Kápolna

Ungarn

Ungarske Opstand, 1849

For at slå opstanden mod det østrigske kejserrige i Ungarn ned, udsendte den nyligt kronede Franz Josef I en hær kommanderet af prins Alfred zu Windisch-Graetz. Prinsen besatte Budapest den 5. januar, og rykkede derefter nordøst på mod Eger. Ved Kápolna prøvede ungarerne, under den polske patriot general Henryk Dembinski, at gøre et stand den 26. februar. Gennem hele dagen holdt rebellerne deres stilling, men da den østrigske hær genoptog sit angreb dagen efter, faldt ungarerne tilbage i uorden.
   Men general Arthur von Görgey, som var blevet øverstbefalende for rebellerne, reorganiserede oprørshæren og befriede næsten hele Ungarn i en serie af småaktioner frem til udgangen af april. Den 21. maj genbesatte han Budapest.