North Foreland II
Engelske Kanal

 
Anden engelsk-hollandske Krig, 1666 16.06.16
Mindre end to måneder efter deres klare nederlag ved Dover-strædet, var den engelske flåde blevet udrustet igen og tilbage til søs. Den hollandske flåde under admiral Michel de Ruyter blev angrebet for tredje gang i krigen, ud for North Foreland i det sydøstlige England, scenen for et uafgjort slag 13 år tidligere under den første flådekrig mellem disse to sømagter. Den 4. august 1666 stødte de to fjendtligsindede flåder voldsomt sammen. Denne gang ændrede den engelske admiral hertugen af Albemarle (George Monck) den foregående afgørelse ved at gennemhegle hollænderne. Men dygtigt hollandsk sømandskab sikrede en tilbagetrækning i god orden. Krigen stagnerede nu mens Charles II af England, Jan De Witt, storpensionær af Nederlandene og Louis XIV af Frankrig skændtes om fredsbetingelserne.