Roanoke Island

North Carolina, USA

Nordamerikanske Borgerkrig, 1862

For at invadere North Carolina indskibede general Ambrose Burnside tre føderale regimenter på 65 fartøjer ved Annapolis, Maryland. Støttet af en flådestyrke på 19 krigsskibe under kaptajn Louis Goldsborough stod ekspeditionen ind i Pimlico Sound, og nærmede sig Roanoke Island fra vest. Under dækningsild fra de føderale krigsskibe landsatte Burnside sine tropper sidst på dagen den 7. februar. Den følgende dag slog han en konføderal styrke under general Henry Wise og tog 2.500 fanger. Yderligere 149 konføderale blev dræbt, såret eller meldt savnet under den kombinerede sø- og landaktion. Føderale tab var 14 i flådestyrken og 264 blandt landtropperne.
   Burnside efterlod en garnison på Roanoke og besatte New Burn den 14. marts og Beaufort den 26. april. Den 3. juli blev Burnside og 7.500 mand fra hans kommando beordret til Fort Monroe, Virginia, for at forstærke general George McClellans hær. General John Foster blev overladt kommandoen over den relativt statiske operation i North Carolina.