Misjizura Nodzu

Japan, 1841-1908 27.12.11
Misjizura Nodzu

Marki, japansk feltherre; kæmpede 1877 mod satsumaopstanden, 1885 og 1887 i Europa på studierejser. 1894 divisionsgeneral i krigen mod Kina, sejrede ved Pjøngjang i Korea og viste så udmærkede strategiske evner, at han under marskal Jamagatas sygdom fik overkommandoen fra november 1894. Efter krigen udnævnt til greve og chef for garden. I den russisk-japanske krig 1904-05 chef for 4. armékorps, deltog i slagene ved Ljaojang september 1904 og Shaho oktober samme år, og bidrog til sejren ved Mukden marts 1905. Marki 1907. (HK7/1924)