Emesa

Syrien

Krige i Romerriget, 272

Mens kejser Aurelianus trængte alamannierne tilbage fra det nordlige Italien, faldt Romerriget i øst under kontrol af dronning Zenobia fra Palmyra. Zenobia var først venligsindet overfor Rom, men forsøgte nu tilsyneladende at etablere et syrisk dronningerige med Kleopatras Ægypten fra tidligere tider som model. Aurelianus rykkede østpå og drev Zenobias styrker ud af Antiochia i 272. Mens dronningen trak sin hær tilbage op ad Orontes-floden, fulgte Aurelianus efter. Efter en 160 km lang forfølgelse indhentede romerne zenobianerne ved Emesa (Homs). Aurelianus' legionærer slog de fjendtlige tropper på flugt. Zenobia flygtede 120 km østpå for at søge tilflugt inden for Palmyras mure.