Byzantium I

Tyrkiet

Borgerkrige i Romerriget, 194-96

Da kejser Publius Helvius Pertinax blev myrdet i 193, gjorde en rig senator, Didius Julianus, krav på tronen. Men den reelle kamp om styret kom fra tre militære kommandører — Clodius Albinus fra England, Septimius Severus fra Pannonia og Pescennius Niger fra Egypten. Severus, som var tættest på Rom, marcherede mod hovedstaden og påtog sig titlen kejser. Julianus blev dræbt.
   Severus vendte sig mod øst for at angribe Nigers legioner. Han blokerede en stor fjendtlig styrke i Byzantium (senere Konstantinopel) i 194. Resten af Nigers tropper blev angrebet og drevet ud af Cyzixus, Nicaea og Issus i Lilleasien. Niger selv blev taget til fange syd for Issus ved den Cilicianske Port og halshugget. Derpå koncentrerede Severus sig om belejringen af Byzantium. I foråret 196 stormede hans styrker ind i byen og plyndrede den grundigt. Med østen under fast kontrol, skyndte Severus sig tilbage til Rom for at udfordre Albinus, som havde opbygget en rivaliserende styrke i Gallien.