Mesolóngion
Grækenland

Græske Uafhængighedskrig, 1822-26 10.05.16

I begyndelsen af 1822 erklærede en græsk forsamling sin selvstændighed fra den tyrkiske regering under Mahmud II. Efter en række opstande og massakrer på begge sider, løb en tyrkisk hær på 30.000 mand hele den græske halvø nord for Korinth-bugten over ende. Mens den provisoriske regering flygtede til øerne, holdt en beslutsom garnison fast om nøglefæstningen ved Mesolóngion (Missolonghi) på den nordlige side af Patras-bugten, som bevogtede indsejlingen til Korinth-bugten. I januar 1823 måtte tyrkerne falde tilbage fra det hårdnakkede forsvar anført af Alexandros Mavrokordatos. Men grækerne var ude af stand til at gå i offensiven pga. fraktionelle stridigheder blandt de patriotiske grupper. (I 1824 døde en af de mest berømte forsvarere af Mesolóngion, George Gordon, Lord Byron, af malaria).
   Da han var ude af stand til at slå opstanden ned med tyrkiske tropper, hidkaldte Sultan Mahmud sin allierede Mehemet (Mohammed) Ali, vicekonge i Egypten. I februar 1825 gik en egyptisk hær under general Ibrahim Pasha, søn af Mehemet Ali, i land på Peloponnes fra Kreta og underlagde sig snart halvøen. I april begyndte en tyrkisk hær kommanderet af Reshid Pasha en ny belejring af Mesolóngion fra nord. Et år senere, den 23. april 1826, faldt fæstningen endeligt til tyrkerne. Det græske nederlag fik Frankrig, Storbritannien og Rusland til et intervenere i krigen.