Louisbourg II
Nova Scotia, Canada

Franske og indianske Krig, 1758 12.09.16
Som del af deres flergrenede invasion i krigens femte år, satte en britisk ekspedition af sted mod den franske fæstning ved Louisburg, placeret på Cape Breton Island. Kommanderet af general Jeffrey Amherst (og inkl. general James Wolfe blandt dets officerer) blev ekspeditionen støttet af en flåde på 40 skibe under admiral Edward Boscawen. Den 8. juni gik Amherst i land med 9.000 regulære britiske soldater og 500 kolonister sydvest for fortet og begyndte en belejring. Angriberne kæmpede sig vej over land og omringede garnisonen på 3.000 regulære franske tropper, samt nogle indianere og bevæbnede civilister. Den 18. juni blev det britiske artilleri bragt i land for at hjælpe belejringen. Endeligt den 26. juli overgav franskmændene fæstningen. Det var den første større britiske sejr i krigen. Men endnu en bemærkelsesværdig succes ville følge i august.