El Mansûra

Egypten

Syvende Korstog, 1250

Jerusalems fald i 1244 førte til dannelse af et nyt korstog i Frankrig. Organiseret af kong Louis IX (senere Saint Louis) af Frankrig, sejlede en næsten fuldstændig fransk hær på 40.000 mand mod den fremskudte kristne base ved Cypern, hvor den tilbragte vinteren 1248-49. I juni det følgende år fik korsfarerhæren i land på den østlige del af Nil-deltaet og slog hurtigt den muslimske garnison på flugt ved Damietta. Efter at have ventet på at sommeroversvømmelsen af Nilen skulle falde, marcherede Louis sydpå mod den fjendtlige hovedstad Cairo. Den 14, december nåede han en kanal som løb østpå fra Nilen, lige nord for byen El Mansura, hvor det Femte korstog var blevet stoppet. Her havde egypterne etableret en stærk defensiv linje.
   I to måneder v korsfarerhæren kørt fast på den nordlige side af kanalen. men den 8. februar indledte Louis et togrenet angreb på El Mansûra. Han sendte sine riddere 6 km mod øst hvor de kunne krydse kanalen ved et vadested. Denne beredne kolonne skulle skynde sig tilbage på den sydlige side af kanalen for at dække infanteriets overgang. Greven af Artois, kongens broder, anførte fremstødet til venstre. Da han havde krydset kanalen stødte Artois, uden at vente på resten af kolonnen, ubesindigt fremad. Idet de tog tyrkerne med overraskelse, drev hans tapre riddere dem ud af deres lejr og ind i den nærliggende landsby El Mansûra. Men da korsridderne red ind i byen, blev de fanget i de smalle gader, hvor de gjorde sig til lette mål for de tyrkiske bueskytter som skød fra hustagene. Næsten hele fortroppen, inkl. Artois og 300 beredne tempelriddere, blev dræbt.
   Imens mødte Louis, som marcherede frem med hovedtroppen, hård modstand fra den nu helt vågne fjende. Det var nat før konge havde sikret den halvt færdige vejdæmning, som gjorde det muligt for hans fodsoldater at krydse kanalen. Da var en tredjedel af ridderne blevet dræbt. Selvom korsfarerne klyngede sig til deres brohoved syd for kanalen, var de for svage til at rykke yderligere frem. I slutningen af februar havde den nye egyptiske sultan, Turanshah, overtaget kommandoen over de muslimske styrker fra den hårdt kæmpende Mamluk-leder Baybars (Bibars).
   Da egyptiske skibe afskær hans forbindelseslinjer på den nedre Nil bag ham, blev Louis nødt til at trække sig tilbage. I april faldt han tilbage over kanalen og begyndte at trække sig tilbage nordpå. Men hårdt presset af egypterne og svækket af sult og sygdom, var Louis tvunget til at overgive sin hær. Alle kristne for syge eller svage til at marchere blev dræbt af deres erobrere. Under forhandlingerne blev Turanshah (den sidste af Ayyubite-herskerne) snigmyrdet af mamlukkerne, som overtog den muslimske kommando. Korsfarerne gik med til at give Damietta tilbage og betale en løsesum på 800.000 guldstykker. Damietta blev evakueret i maj. Louis og nogle af hans følgesvende sejlede til Acre; de andre vendte tilbage til Frankrig. Det Syvende korstog gik over i historien.