Charleston II
South Carolina, USA

Nordamerikanske Frihedskrig, 1780 11.10.16

I krigens sjette år optrappede den britiske kommandør i USA, general Sir Henry Clinton, offensiven i syden. Clinton indskibede 8.500 tropper ved New York City og sejlede til South Carolina, hvor han ankom den 11. februar til Johns Island, 50 km syd for Charleston. Mens flåden blokerede havnen, trængte Clinton og hans næstkommanderende, general Lord Charles Cornwallis, langsomt nordpå og krydsede Ashley-floden den 29. marts. Imens havde den amerikanske kommandør i syden, general Benjamin Lincoln, trukket alle tilrådighed værende tropper ind i byen. Han havde nu 2.650 kontinentale tropper og 2.500 militsfolk til at holde befæstede linjer på fem km. Uden for forsvars-værkerne arbejdede de britiske angribere, opbygget til 10.000 mand samt 5.000 søfolk, sig vej mod byen med paralleller.
   Nordøst for Charleston, på den anden side af Cooper-floden, havde Lincoln posteret general Isaac Huger med 500 mand til at beskytte de amerikanske forbindelseslinjer mod nord. Den 14. april blev denne styrke målet for et pludseligt britisk fremstød. Oberst Banastre Tarletons britiske legion, sammensat af både kavaleri og infanteri, angreb Hugers lejr kl. 3:00 og ryddede den af vejen. Tarleton pressede videre frem ned langs med den venstre bred af Cooper, idet han afskar Lincolns sidste flugtrute. Den 8. maj var den britiske belejring komplet og et sidste angreb afventede. På dette tidspunkt bad Lincoln om en våbenhvile for at overveje betingelserne for overgivelse. Fire dage senere marcherede den amerikanske hær ud af Charleston og nedlagde sine våben. Antallet af fanger – kontinentale tropper, militsfolk og bevæbnede civilister – kom op på 5.466 (89 kontinentale var blevet dræbt og 189 såret under belejringen). Desuden faldt et enormt lager af krigsforråd i hænderne på sejrherrerne. For en pris på kun 265 tab havde Storbritannien vundet sin største sejr i krigen mod de tidligere kolonier. Tre uger senere sejlede Clinton tilbage til New York, efter at have efterladt Cornwallis til at fuldføre underlæggelsen det den amerikanske syd.