passet, man han blev slået tilbage.
   Med Plevnas fald den 10. december, modtog den russiske hær yderligere forstærkninger, hvilket bragte dets styrke op på mere end 50.000. General Osip Gurko, som havde overtaget kommandoen, indledte en offensiv den 8. januar 1878. Efter bitre kampe indtog russerne de tyrkiske forskansninger, hvilket fremtvang en overgivelse den følgende dag. Tyrkerne mistede 4.000 i dræbte og sårede og 36.000 fanger. Gurkos tab var omkring 5.000.